Storch Jan

Publikace ASEP

          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 80

0484230 - ÚCHP 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Rotrekl, Jan - Storch, Jan - Velíšek, Petr - Schröer, W. - Jacquemin, J. - Wagner, Zdeněk - Husson, P. - Bendová, Magdalena
Liquid Phase Behaviour in Systems of 1-Butyl-3-Alkylimidazolium bis(trifluoromethyl)SulfonylimideIonic Liquids with Water: Influence of the Structure of the C5 Alkyl Substituent.
Journal of Solution Chemistry. Roč. 46, č. 7 (2017), s. 1456-1474. ISSN 0095-9782
Grant CEP: GA MŠk LD14090
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * liquid phase behaviour * ising model
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 1.401, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279367

0460516 - ÚCHP 2017 PT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Rotrekl, Jan - Bendová, Magdalena - Wagner, Zdeněk - Storch, Jan - Pěnkavová, Věra - Aim, Karel
Physico-Chemical Properties of Novel Oligoglyme-Substituted Ionic Liquids – Insight into Very Fine Structure-Property Tuning.
Book of Abstracts. Porto: Facultade de Engenharia da Universidade do Porto, 2016 - (Macedo, M.), II - P29. ISBN 978-989-20-6695-0.
[International Conference on Properties and Phase Equilibria for Product and Process Design /14./. Porto (PT), 22.05.2016-26.05.2016]
Grant CEP: GA MŠk LD14090
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: heat capacity * ionic liquids * density
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260571

0496734 - ÚCHP 2019 CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Rotrekl, Jan - Bendová, Magdalena - Wagner, Zdeněk - Storch, Jan - Aim, Karel - Sýkora, Jan - Hovorka, Š. - Vrbka, P.
Structure-property Relationships and the Impact of Impurities on the Physico-chemical Properties for Novel Oligoglyme-substituted Ionic Liquids.
Book of Abstracts. 2016, č. článku OC12. ISBN N.
[International Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes /17./. Geneva (CH), 24.07.2016-29.07.2016]
Grant CEP: GA MŠk LD14090
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: relationships * ionic liguids * impurities
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289385

0475353 - ÚCHP 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Rotrekl, Jan - Storch, Jan - Kloužek, Jaroslav - Vrbka, P. - Husson, P. - Andresová, Adéla - Bendová, Magdalena - Wagner, Zdeněk
Thermal Properties of 1-Alkyl-3-Methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)Imide Ionic Liquids with Linear, Branched and Cyclic Alkyl Substituents.
Fluid Phase Equilibria. Roč. 443, JUL 15 (2017), s. 32-43. ISSN 0378-3812
Grant CEP: GA MŠk LD14090
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: ionic liquids * thermophysical properties * structure-property relationship
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie; CC - Organická chemie (USMH-B)
Obor OECD: Physical chemistry; Organic chemistry (USMH-B)
Impakt faktor: 2.197, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272175

0448637 - ÚCHP 2016 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Sovová, T. - Storch, Jan - Bernard, Martin - Červenková Šťastná, Lucie - Církva, Vladimír - Bartůněk, V. - Palková, H. - Kočí, V.
Preliminary Soil and Aquatic Ecotoxicity Evaluation of [6]Helicene.
Polish Journal of Environmental Studies. Roč. 24, č. 5 (2015), s. 2329-2334. ISSN 1230-1485
Grant CEP: GA TA ČR TA01010646; GA MPO FR-TI3/628; GA ČR GAP207/10/1124
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: polyaromatic hydrocarbons * helicenes * ecotoxicity
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Impakt faktor: 0.790, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252073

0472516 - ÚCHP 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Storch, Jan - Kalíková, K. - Tesařová, E. - Maier, V. - Vacek, J.
Development of Separation Methods for the Chiral Resolution of Hexahelicenes.
Journal of Chromatography A. Roč. 1476, DEC 9 (2016), s. 130-134. ISSN 0021-9673
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: capillary electrophoresis * chirality * helicene
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Impakt faktor: 3.981, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269809

0482227 - ÚCHP 2018 MY eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Storch, Jan - Žádný, Jaroslav - Strašák, Tomáš - Hrbáč, J. - Fekete, Ladislav - Pokorný, Jan - Bulíř, Jiří - Vacek, J.
Potential-driven On/Off Switch Strategy for the Electrosynthesis of [7]Helicene-derived Polymers.
Souvenir Programme. -: -, 2017. ISBN N.
[POLYCHAR 2017 World Forum on Advanced Materials /25./. Kuala Lumpur (MY), 09.10.2017-13.10.2017]
Grant CEP: GA MPO FV10082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * anodic reaction * electropolymerization
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (FZU-D)
Obor OECD: Organic chemistry; Physical chemistry (FZU-D)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277609

0477860 - ÚCHP 2018 KR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Storch, Jan - Žádný, Jaroslav - Sýkora, Jan - Strašák, Tomáš - Církva, Vladimír - Krbal, M. - Vacek, J.
Synthesis and Characteriation of Helene-Based Imidazolium salts - Application in Molecular Functional Layers.
Program Book. -: -, 2015, s. 133, č. článku NM-P1292-TUE. ISBN N.
[World Chemistry Congress /45./. Bexco, Busan (KR), 09.08.2015-14.08.2015]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04010051
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * imidazolium cation * functional layers
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274078

0440909 - ÚCHP 2016 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Storch, Jan - Žádný, Jaroslav - Strašák, Tomáš - Kubala, M. - Sýkora, Jan - Dušek, Michal - Církva, Vladimír - Matějka, P. - Krbal, M. - Vacek, J.
Synthesis and Characterization of a Helicene-Based Imidazolium Salt and Its Application in Organic Molecular Electronics.
Chemistry - A European Journal. Roč. 21, č. 6 (2015), s. 2343-2347. ISSN 0947-6539
Grant CEP: GA MPO FR-TI3/628; GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271
Klíčová slova: helicene * imidazolium salt * organic electronics
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Impakt faktor: 5.771, rok: 2015

Storch, Jan Vacek, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244408

0452138 - ÚCHP 2016 MA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Storch, Jan - Sýkora, Jan - Žádný, Jaroslav - Strašák, Tomáš - Církva, Vladimír - Krbal, M. - Vacek, J.
Synthesis and Characterization of Helicene-Based Imidazolium Salt and Its Application for Organic Molecular Electronics.
Book of Abstracts. -: -, 2014. ISBN N.
[From Carbon-Rich Molecules to Carbon-Based Materials. Casablanca (MA), 22.09.2014-25.09.2015]
Grant CEP: GA TA ČR TA01010646
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * imidazolium cation * organic molecular semiconductor
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253155

0454203 - ÚCHP 2016 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sýkora, Jan - Kaluža, Luděk - Karban, Jindřich - Storch, Jan - Žáček, Petr
The Isolation and Identification of Branched Cyclic C7 Olefins in the Rearrangement of 1-Methylcyclohex-1-Ene during Hydrodesulfurization of Model FCC Gasoline.
Book of Abstracts. Prague: J Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i, 2015, OP15. ISBN 978-80-87351-37-6.
[Symposium on Catalysis /47./. Prague (CZ), 02.11.2015-04.11.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP106/11/0902
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388963
Klíčová slova: HDS * olefin * gasoline
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství; CC - Organická chemie (UOCHB-X)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254901

0496651 - ÚCHP 2019 GR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vacek, J. - Hrbáč, J. - Strašák, Tomáš - Církva, Vladimír - Sýkora, Jan - Crassous, J. - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan
Anodic Deposition of Enantiopure Hexahelicene Layers.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), s. 122. ISBN N.
[International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE18) /11./. Thessaloniki (GR), 02.07.2018-05.07.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S; GA MPO FV10082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * chiral * electrochemistry
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289319

0492063 - ÚCHP 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Vacek, J. - Hrbáč, J. - Strašák, Tomáš - Církva, Vladimír - Sýkora, Jan - Fekete, Ladislav - Pokorný, Jan - Bulíř, Jiří - Hromadová, Magdaléna - Crassous, J. - Storch, Jan
Anodic Deposition of Enantiopure Hexahelicene Layers.
ChemElectroChem. Roč. 5, č. 15 (2018), s. 2080-2088. ISSN 2196-0216
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S; GA ČR GA15-12719S; GA TA ČR TA04010082; GA MŠk(CZ) LM2015088; GA MŠk(CZ) LO1409
FUNBIO(XE) CZ.2.16/3.1.00/21568
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271 ; RVO:61388955
Klíčová slova: helicene * chiral * electrochemistry
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D); CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Obor OECD: Organic chemistry; Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D); Physical chemistry (UFCH-W)
Impakt faktor: 3.975, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286282

0482671 - ÚCHP 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vacek, J. - Hrbáč, J. - Matějka, P. - Storch, Jan
Application of Cyclopentenediones for Preparation of Permselective Layers.
Sborník přednášek. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, 2014 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Pecková, K.), s. 216-220. ISBN 978-80-905221-2-1.
[Moderní Elektrochemické Metody /34./. Jetřichovice (CZ), 19.05.2014-23.05.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: cyclopent-4-ene-1,3-dione * structure-activity relationship * bioactives sensing
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4wO6yThxFfJG44uUuB&page=1&doc=1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278561

0481613 - ÚCHP 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vacek, J. - Hrbáč, J. - Zatlouklová, M. - Storch, Jan
A Short Overview of the Electrochemistry of Helical Polyaromatics.
XXXVI MODERNI ELEKTROCHEMICKE METODY. Ústí nad Labem: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 272-276. ISBN 978-80-905221-4-5.
[International Conference on Modern Electrochemical Methods (MEM) /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2017-27.05.2017]
COST Action EU-ROS(XE) BM1203
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * anodic reaction * electropolymerization
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
http://hdl.handle.net/11104/0277178
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277178

0496994 - ÚCHP 2019 IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Váňa, Lubomír - Storch, Jan - Církva, Vladimír
Synthesis and Funcionalization of Phenacenes and Helicenes containing δ-Lactam Ring.
Abstract Book. -: -, 2018, č. článku P467. ISBN N.
[International Conference on Organic Synthesis 22-ICOS /22./. Florence (IT), 16.09.2018-21.09.2018]
Grant CEP: GA MPO FV10082; GA ČR(CZ) GA17-02578S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * fenacene * synthesis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Váňa, Lubomír
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289606

0496999 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Váňa, Lubomír - Církva, Vladimír - Pfleger, Jiří - Storch, Jan
Synthesis and Functionalization of Phenacenes Containing δ-Lactam Ring.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), s. 73, č. článku P 9. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry LIBLICE 2018 /53./. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2018-04.11.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61389013
Klíčová slova: phenacene * lactam * organic electronics
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CD - Makromolekulární chemie (UMCH-V)
Obor OECD: Organic chemistry; Polymer science (UMCH-V)
Církva, Vladimír
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289611

0461903 - ÚCHP 2017 BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Váňa, Lubomír - Církva, Vladimír - Storch, Jan
Synthesis of Amidoazahelicenes by Photocyclization of Aromatic Amides.
Programme & Book of Abstracts. -: -, 2016, s. 362. ISBN N.
[Belgian Organic Synthetic Symposium /15./. Antwerp (BE), 10.07.2016-15.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: aromatic amides * methodology * synthesis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261459

0468141 - ÚCHP 2017 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Váňa, Lubomír - Církva, Vladimír - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan
Synthesis of Amidoazahelicenes by Photocyclization of Aromatic Amides.
Book of Abstracts. 2016, s. 132. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2016 /51./. Lázně Bělohrad (CZ), 11.11.2016-13.11.2016]
Grant CEP: GA MPO FV10082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: azahelicenes * cyclization * synthesis
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265994

0482260 - ÚCHP 2018 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Váňa, Lubomír - Storch, Jan - Církva, Vladimír
Synthesis of Amidoazaphenacenes for Applications in Organic Molecular Electronics.
Book of Abstracts. -, 2017, s. 125. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2017 /52./. Lázně Bělohrad (CZ), 03.11.2017-05.11.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: photocyclization * phenacenes * semiconductivity
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277642

0429237 - ÚCHP 2015 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vychodilová, Hana - Kačírková, Marie - Brožová, Libuše - Žitka, Jan - Storch, Jan - Randová, A. - Hovorka, Š. - Izák, Pavel
Separation of Racemic Mixtures by Pertraction and Pervaporation.
Proceedings. Bratislava: AXIMA Graphics Design & Printing Services, 2014 - (Markoš, J.), s. 227. ISBN 978-80-89475-13-1.
[International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /41./. Tatranské Matliare (SK), 26.05.2014-30.05.2014]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP106/12/0569
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: racemic mixture * pervaporation * pertraction
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234376

0481310 - ÚCHP 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Wagner, Zdeněk - Bendová, Magdalena - Rotrekl, Jan - Velíšek, Petr - Storch, Jan - Uchytil, Petr - Setničková, Kateřina - Řezníčková Čermáková, Jiřina
Advanced Analysis of Isobaric Heat Capacities by Mathematical Gnostics.
Journal of Solution Chemistry. Roč. 46, 9-10 (2017), s. 1836-1853. ISSN 0095-9782.
[International Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes. Geneva, 24.07.2016-29.07.2016]
Grant CEP: GA MŠk LD14090
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: isobaric heat capacity * ionic liquids * mathematical gnostics
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 1.401, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276890

0502968 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Walaská, Hana - Kalachyova, Y. - Elashnikov, R. - Storch, Jan - Žádný, Jaroslav - Lyutakov, O.
Modification of Metal Surfaces by Optically Active [7]Helicene Derivatives for Molecular Sensing.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.). ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry LIBLICE 2018 /53./. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2018-04.11.2018]
Grant CEP: GA MPO FV10082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * derivatives * spectro- and microscopic techniques
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294805

0497001 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Walaská, Hana - Kalachyova, Y. - Elashnikov, R. - Storch, Jan - Žádný, Jaroslav - Lyutakov, O.
Modification of Metal Surfaces by Optically Active [7]Helicene Derivatives for Molecular Sensing.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), s. 85, č. článku P 7143. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry LIBLICE 2018 /53./. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2018-04.11.2018]
Grant CEP: GA MPO FV10082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * molecular sensor * spectrometry
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Walaská, Hana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289613

0429923 - ÚCHP 2015 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Žáček, Petr - Kaluža, Luděk - Karban, Jindřich - Storch, Jan - Sýkora, Jan
The Rearrangement of 1-Methylcyclohex-1-ene during the Hydrodesulfurization of FCC Gasoline over Supported Co(Ni)Mo/Al2O3 Sulfide Catalysts: the Isolation and Identification of Branched Cyclic C7 Olefins.
Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis. Roč. 112, č. 2 (2014), s. 335-346. ISSN 1878-5190
Grant CEP: GA ČR GAP106/11/0902
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388963
Klíčová slova: hydrodesulfurization * olefin hydrogenation * branched cyclic olefins
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.170, rok: 2014
Sýkora, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234881

0442112 - ÚCHP 2015 PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Žádný, Jaroslav - Storch, Jan - Cuřínová, Petra
Binding Abilities of New Chiral Reagents for Separation of Helicenes.
Book of Abstracts. Ozarow Mazowiecki: Nobell Compressing sp. z o.o, 2015 - (Kosinsky, K.; Urbanczyk, M.; Žerko, S.), s. 63. ISBN N.
[Magnetic Moments in Central Europe 2015. Krynica-Zdrój (PL), 25.02.2015-01.03.2015]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * charge transfer complex * binding constant
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
http://nmr.cent3.uw.edu.pl/mmce2015/abstracts.pdf
Cuřínová, Petra
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244998

0458133 - ÚCHP 2016 PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Žádný, Jaroslav - Storch, Jan - Cuřínová, Petra
Binding Abilities of New Chiral Reagents for Separation of Helicenes.
Magnetic Moments in Central Europe 2015. Ozarow Mazowiecki: Nobell Congressing, 2015 - (Kosinski, K.; Urbanczyk, M.; Zerko, S.), s. 61. ISBN N.
[Magnetic Moments in Central Europe 2015. Krynica-Zdroj (PL), 25.02.2015-01.03.2015]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * separation * chiral reagents
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258429

0439164 - ÚCHP 2015 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Žádný, Jaroslav - Storch, Jan - Strašák, Tomáš - Sýkora, Jan - Církva, Vladimír - Krbal, M. - Vacek, J.
Helicene-based Salt and Its Application for Organic Molecular Electronics.
Book of Abstarcts. -: Czech Chemical Society, 2014, s. 109. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry /49./. lázně Bělohrad (CZ), 07.11.2014-09.11.2014]
Grant CEP: GA TA ČR TA01010646
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * research * salt
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Žádný, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242461

0482236 - ÚCHP 2018 MY eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Žádný, Jaroslav - Storch, Jan - Strašák, Tomáš - Krbal, M. - Hrbáč, J. - Vacek, J.
Chiral Carbon-rich Materials – From Single Molecule to Functional Layers.
Souvenir Programme. -: -, 2017. ISBN N.
[POLYCHAR 2017 World Forum on Advanced Materials /25./. Kuala Lumpur (MY), 09.10.2017-13.10.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * funcional layer * electropolymerization
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (FZU-D)
Obor OECD: Organic chemistry; Physical chemistry (FZU-D)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277616

0482255 - ÚCHP 2018 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Žádný, Jaroslav - Storch, Jan - Strašák, Tomáš - Církva, Vladimír - Hrbáč, J. - Fekete, Ladislav - Pokorný, Jan - Bulíř, Jiří - Vacek, J.
Potential-driven On/Off Switch Strategy for the Electrosynthesis of [7]Helicene-derived Polymers.
Book of Abstracts. -, 2017, s. 129. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2017 /52./. Lázně Bělohrad (CZ), 03.11.2017-05.11.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271
Klíčová slova: electrosynthesis * helicene * anodic reaction
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (FZU-D)
Obor OECD: Organic chemistry; Physical chemistry (FZU-D)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277637