Pohořelý Michael

Publikace ASEP

     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 107

0465730 - UCHP-M 2017 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Čištění spalin ze spalování odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů.
[Treatment of Flue Gas from Waste Incineration by Sodium and Calcium Based Sorbents.]
Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016 - (Juklíčková, H.), s. 31-38. ISBN 978-80-7080-971-6.
[Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha (CZ), 07.09.2016]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: dry flue gas treatment * waste-to-energy * waste incineration
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://cheo.vscht.cz/home?cookie%5Bonly_desktop%5D=
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264171

0470084 - UCHP-M 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů.
[Treatment of Flue Gas from Waste-to-Energy Plants by Sodium and Calcium Based Sorbents.]
Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké technické učení v Brně, 2016 - (Lisý, M.; Vencúrik Pituková, V.), s. 118-125. ISBN 978-80-214-5441-5.
[Energie z Biomasy XVII. Lednice (CZ), 13.09.2016-15.09.2016]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: dry flue gas treatment * waste-to-energy * dry sorption
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://hdl.handle.net/11104/0267816
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267816

0486201 - UCHP-M 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Kulaviak, Lukáš - Samusevich, Oleg - Moško, Jaroslav - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Dávkování jemně mletého hydrogenuhličitanu sodného do spalin za účelem záchytu SO2.
[Feeding of Fine Sodium Bicarbonate Particles into Flue Gas for SO2 Capture.]
Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017 - (Vencúrik Pituková, V.; Lisý, M.), s. 134-138. ISBN 978-80-214-5584-9.
[ENERGIE Z BIOMASY XVIII. Lednice (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: fine particles * feeding * sodium bicarbonate
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281054

0450860 - UCHP-M 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Návrh zařízení na testování katalytických filtrů pro čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu.
[Design of Apparatus for Testing of Catalytic Filters for Treatment of Flue Gas from Waste-to-Energy Plants.]
Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015 - (Hrnčířová, M.; Lisý, M.), s. 106-109. ISBN 978-80-214-5286-2.
[Energie z biomasy XVI. Lednice (CZ), 16.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: flue gas treatment * catalytic filtration * waste-to-energy
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://hdl.handle.net/11104/0252058
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252058

0462838 - UCHP-M 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu.
[Based Sorbents for Dry Sorption of Acidic Compounds from Flue Gas from Municipal Solid Waste Incineration Plants.]
Waste Forum. Roč. 2016, č. 3 (2016), s. 148-153. ISSN 1804-0195
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: dry flue gas treatment * wate-to-energy * MSVI
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_3_2016.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262214

0460606 - UCHP-M 2017 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu.
[Based Sorbents for Dry Sorption of Acidic Compounds from Flue Gas from Municipal Solid Waste Incineration Plants.]
Příspěvky. Praha: České technologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7.
[Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2016. Hustopeče (CZ), 15.03.2016-18.03.2016]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: dry flue gas treatment * waste-to-energy * desulfurization
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260627

0501590 - UCHP-M 2019 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Václavková, Šárka - Moško, Jaroslav - Brynda, Jiří - Punčochář, Miroslav
The Influence of Flue Gas Composition on the Removal of Acid Gases by NaHCO3 in Small WtE Plants.
Book of Proceedings. Vol. Topic 1. Kuala Lumpur: University of Malaya, 2018 - (Pariatamby, A.), s. 52-57. ISBN N.
[ISWA 2018 World Congress. Kuala Lumpur (MY), 22.10.2018-24.10.2018]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: dry sorption * sodium bicarbonate * flue gas composition
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0293582
Zach, Boleslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293582