Schenková Zdeňka

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2

0429167 - USMH-B 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaplon, J. - Kontny, B. - Grzempowski, P. - Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka - Balek, Jan - Holešovský, Jan
GEOSUD/SUDETEN network GPS data reprocessing and horizontal site velocity estimation.
Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 11, č. 1 (2014), s. 65-75. ISSN 1214-9705
Grant CEP: GA MŠk LN00A005; GA MŠk(CZ) LC506; GA MŠk 1P05ME781; GA MŠk LM2010008; GA ČR GA205/01/0480; GA ČR GA205/05/2287; GA AV ČR 1QS300460551; GA AV ČR IAA300460507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Klíčová slova: geodesy * GPS * data processing * geodynamics
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 0.389, rok: 2014
http://www.irsm.cas.cz/index_en.php?page=acta_detail_doi&id=70
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234316

0465707 - USMH-B 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Máca, J. - Schenk, Vladimír - Schenková, Zdeňka
Navrhování konstrukcí na účinky zemětřesení - změna národní přílohy.
[Design of Structures for Earthquake Effects - Amendment of the National Annex.]
Stavebnictví. Roč. 10, č. 3 (2016), 52-59. ISSN 1802-2030
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: earthquake * seismic zone * seismic action * method of analysis * Eurocode
Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví
http://www.casopisstavebnictvi.cz/online/dokumenty/pdf/stavebnictvi_2016_03.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264154