Ptáčníková Martina

Publikace ASEP

Další varianty jména: Kojetínová, Martina

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 9

0468245 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kojetínová, Martina
Funkce literárních chrématonym (s využitím příkladů z her Divadla Járy Cimrmana).
[Functions of Literary Chrematonyms (with the Examples from Plays Written for the Jára Cimrman Theatre).]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 158-166. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: literary onomastics * chrematonyms * Jára Cimrman
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266408

0468271 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kojetínová, Martina
Honorifikační urbanonyma a jejich úloha při formování poválečné urbanonymie (na příkladu Prahy).
[Commemorative Urbanonyms and their Role in the Creation of Post-War Urbanonymy (on the Example of Prague).]
Acta onomastica. Roč. 56, č. 1 (2016), s. 124-139. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * urbanonymy * commemorative place names * ideology * Prague
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266406

0468272 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kojetínová, Martina
Metro: Názvosloví pražské podzemní krajiny.
[Metro: The Terminology of the Prague Underground Landscape.]
Acta onomastica. Roč. 56, č. 1 (2016), s. 105-123. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * urbanonymy * metro * Prague
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266405

0475346 - ÚJČ 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kojetínová, Martina
Od Karlova mostu ke Gottwaldovu.
Český jazyk a literatura. Roč. 66, č. 5 (2016), s. 256-257. ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272171

0468265 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kojetínová, Martina
O urbanonymických systémech pražských sídlišť a o obecných otázkách orientace v sídlištních prostorech.
[About the Systems of Urbanonyms in Prague Housing Estates and about the General Questions of Orientation in Housing Estates Spaces.]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 167-180. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * urbanonymy * housing estates * Prague
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266407

0455522 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kojetínová, Martina
Urbanonymické systémy v Praze v období 1948 - 1989.
[About the systems of urbanonyms in Prague between 1948 and 1989.]
19. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Bratislava: Veda, 2015 - (Valentová, I.), s. 396-400. ISBN 978-80-224-1426-5.
[Slovenská onomastická konferencia /19./. Bratislava (SK), 28.04.2014-30.04.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * urbanonymy * housing estates * Prague
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256097

0498950 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ptáčníková, Martina
Historie psaná na uliční tabule: Ke spontánnímu přejmenovávání městských veřejných prostranství (na příkladu Prahy).
[History Written on the Street Name Signs: About the Spontaneous Renaming of Urban Public Spaces (on the Example of the Urban Toponymy of Prague).]
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 173-176. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: street name signs * renaming * urban toponyms * commemorative names * Prague
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291532

0499299 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Ptáčníková, Martina
Marta, Jakešův prst, Husákovo ticho.
[Marta, Jakešˈ s Finger, Husákˈ s Silence.]
Od Karlova mostu ke Gottwaldovu : osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav, 2017 - (Martínek, J.; Křížová, L.), s. 121-128. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A, Monographia, 84. ISBN 978-80-7286-315-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: urban toponyms * commemorative names * non-standardized urban names * Prague
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291533

0498951 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ptáčníková, Martina
Pražské Václavské náměstí očima nestandardizované urbanonymie.
[Wenceslas Square in Prague in Non-Standardized Urban Toponymy.]
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 177-183. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague * Wenceslas Square * non-standardized urban names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291235