Böhmová Veronika

Publikace ASEP

Další varianty jména: Vytlačilová, Veronika

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 10

0469433 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika - Černá, Alena M. - Pokorná, G. - Špínová, A. - Batka, O.
Albík z Uničova – Zelotýn z Krásné Hory, Václav: Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení….
[Albík of Uničov – Zelotýn of Beautiful Mount, Wenceslaus: Short, Simple and Honest Instruction or Administration in the Time of God's Wound of Infected with Pestilence….]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 59 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Albík of Uničov * Czech language * electronic edition * humanism * medicine * Old print
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267218

0469341 - ÚJČ 2017 CZ cze R - Recenze
Böhmová, Veronika - Vytlačil, Lukáš
Kateřina Smyčková: Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století [Recenze].
[Kateřina Smyčková: The Rose of Delight Taste. The Antology of Moravian Manuscript Hymnbooks of the 17th and 18th Century.]
[Smyčková, K.: Růže chuti přerozkošné. Praha, 2015. 181 s]. Hudební věda. Roč. 53, 2/3 (2016), s. 293-296. ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:68378076
Klíčová slova: church songs * hymnbooks * hymnology * manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267136

0469431 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika - Valenta, Petr
Píseň nová žalostivá o smutné svatbě v městě Erffurtu….
[The Moanful New Song about the Sad Wedding in the City Erffurt….]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 58 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * electronic edition * humanism * Old print * song
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267217

0469379 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika - Valenta, Petr
Pobožná píseň k sv. Janu Nepomuckému (1799).
[The Pious Song to St. John of Nepomuk (1799).]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 53 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * electronic edition * John of Nepomuk * Old print * song
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267167

0473108 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika - Valenta, Petr
Pobožná píseň k svatému Janu Nepomuckému (1789).
[The Pious Song to Saint John of Nepomuk (1789).]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 53 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * electronic edition * John of Nepomuk * Old print * song
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270302

0469374 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika
Šubar, Valentin: Kázaní o hrozné kométě, kteráž se začala ukazovati ten den po svatém Martině….
[Šubar, Valentin: The Lecture on the Direful Comet, that Began to Show the Day after Saint Martin….]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 100 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * electronic edition * humanism * lecture * Melantrich * Šubar * Veleslavín
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267214

0476714 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Böhmová, Veronika
Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578).
[Vocalic quantity in The Sermon on the Direful Comet (1578).]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 57-73. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dialect * edition * language of the period of humanism * Melantrich * print * Šubar * Veleslavín * vocalic quantity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273289

0486904 - ÚJČ 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vytlačilová, Veronika
S radosti. K vokalické kvantitě v koncovkách instrumentálu singuláru feminin.
[S radosti: On Vowel Quantity in Instrumental Singular Feminine Endings.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 5 (2017), s. 332-335. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: baroque * Czech language * humanism * phonetics * print * vocalic quantity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281628

0488368 - ÚJČ 2018 CZ cze R - Recenze
Vytlačilová, Veronika
Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení [Recenze].
[Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení. Praha, 2017. 311 s.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 140, 3/4 (2017), s. 521-522. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: baroque period * Bible * pericope
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283009

0488395 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Vytlačilová, Veronika
Šubar, Valentin: Písně na epištoly a evanjelia nedělní a sváteční….
[Šubar, Valentin: The Songs on Sunday's and Festive's Epistles and Gospels….]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2017. E, 228 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: baroque period * Czech language * electronic edition * Hanuš * hymn book * postil * Šubar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283010