Böhmová Veronika

Publikace ASEP

Další varianty jména: Vytlačilová, Veronika

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0469433 - UJC-A 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika - Černá, Alena M. - Pokorná, G. - Špínová, A. - Batka, O.
Albík z Uničova – Zelotýn z Krásné Hory, Václav: Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení….
[Albík of Uničov – Zelotýn of Beautiful Mount, Wenceslaus: Short, Simple and Honest Instruction or Administration in the Time of God's Wound of Infected with Pestilence….]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 59 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Albík of Uničov * Czech language * electronic edition * humanism * medicine * Old print
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267218

0469341 - UJC-A 2017 CZ cze R - Recenze
Böhmová, Veronika - Vytlačil, Lukáš
Kateřina Smyčková: Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století [Recenze].
[Kateřina Smyčková: The Rose of Delight Taste. The Antology of Moravian Manuscript Hymnbooks of the 17th and 18th Century.]
[Smyčková, K.: Růže chuti přerozkošné. Praha, 2015. 181 s]. Hudební věda. Roč. 53, 2/3 (2016), s. 293-296. ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:68378076
Klíčová slova: church songs * hymnbooks * hymnology * manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267136

0469431 - UJC-A 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika - Valenta, Petr
Píseň nová žalostivá o smutné svatbě v městě Erffurtu….
[The Moanful New Song about the Sad Wedding in the City Erffurt….]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 58 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * electronic edition * humanism * Old print * song
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267217

0469379 - UJC-A 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika - Valenta, Petr
Pobožná píseň k sv. Janu Nepomuckému (1799).
[The Pious Song to St. John of Nepomuk (1799).]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 53 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * electronic edition * John of Nepomuk * Old print * song
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267167

0473108 - UJC-A 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika - Valenta, Petr
Pobožná píseň k svatému Janu Nepomuckému (1789).
[The Pious Song to Saint John of Nepomuk (1789).]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 53 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * electronic edition * John of Nepomuk * Old print * song
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270302

0469374 - UJC-A 2017 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Böhmová, Veronika
Šubar, Valentin: Kázaní o hrozné kométě, kteráž se začala ukazovati ten den po svatém Martině….
[Šubar, Valentin: The Lecture on the Direful Comet, that Began to Show the Day after Saint Martin….]
[textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016. E, 100 kB
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * electronic edition * humanism * lecture * Melantrich * Šubar * Veleslavín
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://vokabular.ujc.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267214

0476714 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Böhmová, Veronika
Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578).
[Vocalic quantity in The Sermon on the Direful Comet (1578).]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 57-73. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dialect * edition * language of the period of humanism * Melantrich * print * Šubar * Veleslavín * vocalic quantity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273289