Pergler Jiří

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2

0464490 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pergler, Jiří
K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní.
[On the so-called accusative se in Czech: A (not only) diachronic perspective.]
Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 2 (2016), s. 102-122 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reflexive form * pronoun * morpheme * particle * categorization * diachrony * grammaticalization * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263377

0477032 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pergler, Jiří
Sémantické mapy a slovotvorba aneb K polyfunkčnosti deverbativních slovotvorných prostředků ve staré a střední češtině.
[Semantic maps and word formation or On the multifunctionality of deverbal word-formation forms in Old and Middle Czech.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 121-129 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: multifunctionality * semantic maps * word formation * formant * onomasiological categories * Old Czech * Middle Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273450