Pergler Jiří

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0487919 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pergler, Jiří
K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtině.
[On functions of verbal nouns in Old and Middle Czech.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 56-70. ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: verbal noun * word formation * Old Czech * Middle Czech * action noun
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2017_2_final.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282563

0464490 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pergler, Jiří
K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní.
[On the so-called accusative se in Czech: A (not only) diachronic perspective.]
Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 2 (2016), s. 102-122. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reflexive form * pronoun * morpheme * particle * categorization * diachrony * grammaticalization * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263377

0498947 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pergler, Jiří
K užívání reflexivní deagentní konstrukce v češtině 15.–17. století.
[Usage of the reflexive agent-demoting construction in 15th–17th-century Czech.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 9, zvláštní vydání (2018), s. 85-105. ISSN 1804-3240
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: agent demotion * Czech * diachrony * reflexive agent-demoting construction * reflexivity * situation type
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/103952/Jiri_Pergler_85-105.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291306

0477032 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pergler, Jiří
Sémantické mapy a slovotvorba aneb K polyfunkčnosti deverbativních slovotvorných prostředků ve staré a střední češtině.
[Semantic maps and word formation or On the multifunctionality of deverbal word-formation forms in Old and Middle Czech.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 121-129. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: multifunctionality * semantic maps * word formation * formant * onomasiological categories * Old Czech * Middle Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273450