Dvořáková Klára

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0455544 - ÚJČ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Klára
Jak se píše wifi.
[How is wifi spelled.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 4 (2015), s. 220-223. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: orthography * corpus * usage
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256176

0500979 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Dvořáková, Klára
Komplimenty v češtině.
[Compliments in Czech Language.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 115-124. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: compliments * figures of speech * informal discourse * politeness * private discourse
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293476

0476345 - ÚJČ 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáková, Klára
Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině.
Praha: Academia, 2017. 177 s. lingvistika. ISBN 978-80-200-2704-7
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: compliment * conversation analysis * politeness * private discourse * figures of speech * informal discourse
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282521

0471454 - ÚJČ 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611