Čurdová Veronika

Publikace ASEP

Další varianty jména: Vodrážková, Veronika

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0465084 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čermáková, Alena - Čurdová, Veronika - Děngeová, Zuzana - Holcová, Martina - Kochová, Pavla - Kroupová, Magdalena - Lišková, Michaela - Machálková, Lucie - Martincová, Olga - Michalec, Vít - Mžourková, Hana - Neprašová, Renáta - Nová, Jana - Opavská, Zdeňka - Pernicová, Helena - Procházková, Barbora - Rejzek, Jiří - Světlá, Jindra - Štěpánková, Barbora - Veselý, Vojtěch
Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny.
[Chapters from the Dictionary-making Principles of the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. 239 s. ISBN 978-80-86496-89-4
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263936

Citace, recenze▾
Recenze:
Vachková, Marie. Recenze knihy. Jazykovědné aktuality. 2016, 53(3/4), 121-125. ISSN 1212-5326. [HODNOCENÍ]
Škrabal, Michal. Recenze knihy. Studie z aplikované lingvistiky. 2018, 9(1), 111-122. ISSN 1804-3240. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/101846 [HODNOCENÍ]
Ivanová, Martina. Recenze knihy. Slovo a slovesnost. 2017, 78(2), 176-182. ISSN 0037-7031. [HODNOCENÍ]

0505316 - ÚJČ 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čurdová, Veronika - Kroupová, Magdalena
Slovesa běžet a běhat v lexikografické perspektivě.
[The Verbs běžet and běhat (to Run) in the Lexicographical Point of View.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 287-294. ISBN 978-80-86420-65-3.
[Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV011
Klíčová slova: verbs of motion * determinate verbs * indeterminate verbs * dictionary-making principles * lexicography * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296841

0449535 - ÚJČ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čurdová, Veronika
Slovník pro labužníky.
Vesmír. Roč. 94, č. 6 (2015), s. 364. ISSN 0042-4544
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: adjective-noun phrases * adjectives derived from proper names * dictionary definition * lexicography * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://casopis.vesmir.cz/clanek/slovnik-pro-labuzniky
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251072

0505320 - ÚJČ 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kroupová, Magdalena - Čurdová, Veronika
Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves transportu.
[The Dictionary Treatment of Verbs of Motion and Verbs of Transport.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 327-333. ISBN 978-80-86420-65-3.
[Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
Klíčová slova: verbs of motion * verbs of transport * definition * lexicography * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296842

0503191 - ÚJČ 2019 RIV SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kroupová, Magdalena - Štěpánková, Barbora - Vodrážková, Veronika
The Sounds of a Dictionary: Description of Onomatopoeic Words in the Academic Dictionary of Contemporary Czech.
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018 - (Čibej, J.; Gorjanc, V.; Kosem, I.; Krek, S.), s. 149-157. ISBN 978-961-06-0097-8.
[EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts /18./. Ljubljana (SI), 17.07.2018-21.07.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001781
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * definition * interjection * (lexical) meaning * monolingual dictionary * onomatopoia, verb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/118/211/2954-1?inline=1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295110

0503229 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vodrážková, Veronika
Jak vejděříte?
Vesmír. Roč. 97, č. 11 (2018), s. 676. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech dialects * verbs * word meaning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295064

0492170 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vodrážková, Veronika
Rozezvučený slovník.
Vesmír. Roč. 95, č. 11 (2016), s. 668. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: definition * monolingual dictionary * onomatopoeic verbs
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2016/cislo-11/rozezvuceny-slovnik.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285737