Timofejev Dmitrij

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 3

0475054 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Timofejev, Dmitrij
Psaní i a y v opisech Příběhů Poděbrad Matějě Minydeho z druhé třetiny 19. století.
[Writing i and y in handwritten copies of Matěj Minyde’s Tales of Poděbrady from the first half of the 19th century.]
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 63-70. ISBN 978-80-7422-563-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: history of orthography * Brethren orthography * Czech national revival
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271932

0454311 - UJC-A 2016 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
Timofejev, Dmitrij
Rozporządzenia językowe Józefa II dla Galicji (1780-1790).
[Legal acts on language policy for Galicia issued by Joseph II (1780-1790).]
Postscriptum polonistyczne. -, č. 1 (2015), s. 59-72. ISSN 1898-1593
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language policy * Habsburg monarchy * Galicia * Joseph II
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2015_1_4.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255025

0471746 - UJC-A 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Timofejev, Dmitrij
Užívání majuskulí v českých rukopisech z konce 18. a počátku 19. století: systém, nebo chaos?
[Capitalisation in the Late 18th and Early 19th Century Czech Manuscripts ‒ System or Chaos?]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016 - (Balowski, M.), s. 289-303. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: capitalisation * Old Czech * Early Modern Czech * chronicles * historiography * orthography * history of spelling * manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269604