Hejdová Tereza

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 3

0455698 - UJC-A 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Hejdová, Tereza
Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600.
[What all can disclose letters? The correspondence abbesses in Panenský Týnec from the years 1567–1600.]
Porta bohemica. Sborník historických prací 7. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2015, s. 199-207. ISBN 978-80-904381-4-9
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: correspondence * convent of Poor Clares * abbesses * disputes * linguistic analysis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256330

0488517 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hejdová, Tereza
Dopisy Voršily Tachovské, abatyše týnecké.
[Letters of Vorsila Tachovská, the abbes of Panensky Tynec.]
Porta Bohemica: sborník historických prací 8. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2017, s. 83-92. ISBN 978-80-904381-7-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: correspondence * convent of Poor Clares * abbesses * Panensky Tynec * Vorsila Tachovská * middle Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283118

0488509 - UJC-A 2018 RIV HU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hejdová, Tereza
Sufixy - éř, -íř, ýř a tvorba deverbativních substantiv.
[Suffix -éř, -íř, -ýř and formation of deverbal nouns.]
Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016 - (Fedoszov, O.; Janiec-Nyitrai, A.; Muchová, Z.), s. 81-85. ISBN 978-963-409-088-5.
[Od počátků k současnosti (1955 – 2015). Budapešť (HU), 15.10.2015-17.10.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: deverbal substantive * word formation * historical lexicology * suffix -éř, -íř, -ýř * old Czech * middle Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283109