Homoláč Jiří

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0471025 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana - Homoláč, Jiří - Chvalovská, Eliška - Jílková, Lucie - Kaderka, Petr - Mareš, Petr - Mrázková, Kamila
Stylistika mluvené a psané češtiny.
[The Stylistics of Spoken and Written Czech.]
Praha: Academia, 2016. 510 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2566-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylistics * style * spoken Czech * written Czech * contemporary communication * communicative spheres * situations * goals * roles * norms * genres
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268499

Citace, recenze▾
Recenze:
Macurová, Alena. Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice. Slovo a slovesnost. 2017, 78(3), 226-236. ISSN 0037-7031. [HODNOCENÍ]
Gajda, Stanislaw. Stylistyka czeska i slowacka XXI wieku. Stylistyka. 2019, 28, 491-504. ISSN 1230-2287. [HODNOCENÍ]
Slančová, Daniela. Recenze na knihu. Jazykovedný časopis. 2017, 68(1), 97-100. ISSN 0021-5597. [HODNOCENÍ]
Izotov, Andrej Ivanovič. Recenze knihy. Slavjanovedenie. 2018, -(3), 111-112. ISSN 0869-544X. [HODNOCENÍ]
Krčmová, Marie. Recenze knihy. Stylistyka. 2017, 26, 359-365. ISSN 1230-2287. [HODNOCENÍ]
Schneiderová, Soňa. Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny. Naše řeč. 2017, 100(2), 93-98. ISSN 0027-8203. [HODNOCENÍ]
Malá, Markéta. Recenze ke knize. Časopis pro moderní filologii. 2017, 99(2), 296-299. ISSN 2336-6591. [HODNOCENÍ]
Adam, Robert. Jak dnes komunikujeme v jednotlivých oblastech sociálního života. Český jazyk a literatura. 2016/2017, 67(2), 103-104. ISSN 0009-0786. [HODNOCENÍ]
Čechová, Marie. Recenze knihy. Nová čeština doma a ve světě. 2016, č. 2, 10-13. ISSN 1805-367X. [HODNOCENÍ]
Lollok, Marek. Stylistika mluvené a psané češtiny. Bohemistyka. 2019, č. 4, 561-566. ISSN 1642-9893. DOI 10.14746/bo.2019.4.9. Dostupné z: doi: 10.14746/bo.2019.4.9 [HODNOCENÍ]
Chejnová, Pavla. Recenze knihy. Jazykovědné aktuality. 2016, 53(3),4, 113-115. ISSN 1212-5326. [HODNOCENÍ]

0440011 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homoláč, Jiří - Mrázková, Kamila
K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních.
[On the stylistic classification of linguistic (particularly lexical) items.]
Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 1 (2014), s. 3-38. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: usage labels * lexicography * monolingual dictionary * stylistics * communicative domain * Czech language situation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.375, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243151

Citace, recenze▾
Citace:
NEKVAPIL, J. a T. SHERMANN. Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky. Slovo a slovesnost. 2014, roč. 75, č. 4, s. 245-254. ISSN 0037-7031.

0460422 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homoláč, Jiří - Mrázková, Kamila - Veroňková, J.
Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě.
[Prothetic v- caught between rhetoric and statistics: On the article "The influence of intralinguistic factors on the usage of prothetic v- in the Prague vernacular".]
Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 2 (2016), s. 143-154. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: variationist sociolinguistics * prothetic v- * apparent time hypothesis * gender * Prague vernacular
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269619

0487205 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homoláč, Jiří - Mrázková, Kamila
Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí.
[Critical Discourse Analysis reintroduced into the Czech context.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 3 (2017), s. 237-253. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: critical discourse analysis * discourse-historical approach * discursive strategies * topos
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.226, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281896

0493168 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mrázková, Kamila - Homoláč, Jiří
Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny.
[Research on repair, especially self-repair, as an inspiration for the description of the syntax of spoken Czech.]
Slovo a slovesnost. Roč. 79, č. 2 (2018), s. 141-156. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: self-repair * repair * initiatior * projectivity * syntax of repair
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.412, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286771