Jínová Pavlína

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 1

0426913 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jínová, Pavlína
Číslovky úhrnné, souborové a druhové.
[Aggregate, Set, and Type Numerals.]
Studie k Moderní mluvnici češtiny 6. Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Uličný, O.; Bláha, ..), s. 102-117. ISBN 978-80-244-3633-3
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: numerals * expressions of quantity * meaning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232521