Dragoun Michal

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0459467 - UCL-M 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dobiáš, Dalibor - Beneš, Jiří - Dragoun, Michal - Halama, O. - Klosová, Markéta - Lelková, Iva - Měřička, M.
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 B a 1 C.
Praha: Národní muzeum: Praha: Scriptorium, 2015. Popis 279. ISBN 978-80-7036-448-2; ISBN 978-80-88013-15-0
Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:67985955
Klíčová slova: manuscripts * letters
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259657

0482787 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dragoun, Michal
Liber viaticus a jeho vznik pohledem kodikologa.
[Liber Viaticus and its creation from a codicological standpoint.]
Liber viaticus Jana ze Středy. Komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea v Praze. Praha: Academia, 2016 - (Brodský, P.; Spurná, K.; Vaculínová, M.), s. 71-106. ISBN 978-80-200-2553-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Liber Viaticus * John of Středa * manuscripts * codicology
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278456

0453325 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dragoun, Michal
Puncti festorum v českých rukopisech.
[Puncti festorum in the Bohemian manuscripts.]
Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 286-295. ISBN 978-80-88013-09-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: puncti festorum * Bohemian manuscripts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254148

0453319 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dragoun, Michal
Roudnické a sadské rukopisy v dalších pramenech a ve světle svých textových vztahů.
[Roudnice and Sadská manuscripts in other sources, and in light of their textual relationships.]
Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 89-106. ISBN 978-80-88013-09-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: manuscripts of Augustinian Canons in Roudnice and Sadská
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254146

0487909 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Dragoun, Michal - Gaudek, Tomáš
Roudnické nekrologium z let 1457–1464 ve Státním oblastním archivu v Třeboni.
[Roudnice necrologium from 1457–1464 in the State Regional Archives in Třeboň.]
Epigraphica & Sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha: Artefactum, 2016 - (Roháček, J.), s. 15-33. ISBN 978-80-86890-95-1.
[. stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna . Praha (CZ), 29.10.2015-30.10.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148; GA ČR GA13-39192S
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:68378033
Klíčová slova: necrologium * edition * history * Bohemia * 15th century
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UDU-I)
Obor OECD: General literature studies; 6.5 Other Humanities and the Arts (UDU-I)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282662

0473138 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

0501051 - UJC-A 2019 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea - Dragoun, Michal - Voleková, Kateřina - Lukšová, Zuzana
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu.
[A Commentary on the Gospel of Matthew by Nicholas of Lyra. Critical edition of the Old Czech translation.]
Praha: Scriptorium, 2018. 951 s. ISBN 978-80-88013-76-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Nicholas of Lyra * Critical Edition * Old Czech Language * Gospel of Matthew * Commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293408