Dragoun Michal

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0459467 - UCL-M 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dobiáš, Dalibor - Beneš, Jiří - Dragoun, Michal - Halama, O. - Klosová, Markéta - Lelková, Iva - Měřička, M.
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 B a 1 C.
Praha: Národní muzeum: Praha: Scriptorium, 2015. Popis 279. ISBN 978-80-7036-448-2; ISBN 978-80-88013-15-0
Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:67985955
Klíčová slova: manuscripts * letters
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259657

0426636 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dragoun, Michal
Kokůtkův odkaz. Příspěvek k dějinám knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni.
[Kokůtek´s legacy. Contribution to the history of the library of the Augustinian Canon monastery in Třeboň.]
Studie o rukopisech. Roč. 42, č. 1 (2012), s. 33-50 ISSN 0585-5691
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: book legacies * manuscripts * Augustinian Canon monastery in Třeboň – library * Martin of Třeboň
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232338

0453325 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dragoun, Michal
Puncti festorum v českých rukopisech.
[Puncti festorum in the Bohemian manuscripts.]
Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 286-295. ISBN 978-80-88013-09-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: puncti festorum * Bohemian manuscripts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254148

0453319 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dragoun, Michal
Roudnické a sadské rukopisy v dalších pramenech a ve světle svých textových vztahů.
[Roudnice and Sadská manuscripts in other sources, and in light of their textual relationships.]
Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 89-106. ISBN 978-80-88013-09-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: manuscripts of Augustinian Canons in Roudnice and Sadská
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254146

0473138 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391