Neprašová Renáta

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0465084 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čermáková, Alena - Čurdová, Veronika - Děngeová, Zuzana - Holcová, Martina - Kochová, Pavla - Kroupová, Magdalena - Lišková, Michaela - Machálková, Lucie - Martincová, Olga - Michalec, Vít - Mžourková, Hana - Neprašová, Renáta - Nová, Jana - Opavská, Zdeňka - Pernicová, Helena - Procházková, Barbora - Rejzek, Jiří - Světlá, Jindra - Štěpánková, Barbora - Veselý, Vojtěch
Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny.
[Chapters from the Dictionary-making Principles of the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. 239 s. ISBN 978-80-86496-89-4
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263936

0483190 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Michalec, Vít - Neprašová, Renáta
Mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století.
Jazykovědné aktuality. Roč. 54, 1/2 (2017), s. 70-73. ISSN 1212-5326.
[Mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha, 20.04.2016-22.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conference * lexicography * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278814

0449678 - UJC-A 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Neprašová, Renáta
Blending v rámci neologické excerpční databáze.
[Blending within the neologism excerption database.]
Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. Praha: Ústav pro jazyk český, 2015 - (Děngeová, Z.; Vališová, P.), s. 60-66. ISBN 978-80-86496-87-0.
[Konference studentů českého jazyka 2013. Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. Brno (CZ), 04.10.2013]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: blending * mechanical compouding * neologism excerption database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/sbornik-brling.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251165

0483857 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Neprašová, Renáta
Husokůžný zážitek.
Vesmír. Roč. 96, č. 5 (2017), s. 304. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: phraseology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-5/husokuzny-zazitek.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279017

0426417 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Neprašová, Renáta
Interpunkce ve výuce na základní škole.
[Punctuation in teaching at elementary school.]
Didaktické studie. Roč. 5, č. 2 (2013), s. 76-83. ISSN 1804-1221
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: punctuation * commas in the sentence * didactic situation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232159

0449677 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Neprašová, Renáta
K frekvenci neologismů tvořených vlivem němčiny.
[On frequency of neologisms created by influence of German Language.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 3 (2015), s. 162-165. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: germanism * neologisms * borrowing * adaptation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251166

0483854 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Neprašová, Renáta
Nudíš se? Staň se kačerem!
Vesmír. Roč. 95, č. 3 (2016), s. 180. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: neology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2016/cislo-3/nudis-se-stan-se-kacerem.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279014

0465302 - UJC-A 2017 RIV GE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Neprašová, Renáta
On Distinction between Phraseology Conceptions in a General Monolingual Dictionary and in a Special Phraseological Dictionary.
Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 2016 - (Margalitadze, T.; Meladze, G.), s. 717-725. ISBN 978-9941-13-542-2.
[XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity. Tbilisi (GE), 06.09.2016-10.09.2016]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: phraseology * lexicography * monolingual dictionary * dictionary-making principles * entry structure
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://euralex2016.tsu.ge/publication.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263931

0426416 - UJC-A 2014 RIV BG cze M - Část monografie knihy
Neprašová, Renáta
Význam a produktivita nových germanismů v češtině.
[Meaning and productivity of the new Germanisms in Czech.]
Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Vol. 6. Sofija: Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2013 - (Blagoeva, D.; Kolkovska, S.; Liškova, M.), s. 233-241. ISBN 978-954-322-636-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: germanisms * neologisms * borrowing of foreign language lexical units
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232158

0469132 - UJC-A 2017 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Neprašová, Renáta
Zur Adaptation und Frequenz der neuen deutschen Übernahmen im Tschechischen.
[On Adaptation and Frequency of New German Borrowings in Czech.]
Junge Slavistik im Dialog V. Beiträge zur X. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016 - (Weigl, A.; Nübler, N.; Naumann, K.; Völkel-Bill, M.), s. 121-128. ISBN 978-3-8300-8868-4.
[Junge Slavistik im Dialog /5./. Kiel (DE), 10.04.2015-11.04.2015]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: germanism * neologism * borrowing * adaptation * frequency
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266997

0483511 - UJC-A 2019 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Neprašová, Renáta
Zur Einheitlichkeit der Bedeutungsinterpretation des Phrasems im Bedeutungswörterbuch.
[On Uniformity of Meaning Explanation of Phrasem in a General Monolingual Dictionary.]
Junge Slavistik im Dialog VI. Beiträge zur XI. Internationalen Slavistischen Konferenz. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017 - (Weigl, A.; Nubler, N.; Naumann, K.; Volkel-Bill, M.; Grahl, S.; Lis, T.), s. 247-256. ISBN 978-3-8300-9444-9.
[Junge Slavistik im Dialog VI. Kiel (DE), 15.04.2016-16.04.2016]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: phraseology * lexicography * monolingual dictionary * meaning explanation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279011