Svobodová Andrea

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 10

0449807 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0473138 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

Citace, recenze▾
Citace:
Pjecha, Martin. Taborite Apocalyptic Violence and its Intellectual Inspirations (1410-1415). In: David, Z. V., Dekarli, M., Haberkern, P. N., Holeton, D. R., eds. The Bohemian Reformation and Religious Practice. Bohemian Reformation and Inquisition. Vol. 11. Praha: Filosofia, 2018, S. 76-97. ISBN 978-80-7007-551-7. [HODNOCENÍ]
Mazalová, Lucie. Non sedit super equum fervidum, sed super asinam. Concerning One of Jan Hus’s Antitheses in His Czech Postilla. In: David, Z. V., Dekarli, M., Haberkern, P. N., Holeton, D. R., eds. The Bohemian Reformation and Religious Practice. The Person and Work of Jan Hus. Vol. 11. Praha: Filosofia, 2018, S. 37-49. ISBN 978-80-7007-551-7. [HODNOCENÍ]

Recenze:
Boubín, Jaroslav. Recenze knihy. Český časopis historický. 2018, 116(1), 289-290. ISSN 0862-6111. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/2032342908?pq-origsite=gscholar [HODNOCENÍ]
Soukup, Pavel. Recenze knihy. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. 2018, 63(1/2), 54-56. ISSN 2570-6861. DOI 10.1515/amnpsc-2017-004. Dostupné z: doi: 10.1515/amnpsc-2017-004. Dostupné z: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/amnpsc.2017.63.issue-1-2/amnpsc-2017-0047/amnpsc-2017-0047.pdf [HODNOCENÍ]
Vašíčková, Michaela. Píše Michaela Vašíčková. E*forum pro (germano)bohemistiku. 2019, . E-ISSN 2533-6908. Dostupné z: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1601&menu=&sub=&str=aktualita.php [HODNOCENÍ]
Krmíčková, Helena. Recenze knihy. Studie o rukopisech. 2017, 47, 288-291. ISSN 0585-5691. [HODNOCENÍ]
Šmahel, František. Recenze knihy. Studia Mediaevalia Bohemica. 2016, 8(2), 335-337. ISSN 1804-0977. [HODNOCENÍ]

0493414 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea
Vladimír Kyas a staročeská bible.
[Vladimír Kyas and Old Czech Bible.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 10, č. 1 (2018), s. 32-52. ISSN 1803-9448
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Vladimír Kyas * old Czech * Old Czech Bible * history of Czech filology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286800

0501051 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea - Dragoun, Michal - Voleková, Kateřina - Lukšová, Zuzana
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu.
[A Commentary on the Gospel of Matthew by Nicholas of Lyra. Critical edition of the Old Czech translation.]
Praha: Scriptorium, 2018. 951 s. ISBN 978-80-88013-76-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Nicholas of Lyra * Critical Edition * Old Czech Language * Gospel of Matthew * Commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293408

Citace, recenze▾
Recenze:
Petr, Stanislav. Recenze knihy. Studie o rukopisech. 2019, 59(1), 85-89. ISSN 0585-5691. [HODNOCENÍ]

0441181 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Janosik-Bielski, Marek - Svobodová, Andrea - Voleková, Kateřina
Sbírka kázání založených na legendách.
[Collection of Sermons based on Legends.]
Praha: Academia, 2014. 157 s. ISBN 978-80-86496-82-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: edition * Old Czech * sermons
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/sbirka-kazani-zalozenych-na-legendach.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244242

0473019 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pytlíková, Markéta - Svobodová, Andrea
Staročeské biblické prology: textové dochování a výběr výchozího rukopisu pro kritickou edici.
[The Old Czech Bible Prologues: the Textual Evidence and the Choice of the Primary Manuscript for a Critical Edition.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 73-89. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * prologues to Bible books * Litoměřice Prologues * St. Vitus Metropolitan Chapter Prologues * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270197

0505618 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Svobodová, Andrea
Jehožto královstvo královstvie jest: k diferenciaci neuter na -stvie a -stvo ve staré češtině.
[Jehožto královstvo královstvie věčné jest. To the difference of neuter with sufix -stvie a -stvo in Old Czech.]
Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Stůjová, P.), s. 87-99. Sborníky. ISBN 978-80-244-5394-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc 2014 /15./. Olomouc (CZ), 12.05.2014-14.05.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Lexicology and Word-Formation * textology * lexicography * phonology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297206

0478268 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Andrea - Voleková, Kateřina
K nestandardním jazykovým jevům ve staročeských textech.
[To Non-standard Language Phenomena in Old Czech Texts.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 8, č. 3 (2016), s. 16-36. ISSN 1803-876X.
[Jazykovědný strukturalismus na počátku 21. století. Olomouc, 24.04.2014-24.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * historical dialectology * non-standard language phenomena * transcription * ortography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282527

0504768 - ÚJČ 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Svobodová, Andrea - Matiasovitsová, Klára
Počešťování názvů vybraných biblických knih v pramenech 14. až 16. století.
[Adaptation to the Czech language the names of selected biblical books in the sources of the 14th to 16th centuries.]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 313-328. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible translation * biblical prologues * names of biblical books
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296367

0492010 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Svobodová, Andrea
Znovunalezený Lvovský sborník modliteb a legend.
[Rediscovered Lviv Manuscript of Prayers and Legends.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 23-32. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * prayers and legends * historical dialectology * text linguistics * Václav Kůst
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285755