Zdeňková Jana

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0455750 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zdeňková, Jana
Ke staročeskému vecěti.
[On the Old Czech vecěti.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 669-679. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: verba dicendi * intoductory words * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256375

0439764 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zdeňková, Jana
K minulým časům ve staročeské legendě o svaté Margaretě.
[On past tenses in the Old Czech legend of St. Margaret.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 469-481. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * the legend of St. Margaret * aorist * imperfect * periphrastic preterite
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242992

0455754 - UJC-A 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zdeňková, Jana
K minulým časům ve staročeské veršované legendě o svatém Prokopu.
[On Past Tenses in the Old Czech Rhymed Legend of Saint Procopius.]
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 - (Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A.), s. 323-332. ISBN 978-83-231-3279-0.
[Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki. Toruň (PL), 05.09.2013-06.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: aorist * imperfect * periphrastic preterite * Old Czech * legend of St. Procopius from the Hradec manuscript
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256376

0455765 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zdeňková, Jana
K užívání pomocného slovesa 3. osoby složeného préterita ve staročeské Bibli olomoucké a Bibli kladrubské.
[On the use of auxiliar in 3rd person periphrastic preterite in the Old Czech Bible of Olomouc and in the Bible of Kladruby.]
Rara avis 11. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015 - (Hlincová, K.; Gregorík, P.), s. 385-396. ISBN 978-80-8105-645-1.
[Na kus reči /11./. Trnava (SK), 23.04.2014-24.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * auxiliar * the Bible of Olomouc * the Bible of Kladruby
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256382

0493512 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Zdeňková, Jana
K vokalické kvantitě u verbálních substantiv na -aní/-ání ve čtyřjazyčném Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína.
[On Vowel Quantity in Verbal Nouns Ending in -aní/-ání in Daniel Adam of Veleslavín’s Dictionary Nomenclator Quadrilinguis.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 1 (2018), s. 3-16. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Daniel Adam of Veleslavín * Middle Czech * Nomenclator quadrilinguis * Old Czech * verbal nouns * vowel quantity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287609