Hořejší Michal

Publikace ASEP

Další varianty jména: Hořejší, Michal L.

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0449807 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0439744 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hořejší, Michal
Jména zvířat v názvech hub.
[Animal names in the nominations of the mushrooms.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 124-127. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: old czech * diachrony * mushrooms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243793

0487280 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Karel Klostermann – dokumentarista Šumavy?
[Karel Klostermann – documentarist of the Bohemian Forest?]
Česká literatura. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 565-589. ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Karel Klostermann * Bohemian Forest * Critical discourse analysis * narrative * stereotypes * collective memory * bark beetle
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282451

0488069 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Krajina – analýza diskurzu na pozadí lexikálního vývoje.
[Krajina (Landscape) – Lexical Evolution Assisted Discourse Analysis.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 96-110. ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexical evolution * discourse analysis * discourse * context * diachrony * Old Czech * corpus * Bohemian Forest
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2017_2_final.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282698

0476199 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Obraz Karla Klostermanna v české (literární) historiografii.
[Reflection of Karel Klostermann in Czech (literary) historiography.]
Slovo a smysl. Roč. 14, č. 27 (2017), s. 60-74. ISSN 1214-7915
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Karel Klostermann * Bohemian Forest * Literary History * Critical discourse analysis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272735

0489053 - ÚJČ 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hořejší, Michal - Voleková, Kateřina
Peripheral Old Czech names for Owls.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 165-174. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S; GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ornithonyms * onomatopoeia * word formation * language contact * owls * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283586

0473133 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hořejší, Michal
Staročeské rukopisy snáře Vavřince z Březové.
[Old Czech Manuscripts of the Dreambooks by Vavřinec z Březové (Laurentius de Březová).]
Sny mezi obrazem a textem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Borovský, T.; Nokkala Miltová, R.), s. 53-71. ISBN 978-80-7422-511-6
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: dreambook * old czech * Leo Tuscanus * Vavřinec z Březové * Laurentius de Březová * Oneirocriticon
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270301

0454602 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hořejší, Michal
Staročeské temné slovo farlej.
[Old Czech hazy word farlej.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 126-129. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary * word origin * pomology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255264

0448237 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal L.
Audiokniha Výbor ze staročeské prózy.
[Old Czech Prose Anthology Audiobook.]
Český jazyk a literatura. Roč. 65, č. 5 (2015), s. 222-226. ISSN 0009-0786
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: Old Czech * audiobook * prose * diachrony
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250010

0472333 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hořejší, Michal L.
Co je to Šumava? Proměny jejího vymezení a recepce.
[What is Šumava? Metamorphoses of the Definition and the Reception of the Name.]
Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016 - (David, J.), s. 144-156. ISBN 978-80-7464-843-4
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: communication * concept * corpus * critical discourse analysis * media * narrative * Bohemian Forest National Park * anoikonyms * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270022

0454615 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal L.
Jazyk snářů Vavřince z Březové.
[The Czech of the Dreambooks by Vavřinec z Březové.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 53-59. ISSN 1212-5326.
[Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází). Praha, 20.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Klíčová slova: Old Czech * dreambook * Vavřinec z Březové * Leo Tuscanus * Oneirocriticon
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://jazykovednesdruzeni.cz/JA15_12.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255265