Koupil Ondřej

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 15

0439204 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013.
Naše řeč. Roč. 97, č. 1 (2014), s. 46-49 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242499

0452814 - UJC-A 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014.
Naše řeč. Roč. 98, č. 1 (2015), s. 48-50 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253768

0460412 - UJC-A 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2014/2015.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 1 (2016), s. 49-51 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * popularization * The Circle of Friends of the Czech Language * talks
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269620

0476712 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2015/2016.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 51-53 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273158

0455728 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Kitzler, Petr - Koupil, Ondřej - Svatoš, Martin
Kalendárium.
Listy filologické. Roč. 137, 3/4 (2014), s. 351-355 ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378092
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256349

0426769 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej
Alphabetum Boëmicum (1718): slabikář pro učené.
[Alphabetum Boëmicum (1718): A primer for scholars.]
Listy filologické. Roč. 136, 3/4 (2013), s. 365-382 ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: orthography * history of Czech * Alphabetum Boëmicum
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232407

0473056 - UJC-A 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Koupil, Ondřej
Čeština a slovenština v „modulu digitalizovaných mluvnic“.
[Czech and Slovak language in the „Module of digitized grammars“.]
Fenomén Ďurovič. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016 - (Ondrejovič, S.; Behýlová, J.), Roč. 75 (2016), s. 107-118. Philologica, 75. ISBN 978-80-223-4183-7
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: grammars of Czech * 16th–19th century * digital library * linguistics * history of the culture * Internet * Czech language * Slovak language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270232

0466226 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej
Druhé vydání náměšťské mluvnice (1543) znovu nalezeno: podnět k úvahám o hláskosloví, typografii a ediční technice.
[The second edition of Namest grammar (1543) found again: a suggestion for reflections on phonology, typography and publishing technique.]
Česká literatura. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 243-266 ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: Czech grammar * 16th century * Beneš Optát * Petr Gzell * Václav Philomathes * Jan Blahoslav
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264585

0449759 - UJC-A 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Koupil, Ondřej
Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy).
[Grammatyka Cžeska – grammar books from the 16th to the 19th century (exhibition catalogue).]
Praha: Akropolis, 2015. 174 s. ISBN 978-80-7470-093-4
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: Czech grammars * grammaticography of Czech * Czech grammarians * 16th-19th century
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251225

0452680 - UJC-A 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Koupil, Ondřej
Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672.
[Grammarians: Czech Grammaticography and the Cultural Reflection of the Czech Language 1533–1672.]
2. rev. - Praha: Karolinum, 2015. 350 s. ISBN 978-80-246-2734-2
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammars of Czech * 16th century * 17th century * history of the philology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253660

0449758 - UJC-A 2016 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Koupil, Ondřej
Hájek jako jazyková autorita.
[Hájek as linguistic authority.]
Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015 - (Linka, J.), s. 187-200. Studia Hageciana, 1. ISBN 978-80-200-2432-9.
[Na okraj kroniky české. Praha (CZ), 14.11.2013-15.11.2013]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: linguistic authority * Václav Hájek z Libočan * Czech language * 16th century
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251226

0449760 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej
Konvence a experiment: Rosova pravidla českého pravopisu.
[Convention and experiment: Rosa’s rules of Czech orthography.]
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia. -, č. 3 /42/ (2015), s. 93-104 ISSN 0323-0813
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: orthography of Czech * Václav Jan Rosa * 17th century
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=541f4c9b-cab9-4861-8f6e-9dd5f23ae2cb
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251227

0484847 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej - Štěpánová, Veronika
Naše řeč v roce 1817.
[Our speech in 1817.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 193-206 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-00598S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: 19th century * orthoepy * orthography of Czech * pronunciation * Václav Hanka
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281474

0439203 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej
Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677).
[The New Testament in the St Wenceslas Bible (1677).]
Historie - Otázky - Problémy. Roč. 5, č. 2 (2013), s. 95-106 ISSN 1804-1132
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: Bible in Czech * New Testament 1677 * Georgius Constantius SI * Matthias Steyer SI * Cornelius a Lapide SI
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242498

0441639 - UCL-M 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svatoš, M. - Petrbok, Václav - Koupil, Ondřej
Filologie. Rozhovor s Martinem Svatošem.
[Philology, Interview with Martin Svatoš.]
Česká literatura. Roč. 62, č. 6 (2014), s. 815-833 ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:68378092
Klíčová slova: literary scholar * literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244610