Koupil Ondřej

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 16

0439204 - ÚJČ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013.
Naše řeč. Roč. 97, č. 1 (2014), s. 46-49. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242499

0452814 - ÚJČ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014.
Naše řeč. Roč. 98, č. 1 (2015), s. 48-50. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253768

0460412 - ÚJČ 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2014/2015.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 1 (2016), s. 49-51. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * popularization * The Circle of Friends of the Czech Language * talks
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269620

0476712 - ÚJČ 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2015/2016.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 51-53. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linguistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273158

0493760 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Dittmann, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the 2016/2017 Academic Year.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 1 (2018), s. 55-57. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linguistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287887

0500928 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the 2017/2018 academic year.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 5 (2018), s. 299-302. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linguistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292962

0455728 - FLÚ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Kitzler, Petr - Koupil, Ondřej - Svatoš, Martin
Kalendárium.
Listy filologické. Roč. 137, 3/4 (2014), s. 351-355. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378092
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256349

0511809 - ÚJČ 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Koupil, Ondřej
Čeština a slovenština v „modulu digitalizovaných mluvnic“.
[Czech and Slovak language in the „Module of digitized grammars“.]
Fenomén Ďurovič. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016 - (Ondrejovič, S.; Behýlová, J.), s. 107-118. Philologica, 75. ISBN 978-80-223-4183-7.
[Ďurovič. Bratislava (SK), 26.05.2015]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: grammars of Czech * 16th–19th century * digital library * linguistics * history of the culture * Internet * Czech language * Slovak language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302787

0466226 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej
Druhé vydání náměšťské mluvnice (1543) znovu nalezeno: podnět k úvahám o hláskosloví, typografii a ediční technice.
[The second edition of Namest grammar (1543) found again: a suggestion for reflections on phonology, typography and publishing technique.]
Česká literatura. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 243-266. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: Czech grammar * 16th century * Beneš Optát * Petr Gzell * Václav Philomathes * Jan Blahoslav
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264585

Citace, recenze▾
Citace:
Voit, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2752-8. [HODNOCENÍ]

0449759 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Koupil, Ondřej
Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy).
[Grammatyka Cžeska – grammar books from the 16th to the 19th century (exhibition catalogue).]
Praha: Akropolis, 2015. 174 s. ISBN 978-80-7470-093-4
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: Czech grammars * grammaticography of Czech * Czech grammarians * 16th-19th century
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251225

0452680 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Koupil, Ondřej
Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672.
[Grammarians: Czech Grammaticography and the Cultural Reflection of the Czech Language 1533–1672.]
2. rev. - Praha: Karolinum, 2015. 350 s. ISBN 978-80-246-2734-2
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammars of Czech * 16th century * 17th century * history of the philology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253660

0449758 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Koupil, Ondřej
Hájek jako jazyková autorita.
[Hájek as linguistic authority.]
Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015 - (Linka, J.), s. 187-200. Studia Hageciana, 1. ISBN 978-80-200-2432-9.
[Na okraj kroniky české. Praha (CZ), 14.11.2013-15.11.2013]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: linguistic authority * Václav Hájek z Libočan * Czech language * 16th century
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251226

0449760 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej
Konvence a experiment: Rosova pravidla českého pravopisu.
[Convention and experiment: Rosa’s rules of Czech orthography.]
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia. -, č. 3 /42/ (2015), s. 93-104. ISSN 0323-0813
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: orthography of Czech * Václav Jan Rosa * 17th century
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=541f4c9b-cab9-4861-8f6e-9dd5f23ae2cb
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251227

0484847 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej - Štěpánová, Veronika
Naše řeč v roce 1817.
[Our speech in 1817.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 193-206. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-00598S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: 19th century * orthoepy * orthography of Czech * pronunciation * Václav Hanka
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281474

0491185 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej
Veleslavínská čeština a veleslavínská doba.
[Weleslawinian Czech and the Weleslawinian Period.]
Česká literatura. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 263-280. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Daniel Adam z Veleslavína * history of Czech * 16th century * Bohuslav Balbín SI * František Faustin Procházka OM * Mikuláš Adaukt Voigt SchP * Josef Dobrovský * Josef Jungmann
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285250

Citace, recenze▾
Citace:
Voit, Petr. Koncept humanismu v marxisticky formované paleobohemistice (1956-1996). Česká literatura. 2018, 66(6), 777-812. ISSN 0009-0468. [HODNOCENÍ]

0441639 - ÚČL 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svatoš, M. - Petrbok, Václav - Koupil, Ondřej
Filologie. Rozhovor s Martinem Svatošem.
[Philology, Interview with Martin Svatoš.]
Česká literatura. Roč. 62, č. 6 (2014), s. 815-833. ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:68378092
Klíčová slova: literary scholar * literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244610