Prokšová Hana

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 8

0492717 - UJC-A 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Adam, R. - Beneš, Martin - Bozděchová, I. - Martínek, F. - Prokšová, Hana - Synková, P.
Gramatické rozbory češtiny.
Praha: Karolinum, 2017. 238 s. ISBN 978-80246-3750-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * grammar * word formation * linguistic analysis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286343

0442135 - UJC-A 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Adam, R. - Beneš, Martin - Bozděchová, I. - Jínová, P. - Martínek, F. - Prokšová, Hana - Saicová Římalová, L.
Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem).
[Introductory Linguistic Course: Lessons and Exercises (with Terminological Dictionary).]
Praha: Karolinum, 2014. ?. ISBN 978-80-246-2633-8
Klíčová slova: morphematics * morphology * syntax * linguistic terminology * word formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245161

0425353 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kříž, Adam - Prokšová, Hana
Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém.
[The use of substitute names as a factual and orthographic problem.]
Naše řeč. Roč. 96, č. 1 (2013), s. 36-49 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: capita letter * empirical base * reduced name * reduction * substitute name * substitution in language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231249

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0473508 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Prokšová, Hana
Člověk a pes – kapitola z českého jazykového obrazu světa.
[A man and a dog – a chapter from Linguistic Picture of the World in Czech.]
Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Veda, 2013 - (Ondrejovič, S.), s. 191-197. ISBN 978-80-224-1334-3.
[Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Smolenice (SK), 21.09.2011-23.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: cognitive linguistics * the linguistic picture of the world * categorization * anthropocentrism * stereotype * dog
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270623

0486670 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Prokšová, Hana
Předložkový instrumentál v současné češtině.
[Prepositional Instrumental in Contemporary Czech.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 27-38. ISBN 978-80-7494-365-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: instrumental * case function * comitative * language change * preposition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281438

0483294 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Smejkalová, Kamila - Prokšová, Hana
Odchylky od spisovné jazykové normy v současných právních textech.
[Deviations from the standard language norm in contemporary juridical texts.]
Správní právo. Roč. 50, 7/8 (2017), s. 401-410 ISSN 0139-6005
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: norm * codification * standard language * administrative style * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-7-8-2017.aspx
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278990

0471463 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svobodová, Ivana - Beneš, Martin - Černá, Anna - Kříž, Adam - Pravdová, Markéta - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila
Psaní velkých písmen v češtině.
[Capitalization rules in the Czech Lanuage.]
Praha: Academia, 2015. 350 s. Lingvistika, 9. ISBN 978-80-200-2513-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * capital letters * collective monograph
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269609