Konečná Sabina

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 10

0487515 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká,, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Landsmann, R. - Lamprechtová-Michálková, V. - Majerčáková, Zuzana - Hlubinková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J. - Ireinová, Martina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Štefková, Marta - Šimečková, Marta - Spinková, Stanislava
Český jazykový atlas..
[Czech Liunguistic Atlas.]
2. upravené vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český, 2017. 3450 s. ISBN 978-80-88211-06-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * Geolinguistic * Electronic version of the dictionary * Czech dialectology * Maps * Comments * Hypertext
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://cja.ujc.cas.cz/nove/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282170

0429411 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šipková, Milena - Štefková, Marta - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 3.
[The Czech Linguistic Atlas 3.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 578 s. ISBN 978-80-86496-80-1; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic * Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA3/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234526

0439849 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šimečková, Marta - Šipková, Milena - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 4.
[The Czech Linguistic Atlas 4.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 626 s. ISBN 978-80-86496-81-8; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic Atlas * Czech dialects * word-formational diversification * electronic medium
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA4/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243042

0472705 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Šipková, Milena - Konečná, Sabina (ed.) - Přadková, Petra (ed.) - Šimečková, Marta (ed.)
Český jazykový atlas 5.
[Czech Linguistic Atlas 5.]
2., elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR - dialektologické oddělení, 2016. 681 s. ISBN 978-80-86496-95-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialects * dialectology * geolinguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA5/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269938

0426466 - UJC-A 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Konečná, Sabina
K výkladu místního jména Jestřebí.
[Etymology of the Toponym Jestřebí.]
Sborník Muzea Blansko 2013. Blansko: Muzeum Blanska, 2013 - (Koudelka, M.), s. 78-79. ISBN 978-80-86951-20-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: place names * etymology, * folk etymology * Jestřebí
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232187

0474600 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Konečná, Sabina
Osmdesát pět let Jana Balhara.
[Jan Balhar - 85 years old.]
Linguistica Brunensia. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 98-99 ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR GA 16-04648S
Klíčová slova: Jan Balhar * Czech studies * dialectology * biography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271616

0451043 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Konečná, Sabina
Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích.
[Naming of Tuberculosis in Czech Dialects.]
Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 - (Holub, Z.), s. 80-86. ISBN 978-80-7510-165-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: tuberculosis * dialect names of tubeculosis * motivation * the Czech Linguitic Atlas * language map
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252246

0487588 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Konečná, Sabina
Problematika nářečního výzkumu v současnosti.
[Issues of the Current Dialect Research.]
Nová čeština doma a ve světě. -, Č. 2 (2017), s. 37-41 ISSN 1805-367X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * dialect research * dialectism * craftsman terminology * Dictionary of Czech Dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://ncds.ff.cuni.cz/cs/magazin/2017-2/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282240

0429437 - UJC-A 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Konečná, Sabina
Truhlářská nářeční terminologie v obci Rájec-Jestřebí.
[Dialectical Terminology of the Joinery in the Town of Rájec-Jestřebí.]
Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Bednaříková, B.; Hernandezová, P.), s. 172-178. ISBN 978-80-244-3960-0.
[Od slova k modelu jazyka. Setkání mladých lingvistů /13./. Olomouc (CZ), 07.05.2012-09.05.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/11/1786
Klíčová slova: dialect * dialectical terminology * joinery
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236403

0451065 - UJC-A 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Konečná, Sabina
Vzpominka na prof. Arnošta Lamprechta (1919-1985).
[The Memoryof Arnošt Lamprecht (1919-1985).]
Universitas. -, 2/3 (2015), s. 114-115 ISSN 0230-7774
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Arnošt Lamprecht * Czech studies * biography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252308