Čornej Petr

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 29

0501529 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Čornej, Petr - Klosová, Markéta
Staré letopisy české (východočeská větev a některé související texty).
[Old Czech Annals (Its East-Bohemian branch and some related texts).]
Praha: Filosofia, 2018. 729 s. Fontes rerum Bohemicarum. Series nova, tomus III. ISBN 978-80-7007-555-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Old Czech Annals * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294268

0488537 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
České reformní hnutí, husitství a pozdní středověk v pohledu Oliviera Marina.
[Czech reformative movement, Hussitism and a the late Middle Ages through the eyes of Olivier Marin.]
Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419. Praha: Karolinum, 2017 - (Marin, O.), s. 449-461. Medievistika. ISBN 9788024631363
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague university, * church * reform * Utraquism * Czech-language * Latin * John Wyclif * John Hus * Hussitism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283120

0455261 - UJC-A 2016 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Čornej, Petr
Hájkův obraz husitské epochy.
[Hájek's depiction of the Hussite era.]
Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015 - (Linka, J.), s. 83-109. Studia Hageciana, 1. ISBN 978-80-200-2432-9.
[Na okraj kroniky české. Praha (CZ), 14.11.2013-15.11.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech Chronicle * Václav Hájek z Libočan * Hussite era * Renaissance humanism * Calixtines * Catholics * fiction
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255894

0473206 - UJC-A 2017 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čornej, Petr
Homo politicus.
[Homo politicus.]
Jan Hus. Źycie i dzielo. W 600. rocznice smierci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 - (Paner, A.; Hintz, M.), s. 84-105. ISBN 978-83-7865-405-6.
[Życie i dzieło mistrza Jana Husa. Gdańsk (PL), 08.06.2015-08.06.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Jan Hus * the Czech king Wenceslaus IVth * wordly authority * ecclestiactical authority * canon law * the Pope * the Concil of Constance
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270381

0455277 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Hus a husité v české nekatolické historiografii pozdního středověku a počátků raného novověku.
[Hus and Hussites in the Czech non – Catholic historiography ii the late Middle Ages and in the beginning of the Modern Era.]
Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha: Scriptorium, 2015 - (Čornej, P.; Ledvinka, V.), s. 144-148. ISBN 978-80-88013-14-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Jan Hus * Hussites * late Middle Ages * Modern Era * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255904

0455322 - UJC-A 2016 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Čornej, Petr
Husitství a husité ve východních Čechách (Obrysy problému).
[Hussite movement and Hussites in eastern Bohemia (Outlines of the problem).]
Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference. Chrudim: Město Chrudim, 2015 - (Frolík, J.), s. 9-24. ISBN 978-80-906318-0-9.
[Jan Hus, husitství a východní Čechy. Chrudim (CZ), 16.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Klíčová slova: east Bohemia * Orebites/Orphans Union * landfrýd * Jan Žižka z Trocnova * Hynek Krušina of Lichtenburg * Hynce Ptáček of Pirkenstein * George of Poděbrady
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255942

0455278 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Husitství v pojetí katolických dějepisců od revoluce do Bílé hory.
[The Hussitism in the interpretation of Catholic historians from the revolution to the battle of White Mountain.]
Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha: Scriptorium, 2015 - (Čornej, P.; Ledvinka, V.), s. 148-153. ISBN 978-80-88013-14-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Jan Hus * Hussitism * Catholic Historiography * late Middle Ages * Modern Era
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255905

0455283 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Husitství v postmoderním chaosu.
[The Hussitism in postmodern chaos.]
Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha: Scriptorium, 2015 - (Čornej, P.; Ledvinka, V.), s. 279-285. ISBN 978-80-88013-14-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Jan Hus * post-modern relativization * Pope John Paul II * ecumenical dialogue * comic strips * animated films
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255909

0473201 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Jan Hus a pražská univerzita.
[Jan Hus and the Prague university.]
XXVII. a XXVIII. letní škola historie: Přítomná minulost. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016 - (Kohnová, J.; Holubová, B.), s. 11-29. ISBN 978-80-7290-872-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Jan Hus * Prague university * Charles college * bachelor´s exam * master´s exam * faculties
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270390

0455316 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čornej, Petr
Jan Hus v proměnách šesti století.
[Jan Hus in the changing six centuries.]
Studia theologica. Roč. 17, č. 4 (2015), s. 19-35. ISSN 1212-8570
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Jan Hus * Hussitism * historical tradition * František Palacký * Czech Lands * Catholic church * communist concept
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255937

0455309 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Jiří Poděbradský a česká otázka v mezinárodním kontextu let 1436 – 1464.
[George of Poděbrady and the Czech question in the international context of the years 1436 – 1464.]
Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i, 2015 - (Boubín, J.), s. 9-43. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada A - Monographia, 65. ISBN 978-80-7286-263-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: George of Poděbrady * Pope Pius II. * Council of Basel * Calixtines * Compactata
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255935

0440449 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čornej, Petr
Kam sahá paměť („Zrádce“ Čapek a svědectví Bohuslava Bílejovského).
[Where the memory stretches (“Traitor Čapek and Bohuslav Bílejovský´s witness“).]
Táborský archiv. Roč. 16, - (2014), s. 7-28. ISSN 0862-2892
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Jan Čapek of Sány * Bedřich of Střážnice * priest Bohuslav Bílejofský
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243683

0455276 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Kolébka a středisko husitského hnutí.
[The cradle and the centre of the Hussite movement.]
Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha: Scriptorium, 2015 - (Čornej, P.; Ledvinka, V.), s. 86-112. ISBN 978-80-88013-14-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague Towns * Hussite revolution * religious, ethnic and political relations * Calixtines
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255902

0455281 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Komunisté a husitství.
[The communists and the Hussitism.]
Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha: Scriptorium, 2015 - (Čornej, P.; Ledvinka, V.), s. 261-269. ISBN 978-80-88013-14-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Communist Party * Hussitism * Marxist-leninist concept * Zdeněk Nejedlý * Hussite film trilogy * Otakar Vávra
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255907

0440461 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Království dvojího lidu (1437 – 1485).
[The Kingdom of Two Peoples (1437 – 1485).]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 549-585. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * kingdom of two peoples * king George of Poděbrady * Compacts * Utraquist * king Matthias Corvinus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243685

0455270 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Lesk a stíny říšské metropole.
[Shine and shadows of the empire capital.]
Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha: Scriptorium, 2015 - (Čornej, P.; Ledvinka, V.), s. 11-17. ISBN 978-80-88013-14-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague * Kingdom of Bohemia * Holy Roman Empire * emperor Charles IV * king Wenceslaus IV
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255898

0455282 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Od kritické revize k postmoderně.
[From the critical revision to the Postmodernism.]
Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha: Scriptorium, 2015 - (Čornej, P.; Ledvinka, V.), s. 274-279, 285-286. ISBN 978-80-88013-14-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Second Vatican Council * Jan Hus * Jan Palach * Hussitism * communists
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255908

0472797 - UJC-A 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Poděbradská éra: pojmenování, výměr, problémy.
[The Podiebradian Era: definition, assesment, problems.]
Poděbradská éra v zemích České koruny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Šandera, M.; Beran, Z.), s. 8-22, 199-209. ISBN 978-80-7422-538-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: George of Poděbrady * historiography * history * perodization * Hussitism * Lands of the Bohemian Crown
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270014

0488512 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čornej, Petr
Politické a náboženské aktualizace husitství v českých kronikách na rozhraní středověku a novověku.
[Political and religious updating of Hussitism in the Bohemian chronicles at the turn of Middle Ages and the Modern Period.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 159-179. ISSN 0862-979X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Chronicle * history * Hussitism * Utraquism * Compactates * Early Modern Period * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283117

0440453 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Praha – hlava království.
[Prague - Capital of the Kingdom.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 108-130. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Prague * Czech and German burgesses
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243684

0472790 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čornej, Petr
Praha po Husovi.
[Prague after Hus.]
Theologická revue. Roč. 87, č. 1 (2016), s. 24-44. ISSN 1211-7617
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague * Jan Hus * Hussitism * Council of Constance * secularization
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270015

0455321 - UJC-A 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Proč Klio básní.
[Why does Klio write poetry.]
Žena, růže, píseň, řeč. Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Šmejkalová, M.; Kvíčalová, M.; Vybíral, P.), s. 25-34. ISBN 978-80-7290-831-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: poem * fiction * history * late Middle Ages * Václav Hájek z Libočan * Daniel Adam z Veleslavína
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255941

0455306 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
"Prozatím poroučíme zmíněné křivdy Pánu Bohu, jehož je pomsta…" (Stížný list české a moravské šlechty proti Husovu upálení v historických souvislostech).
[Temporary, we hand over the mentioned injustices to our Lord, who takes vengeance… (Complaint of the Czech and Moravian nobility against the burning of Jan Hus in the historical context).]
Stížný list české a moravské šlechty proti upálení mistra Jana Husa 1415 - 2015. Okrouhlice: Spolek za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2015 - (Čornej, P.; Knápek, A.; Macek, L.; Rous, P.), s. 17-43. ISBN 978-80-260-7690-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Jan Hus * Czech and Moravian nobility * Council of Constance * Sigismund of Luxemburg * complaint
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255931

0440368 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Reforma a revoluce (1402 – 1437).
[Reform and Revolution (1402 – 1437).]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 11-52. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Hussite revolution * lands of the Crown of Bohemia * crusades * Jan (John) Hus * Jan (John) Žižka of Trocnov * Hussite wars * University of Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243508

0440705 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Reforma a revoluce (1402 – 1437). Praha – hlava království. Království dvojího lidu (1437-1485).
[Reform and Revolution (1402 – 1437). Prague - Capital of the Kingdom. The Kingdom of Two Peoples (1437–1485).]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 11-52, 108-130, 549-585. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Jan Hus * Hussite revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243808

0473192 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čornej, Petr
Tři setkání s Veleslavínem.
[Three Encounters with Veleslavín.]
Český jazyk a literatura. Roč. 66, č. 4 (2016), s. 175-180. ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Daniel Adam of Veleslavín * history * historiography * historical fiction * 16th century
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270382

0455273 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
Vnitřní život pražských měst v letech 1378 – 1412.
[The inner life of the Prague Towns in 1378 – 1412.]
Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha: Scriptorium, 2015 - (Čornej, P.; Ledvinka, V.), s. 39-44. ISBN 978-80-88013-14-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague Towns * craftsmen * shopkeepers * Germans * Czechs
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255901

0472276 - UJC-A 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr - Černá, Alena M.
Žižkovo tažení do Uher a související texty.
[Žižka´s Hungarian campaign and the associated literary texts.]
Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou: věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Doležalová, E.; Sommer, P.), s. 454-494. ISBN 978-80-7422-355-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: 15th century * Old Czech language * Jan Žižka * Old Czech annals * military vocabulary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270043

0473138 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391