Poledňáková Barbora

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2

0488604 - UJC-A 2018 RIV HU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Poledňáková, Barbora
Deverbativní substantiva tvořená slovotvorným sufixem -an ve staré a střední češtině.
[Deverbatives with the word forming suffix -an in the Old and Middle Czech.]
Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016 - (Fedoszov, O.; Janiec-Nyitrai, A.; Muchová, Z.), s. 245-252. ISBN 978-963-409-088-5.
[Od počátků k současnosti (1955 – 2015). Budapešť (HU), 15.10.2015-17.10.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: deverbative noun * word forming suffix -an * old Czech * middle Czech * Miloš Dokulil
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283167

0440871 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Poledňáková, Barbora
Přejatá slova z německého jazyka reflektovaná Lexikální databází humanistické a barokní češtiny.
[Lexical borrowings from German in the Lexical database of humanistic and baroque Czech.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 348-352. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1165
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: loanword * Old Czech * phonetics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244007