Pernicová Helena

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 6

0465084 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čermáková, Alena - Čurdová, Veronika - Děngeová, Zuzana - Holcová, Martina - Kochová, Pavla - Kroupová, Magdalena - Lišková, Michaela - Machálková, Lucie - Martincová, Olga - Michalec, Vít - Mžourková, Hana - Neprašová, Renáta - Nová, Jana - Opavská, Zdeňka - Pernicová, Helena - Procházková, Barbora - Rejzek, Jiří - Světlá, Jindra - Štěpánková, Barbora - Veselý, Vojtěch
Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny.
[Chapters from the Dictionary-making Principles of the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. 239 s. ISBN 978-80-86496-89-4
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263936

0449580 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Lišková, Michaela - Pernicová, Helena
Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku současné češtiny.
[Names of colours and colour shades in the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Časopis pro moderní filologii. Roč. 97, č. 2 (2015), s. 169-178. ISSN 0008-7386
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: monolingual dictionary * explanation of the meaning * compound adjectives * names of colours
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://bit.ly/1MBb0Pm
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251122

0483547 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mžourková, Hana - Nová, Jana - Pernicová, Helena
Proměny lékařské terminologie v jednojazyčných výkladových slovnících.
[Changes in medical terminology in monolingual dictionaries.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 215-224. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: lexicography * terminology * medicine * monolingual dictionary * Academic Dictionary of Contemporary Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278989

0465306 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nová, Jana - Pernicová, Helena
Ke zpracování názvů rostlin v Akademickém slovníku současné češtiny.
[On the treatment of the names of plants in the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 4 (2016), s. 207-212. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: monolingual dictionary * lexicography * botany * genus * species * genus proximum * polysemy * family
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263929

0439757 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pernicová, Helena
Ke zpracování názvů rostlin a živočichů v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny.
[On processing of names of plants and animals in a new monolingual dictionary of contemporary Czech.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 322-328. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: monolingual dictionary * explanation of the meaning * names of plants and animals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243873

0441567 - UJC-A 2015 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pernicová, Helena
Víceslovné názvy sportů a jejich deriváty z hlediska zpracování ve výkladovém slovníku.
[Multiword names of sports and their derivates as used in defining dictionaries.]
Registre jazyka a jazykovedy 1. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2014 - (Kesselová, J.; Imrichová, M.; Ološtiak, M.), s. 165-172. ISBN 978-80-555-1111-5.
[Registre jazyka a jazykovedy. Prešov (SK), 16.09.2013-17.09.2013]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: multiword designation * adjective – substantive expression * derivatives * cultural context
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova3
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244562