Koutová Marta

Publikace ASEP

Další varianty jména: Holmanová, Marta

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2

0471761 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílková, Jana - Esvan, Francois - Klímová, Jana - Koutová, Marta - Nádeníček, Petr - Najbrtová, Kateřina - Novotná, Renata - Osolsobě, Klára - Šimandl, Josef - Štícha, František - Veselý, Luboš - Veselý, Vojtěch - Vondráček, Miloslav
Slovník afixů užívaných v češtině.
[Usage-based dictionary of Czech affixes.]
Praha: Univerzita Karlova Karolinum, 2016. 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affixes * suffixes * prefixes * circumfixes * affixoids * notion * function * corpus data
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269603

Citace, recenze▾
Recenze:
Bozděchová, Ivana. Recenze knihy. Časopis pro moderní filologii. 2017, 99(2), 304-307. ISSN 2336-6591. [HODNOCENÍ]
Bláha, Ondřej. Slovotvorné afixy v současné češtině. Naše řeč. 2018, 101(5), 286-289. ISSN 0027-8203. [HODNOCENÍ]

0441787 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koutová, Marta
K jednomu typu vedlejších vět podmětových a k jejich vztahu k relativnímu a absolutnímu času.
[On One Type of Subordinate Subject Clauses and their Relation to the Absolute and Relative Tense.]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 5, č. 10 (2014), s. 41-46. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: subordinate subject clause * subordinate content clause * absolute tense * relative tense
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244748