Veselý Vojtěch

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0471761 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílková, Jana - Esvan, Francois - Klímová, Jana - Koutová, Marta - Nádeníček, Petr - Najbrtová, Kateřina - Novotná, Renata - Osolsobě, Klára - Šimandl, Josef - Štícha, František - Veselý, Luboš - Veselý, Vojtěch - Vondráček, Miloslav
Slovník afixů užívaných v češtině.
[Usage-based dictionary of Czech affixes.]
Praha: Univerzita Karlova Karolinum, 2016. 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affixes * suffixes * prefixes * circumfixes * affixoids * notion * function * corpus data
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269603

0465084 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čermáková, Alena - Čurdová, Veronika - Děngeová, Zuzana - Holcová, Martina - Kochová, Pavla - Kroupová, Magdalena - Lišková, Michaela - Machálková, Lucie - Martincová, Olga - Michalec, Vít - Mžourková, Hana - Neprašová, Renáta - Nová, Jana - Opavská, Zdeňka - Pernicová, Helena - Procházková, Barbora - Rejzek, Jiří - Světlá, Jindra - Štěpánková, Barbora - Veselý, Vojtěch
Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny.
[Chapters from the Dictionary-making Principles of the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. 239 s. ISBN 978-80-86496-89-4
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263936

0465279 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Michalec, Vít - Veselý, Vojtěch
K významu substantiv s převahou plurálových tvarů.
[On the meaning of nouns with predominantly plural morphology.]
Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 3 (2016), s. 163-184. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: mass noun * plural form of a noun * collective meaning * quantifier * measure phrase
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263934

0496952 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František - Kolářová, I. - Vondráček, Miloslav - Bozděchová, I. - Bílková, J. - Osolsobě, K. - Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Šimandl, Josef - Kopáčková, Lucie - Veselý, Vojtěch
Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov.
[Comprehensive Grammar of Czech. I. Morphology - Parts of Speech / Word-Formation.]
Praha: Academia, 2018. 1148 s. ISBN 978-80-200-2719-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * parts of speech * word-formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289655

0492251 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Vojtěch
Je francouzský král holohlavý?
Vesmír. Roč. 97, č. 1 (2018), s. 56. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: presupposition * wide scope negation * narrow scope negation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-1/je-francouzsky-kral-holohlavy.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285920

0465284 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Vojtěch
Ke zpracování některých významových druhů číslovek ve výkladovém slovníku.
[On the treatment of certain types of numerals in a Czech monolingual dictionary.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 3 (2016), s. 113-131. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: kind numeral * set numeral * summative numeral * multiplicative numeral
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263933

0497058 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Vojtěch
K slovotvorné funkci reflexivních morfémů se, si.
[On the derivative function of the reflexive morphemes se, si.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 3 (2018), s. 138-157. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19561S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: morpheme * reflexive verbs * semantic valency * transitivity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289730

0483517 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselý, Vojtěch - Štěpánková, Barbora
K významům a funkcím výrazu jediný.
[On the Meaning and Function of the Expression jediný (sole).]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 71-86. ISBN 978-80-7494-365-2
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: adjective * implication * negation * numeral * particle * presupposition * verbal attribute
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278807

0476693 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Vojtěch
Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves).
[Several Remarks on the Twofold Prefixation.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 18-27. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: prefix stacking * verbal domain * non-verbal domain * antonymy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273298

0492169 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Vojtěch
O neurčitosti počtů.
Vesmír. Roč. 95, 7/8 (2016), s. 472. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: numeral * indefinite number * hyperbole
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2016/cislo-7/o-neurcitosti-poctu.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285784

0450223 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Veselý, Vojtěch
Význam a funkce výrazů s komponenty bůhví-, bůhví a bůh ví.
[Meaning and Function of Deictic Expressions with Components bůhví-, bůhví and bůh ví.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 604-608. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610521
Klíčová slova: deictic expression * rheme proper * diatheme * negation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251595