Chybová Barbora

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2

0439747 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chybová, Barbora
Desubstantivní relační adjektiva v češtině doby střední (na pozadí češtiny staré): několik sond.
[Denominal Relational Adjectives in the Old and Middle Czech Language.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 128-134. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1165; GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexicography * word formation * relational * denominal * historical * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243800

0445325 - ÚJČ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chybová, Barbora
Igor Němec přěžádúcí.
[Igor Němec přěžádúcí.]
Český jazyk a literatura. Roč. 65, č. 3 (2015), s. 149-150. ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * medieval lexicography * Igor Němec
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247673