Štefková Marta

Publikace ASEP

Další varianty jména: Šimečková, Marta

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 16

0487515 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Hlubinková, Zuzana - Šipková, Milena - Ireinová, Martina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šimečková, Marta - Spinková, Stanislava
Český jazykový atlas. Dodatky.
[Czech Linguistic Atlas. Supplements.]
2. elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český, 2016. 579 s. ISBN 978-80-88211-01-3
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * Geolinguistic * Electronic version of the dictionary * Czech dialectology * Maps * Comments * Hypertext * Supplements
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://cja.ujc.cas.cz/CJA-dodatky/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282170

0429411 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šipková, Milena - Štefková, Marta - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 3.
[The Czech Linguistic Atlas 3.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 578 s. ISBN 978-80-86496-80-1; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic * Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA3/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234526

0439849 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šimečková, Marta - Šipková, Milena - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 4.
[The Czech Linguistic Atlas 4.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 626 s. ISBN 978-80-86496-81-8; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic Atlas * Czech dialects * word-formational diversification * electronic medium
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA4/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243042

0472705 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Šipková, Milena - Konečná, Sabina (ed.) - Přadková, Petra (ed.) - Šimečková, Marta (ed.)
Český jazykový atlas 5.
[Czech Linguistic Atlas 5.]
2., elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR - dialektologické oddělení, 2016. 681 s. ISBN 978-80-86496-95-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialects * dialectology * geolinguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA5/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269938

0451519 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimečková, Marta
Basama teremtete a jiná citoslovce klení.
[Basama teremtete and other curse words.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 5 (2015), s. 263-266. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: interjection basom/basama/basa * loanword * territorial dialects * Czech-Hungarian language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252655

0444629 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimečková, Marta
Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí.
[Basta fidli kulatina as a specific type of interjections.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 2 (2015), s. 103-106. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: interjection basta * loanword * Czech-Italian language contact * territorial dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247121

0463654 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimečková, Marta
Diftongizace 'ý > ej' u českých oikonym.
[Diphthongisation 'ý > ej' in Czech Oikonyms.]
Acta onomastica. Roč. 56, č. 1 (2016), s. 199-207. ISSN 1211-4413
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: oikonyms * Old Czech * phonology * diphthong ej * diphthongisation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262989

Citace, recenze▾
Citace:
Ondřej Bláha, Jindřiška Smetanová a kolektiv: Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. 2018. ISBN 978-80244-5281-4. Citace na s. 25 [HODNOCENÍ]
Štěpán, Pavel: Chodovo, Kouto, Choboto. K přechodu toponym od maskulina k neutru. Naše řeč 100, 2017, č.3, s. 148-158. ISSN 0027-8203. Citace na s. 148 [HODNOCENÍ]

0445017 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimečková, Marta
Jan Hus a jeho význam pro současnou češtinu.
[Jan Hus and his relevance for contemporary Czech.]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Vol. 23. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 179-183. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 48. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Jan Hus * linguistics * Czech * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247435

0477322 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimečková, Marta
Kateřina Voleková : česká lexikografie 15. století.
[Kateřina Voleková : česká lexikografie 15. století.]
[Voleková, K.: Česká lexikografie 15. století. Praha, 2015. 418 s.]. Listy filologické. Roč. 140, 1-2 (2017), s. 302-304. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: review * diachronic lexicography * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276938

0461858 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šimečková, Marta
K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen.
[On Motivation of Moravian and Silesian Anoikonyms Derivate from the Appellative kámen.]
Dva z prvních. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 86-91. ISBN 978-80-261-0452-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: anoikonyms * minor place names * motivation * stone
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262982

0492132 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimečková, Marta
K otázce (ne)spisovné češtiny 16.-18. století (se zvláštním zřetelem na vybrané hláskoslovně-ortografické jevy).
[On the Questions of the (un)literary Czech Language in from the 16th -18th Centuries (with special Emphasis on selected phonetic-orthogrphic Phenomena).]
Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 276-287. ISBN 978-80-210-8962-4.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * standard Czech * old Czech * phonology * language change
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293689

0451031 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimečková, Marta
Oikonyma jako prostředek pro poznání historického vývoje češtiny (aneb k výzkumu náslovného ou-).
[Oikonyms as a means of discovering historical development of Czech (explained by an example of the Czech diphthongization ú- > ou-).]
19. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Bratislava: Veda, 2015 - (Valentová, I.), s. 267-271. ISBN 978-80-224-1426-5.
[Slovenská onomastická konferencia /19./. Bratislava (SK), 28.04.2014-30.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: linguistics * onomastics * oikonyms * diachronic phonology * diphthongization * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252213

0439761 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimečková, Marta
Protetické v- v české odborné literatuře druhé poloviny 16. století (na tisku Liber de Arte Distillandi z roku 1559).
[Prothetic v- in Czech literature of the second half of the 16th century (on the material Liber de Arte Distillandi 1559).]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 412-414. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * phonology * prothetic v- * humanistic Czech.
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242960

0451036 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šimečková, Marta
Protetické v- v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu.
[Prothetic v- in view of quantitative linguistic research.]
Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 - (Holub, Z.), s. 169-182. ISBN 978-80-7510-165-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: prothetic v- * linguistics * prothesis * dialectology * urban language * statistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252219

0462518 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimečková, Marta
Příspěvek k historickému vývoji protetického 'v' u českých oikonym.
[On Diachronic Research of Prothetic 'v' in Czech Oikonyms.]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 290-296. ISSN 1211-4413
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: oikonyms * Old Czech * phonology * prothetic v-
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262987

0429378 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štefková, Marta
Moravská a slezská pomístní jména ve světle dialektologie.
[On the Relation between Onomastics and Dialectology.]
Studia slavica. XVIII, č. 1 (2014), s. 147-157. ISSN 1803-5663
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: anoikonym * dialectology * onomastics * minor place names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234504