Kreisingerová Hana

Publikace ASEP

Další varianty jména: Sobalíková, Hana

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2

0473138 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

Citace, recenze▾
Citace:
Pjecha, Martin. Taborite Apocalyptic Violence and its Intellectual Inspirations (1410-1415). In: David, Z. V., Dekarli, M., Haberkern, P. N., Holeton, D. R., eds. The Bohemian Reformation and Religious Practice. Bohemian Reformation and Inquisition. Vol. 11. Praha: Filosofia, 2018, S. 76-97. ISBN 978-80-7007-551-7. [HODNOCENÍ]
Mazalová, Lucie. Non sedit super equum fervidum, sed super asinam. Concerning One of Jan Hus’s Antitheses in His Czech Postilla. In: David, Z. V., Dekarli, M., Haberkern, P. N., Holeton, D. R., eds. The Bohemian Reformation and Religious Practice. The Person and Work of Jan Hus. Vol. 11. Praha: Filosofia, 2018, S. 37-49. ISBN 978-80-7007-551-7. [HODNOCENÍ]

Recenze:
Boubín, Jaroslav. Recenze knihy. Český časopis historický. 2018, 116(1), 289-290. ISSN 0862-6111. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/2032342908?pq-origsite=gscholar [HODNOCENÍ]
Soukup, Pavel. Recenze knihy. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. 2018, 63(1/2), 54-56. ISSN 2570-6861. DOI 10.1515/amnpsc-2017-004. Dostupné z: doi: 10.1515/amnpsc-2017-004. Dostupné z: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/amnpsc.2017.63.issue-1-2/amnpsc-2017-0047/amnpsc-2017-0047.pdf [HODNOCENÍ]
Vašíčková, Michaela. Píše Michaela Vašíčková. E*forum pro (germano)bohemistiku. 2019, . E-ISSN 2533-6908. Dostupné z: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1601&menu=&sub=&str=aktualita.php [HODNOCENÍ]
Krmíčková, Helena. Recenze knihy. Studie o rukopisech. 2017, 47, 288-291. ISSN 0585-5691. [HODNOCENÍ]
Šmahel, František. Recenze knihy. Studia Mediaevalia Bohemica. 2016, 8(2), 335-337. ISSN 1804-0977. [HODNOCENÍ]

0492009 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kreisingerová, Hana
Vliv Lupáčova Nového zákona na znění českého převodu Tabulí Mikuláše z Drážďan.
[Influence of Lupáč’s New Testament on the Czech translation of Nicholas of Dresden’s Tabulae.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 10-22. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible translation * Lupáč ́s New Testament * Tabulae by Nicholas of Dresden * Comparison
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285754