Kreisingerová Hana

Publikace ASEP

Další varianty jména: Sobalíková, Hana

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0473138 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

0389101 - UJC-A 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kreisingerová, Hana - Pečírková, Jaroslava
Biblické prology ve staročeských biblích.
[Biblical prologues in the Old Czech Bibles.]
Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012 - (Nejedlý, P.; Vajdlová, M.), s. 134-150. ISBN 978-80-86496-62-7
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LC546
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Bible * prologues * Old Czech * register
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217982

0391016 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kreisingerová, Hana - Pytlíková, Markéta
Nejstarší český biblický překlad jako pramen poznání historické češtiny.
[The oldest Czech Bible translation as a source of information on historical Czech.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 143-147. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546; GA ČR GAP406/10/1140
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Old Czech * Bible * translation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219876

0389960 - UJC-A 2013 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kreisingerová, Hana
Proměny biblického textu (některá specifika II. biblické redakce na pozadí pozdějších biblických překladů).
[Transformations of the biblical text (some specifics of the Second biblical translation on the background of later biblical translations).]
Varia 20. Zborník plných príspevkov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2012 - (Múcsková, G.), s. 346-356. ISBN 978-80-970561-3-1.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /20./. Častá-Papiernička (SK), 24.11.2010-26.11.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA MŠk(CZ) LC546
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary * Czech translations of the Bible
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218809