Štěpánová Veronika

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 23

0439368 - UJC-A 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Duběda, T. - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Štěpánová, Veronika
Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: a Phonologist’s View.
Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University, 2014 - (Emonds, J.; Janebová, M.), s. 313-321. ISBN 978-80-244-4060-6.
[Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc (CZ), 06.06.2013-08.06.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: phonology * pronunciation * loanwords * proper names * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242720

0439365 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Duběda, T. - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Štěpánová, Veronika
Průzkum výslovnostního úzu u výpůjček a cizích vlastních jmen – metodologické otázky.
[Investigating pronunciation usage in loanwords and foreign proper names - metodological issues.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 51, 3/4 (2014), s. 125-141 ISSN 1212-5326
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords * proper names * usage * metodology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242719

0453730 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Štěpánová, Veronika
Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase.
[Managing the pronunciation of non-integrated lexical items at Czech Radio.]
Slovo a slovesnost. Roč. 76, č. 2 (2015), s. 107-128 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords and foreign proper names * pre-broadcast management * Czech Radio
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.679, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254460

0484847 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koupil, Ondřej - Štěpánová, Veronika
Naše řeč v roce 1817.
[Our speech in 1817.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 193-206 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-00598S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: 19th century * orthoepy * orthography of Czech * pronunciation * Václav Hanka
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281474

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0439372 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
Devatenáct set softwarů a hardwarů (analýza vybraných výslovnostních jevů v češtině).
[Devatenáct set softwarů a hardwarů (An Analysis of Some Pronunciation Phenomena in Czech).]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 422-426. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * norm * Czech * Corpus Monolog
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242704

0488540 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
Fonetická adaptace anglicismů v češtině (z výsledků výzkumu výslovnostního úzu).
[Phonetic Adaptation of Anglicisms in Czech (from the Results of the Pronunciation Usage Survey).]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 352-358. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * phonetic adaptation * anglicisms * Czech * usage
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283119

0426772 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpánová, Veronika
Fonetická problematika v jazykové poradně.
[Phonetic issues in the language consulting centre.]
Naše řeč. Roč. 96, č. 2 (2013), s. 61-77 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language consulting centre * orthoepy * pronunciation * prosodic level * vocabulary of Czech origin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232425

0472163 - UJC-A 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
How Should These Names Be Pronounced? Specific Phonetic Features of Proper Names in Czech.
Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014. Glasgow: University of Glasgow, 2016 - (Hough, C.; Izdebska, D.), s. 179-187. ISBN 978-0-85261-947-6.
[International Congress of Onomastic Sciences /25./. Glasgow (GB), 25.08.2014-29.08.2014]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Czech * Slovak * contrastive phonetics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_v4_179.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269588

0472294 - UJC-A 2017 RIV HU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
Jak v češtině oslovujeme pana Smitha/Smithe.
[How to address Mr. Smith in Czech.]
Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016 - (Fedoszov, O.; Janiec-Nyitrai, A.; Muchová, Z.), s. 323-327. ISBN 978-963-409-088-5.
[Od počátků k současnosti (1955 – 2015). Budapešť (HU), 15.10.2015-17.10.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * phonetic adaptation * anglicisms * Czech * sound th
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269633

0453769 - UJC-A 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
Jazyková politika v českých veřejnoprávních médiích z pohledu fonetika.
[Language politics in the Czech public media from the point of view of a phonetician.]
Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych 2. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015 - (Kołodziej, A.; Bańka-Kowalczyk, M.; Budzińska, M.), s. 159-163. ISBN 978-80-7465-130-4.
[Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura /2. /. Wrocław (PL), 15.03.2012-17.03.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language culture * language management * Czech Television * Czech Radio * oral speeches * model speakers
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254483

0453765 - UJC-A 2016 RIV DE cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
K dnešním možnostem výzkumu mluvené češtiny.
[On the contemporary possibilities of the research in the spoken Czech.]
Między regionalizmami a kosmopolityzmem. Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura. Dresden: Neisse Verlag, 2015 - (Czok, M.; Czemplik, N.; Nousch, A.; Veselka, M.), s. 253-261. ISBN 978-3-86276-161-6.
[Międzynarodowa Konferencja interFaces /9./. Wrocław - Karpacz (PL), 03.06.2013-10.06.2013]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: corpus Monolog * spoken language corpora * pronunciation * definite forms of the verb být (to be) * surname Mozart
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254521

0453740 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
Když Slováci mluví česky (analýza výslovnosti).
[Analysis of pronunciation of Slovacs speaking Czech.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 545-554. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: pronunciation * Czech * Slovak * contrastive phonetics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254471

0453756 - UJC-A 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum).
[On the difficult gaining of the corpus data for the phonetic research.]
Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. Praha: Ústav pro jazyk český, 2015 - (Děngeová, Z.; Vališová, P.), s. 36-41. ISBN 978-80-86496-87-0.
[Konference studentů českého jazyka 2013. Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. Brno (CZ), 04.10.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Czech language * corpus of spoken language * phonetic research
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/sbornik-brling.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254476

0472244 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpánová, Veronika
Kolísání znělosti souhlásek v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu.
[Fluctuation in consonant voicing in loanwords in Czech: Results of a pronunciation survey.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 4 (2016), s. 169-188 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * loanwords * pronunciation * usage * consonant voicing * Anglicism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269582

0443387 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
K uvádění výslovnosti v českých výkladových slovnících.
[On the Presentation of Pronunciation in Czech Monolingual Dictionaries.]
Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, 2014 - (Ondrejovič, S.; Satinská, L.; Vrábľová, J.), s. 216-223. ISBN 978-80-224-1416-6.
[Slovník a jeho používatelia. Smolenice (SK), 08.12.2012-10.12.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech monolingual dictionaries * phonetic transcription * lexicography * pronunciation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246119

0472237 - UJC-A 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika - Duběda, T. - Havlík, Martin - Jílková, Lucie
K výzkumu výslovnosti přejatých slov.
[Investigating the Pronunciation of Loanwords.]
Skryté přednosti přejatých slov Ukryte zalety wyrazów obcych. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016 - (Svobodová, D.; Bańko, M.), s. 121-125. ISBN 978-80-7464-822-9.
[Skryté přednosti přejatých slov. internet (CZ), 07.05.2015-15.10.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: loanwords * phonology * pronunciation * Czech * sociolinguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
https://konference.osu.cz/approval/doc/e-sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269583

0426774 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpánová, Veronika
Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi).
[The conception of pronunciation in Czech monolingual dictionaries (a call for discussion).]
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 4 (2013), s. 279-297 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Czech monolingual dictionaries * phonetic transcription * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232427

0428131 - UJC-A 2015 RIV RO eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
Some remarks on the pronunciation of foreign proper names in Czech.
Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. Cluj: Mega, 2013 - (Felecan, O.), s. 707-711. ISBN 978-606-543-343-4.
[Name and Naming /2./ Onomastics in Contemporary Public Space. Baia Mare (RO), 09.05.2013-11.05.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * proper names * Language Consulting Centre * variation * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233542

0453735 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpánová, Veronika
Vokalická kvantita v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu.
[Vowel length in loanwords in Czech: Results of a survey of pronunciation usage.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 4 (2015), s. 169-189 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * loanwords * pronunciation * usage * vowel length/quantity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254512

0426773 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpánová, Veronika
Výslovnost cizích slov, vlastních jmen, zkratek a některé další fonetické dotazy v jazykové poradně.
[Pronunciation of loan words, proper names, abbreviations and some other questions in the language consulting centre.]
Naše řeč. Roč. 96, č. 3 (2013), s. 117-140 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language consulting centre * loan words * norm * pronunciation * proper names * orthoepy * variation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232426

0454038 - UJC-A 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika
Výslovnostní specifika toponym v češtině.
[Specificities of pronunciation of toponyms in Czech.]
Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - (Gałkowski, A.; Gliwa, R.), s. 25-32. ISBN 978-83-7969-626-0.
[Mikrotoponimia i makrotoponimia. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna /18./. Łodź (PL), 27.10.2012-29.10.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponym * pronunciation * language consulting centre
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254738

0426775 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Uhlířová, Ludmila - Štěpánová, Veronika
Denostupeň.
[Day-degree.]
Naše řeč. Roč. 96, č. 5 (2013), s. 270-273 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: day-degree * technical terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232428