Kopecký Jakub

Publikace ASEP

Další varianty jména: Dřímal, Jakub

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0388026 - UJC-A 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Martin - Černá, Anna - Dufek, Ondřej - Chromý, J. - Kopecký, Jakub - Pravdová, Markéta - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Štěpánová, Veronika - Uhlířová, Ludmila
Jsme v češtině doma?.
[Do We Feel at Home in Czech?.]
Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 978-80-200-2146-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * orthography * lanugage correctness * language cultivation * sociolinguistics * language consulting centre
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216881

0390719 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kopecký, Jakub
Klad a zápor po slovesech bránění.
[Affirmation and negation following verbs of preventing.]
Naše řeč. Roč. 95, č. 5 (2012), s. 225-237 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affirmation * content clause * negation * neutralization * verbs of preventing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219612

0390721 - UJC-A 2013 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kopecký, Jakub
Metaphorische Verwendung von Bezeichnungen religiöser Texte (anhand des Tschechischen).
[Metaphorical use of the words denoting religious texts (on the basis of Czech.]
Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse. Hildesheim: Georg Olms, 2012 - (Nagórko, A.), s. 113-128. ISBN 978-3-487-14821-2.
[Wortsemantik im Spannungsfeld zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung der öffentlichen Diskurse – Deutsch, Polnisch, Slowakisch, Tschechisch. Berlin (DE), 04.10.2011-07.10.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: metaphor * religious text * semantic feature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219619

0440877 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kopecký, Jakub - Smejkalová, Kamila
Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze.
[International symposion on language management in Prague.]
Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 2 (2014), s. 156-160 ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conference * language management * report
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.375, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244038

0458843 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kopecký, Jakub
Poznámky k signalizaci argumentace v jazykové interakci.
[Notes on the signalling of argumantation in language interaction.]
Naše řeč. ročník 99, č. 1 (2016), s. 19-32 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: action formatioon * argumentation * content * conversation analysis * linguistic form * news interview * sequential position * spoken language interaction
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259076

0440878 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kopecký, Jakub
Přechylování příjmení v češtině jako případ jazykového managementu.
[Derivation of feminine surnames in Czech as a case of language management.]
Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 4 (2014), s. 271-293 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language management * feminine * derivation * surname
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.375, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244041

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611