Spinková Stanislava

Publikace ASEP , Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 17.02.2020 v 21:02:29

0487515 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Hlubinková, Zuzana - Šipková, Milena - Ireinová, Martina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šimečková, Marta - Spinková, Stanislava
Český jazykový atlas. Dodatky.
[Czech Linguistic Atlas. Supplements.]
2. elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český, 2016. 579 s. ISBN 978-80-88211-01-3, 978-80-88496-66-5,
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * Geolinguistic * Electronic version of the dictionary * Czech dialectology * Maps * Comments * Hypertext * Supplements
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://cja.ujc.cas.cz/cja-dodatky
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282170

0500651 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čižmárová, Libuše - Goláňová, Hana - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Přadková, Petra - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Kloferová, Stanislava - Spinková, Stanislava - Šipková, Milena
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí.
[Life in Words, Words in Life.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v. i. v nakladatelství NLN, 2018. 210 s. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: Czech * dialect * language development * vocabulary * dialect dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293354

0471661 - ÚJČ 2017 RIV HU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Spinková, Stanislava
Balaton, Temešvár apod. jako jména objektů na českém území.
[Balaton, Temešvár etc.: Names of Objects on the Czech Territory.]
Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016 - (Fedoszov, O.; Janiec-Nyitrai, A.; Muchová, Z.), s. 295-303. ISBN 978-963-409-088-5.
[„Od počátků k současnosti (1955–2015)“ 60 let bohemistiky na ELTE. Budapešť (HU), 15.10.2015-17.10.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: onomastics * exonym * soil quality * emigration * war events
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269018

0492129 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Spinková, Stanislava
Hledám předky v českých zemích aneb Jak se stát úspěšným genealogem.
[I´m looking for Ancestors in the Czech Lands or how to become a successfull Genealogist.]
Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 260-266. ISBN 978-80-210-8962-4.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ancestors * genealogy * pedigree * Czech Lands * family chronicle * Czech origin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285805

0460791 - ÚJČ 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Spinková, Stanislava
K anoikonymům Čtvrtě, Protičtvrtí, Tříčtvrtníky apod. na Moravě a v české části Slezska*/n/n/n/n.
[On Anoikonyms Čtvrtě, Protičtvrtí, Tříčtvrtníky, etc. in Moravia and the Czech Part of Silesia.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 331-336. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: onomastics * land acreage * linguistic geography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260791

0445019 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Spinková, Stanislava
Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý . O adjektivech v češtině.
[New, Pilsen, four per cent, lower, narrower, rotten… About Adjectives in Czech.]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Vol. 23. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 170-175. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 48. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech for Foreigners * Adjectiv * Word Formation * Declination * Noun * Proper Name
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247438

0429379 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Spinková, Stanislava
Pomístní jména na území českého národního jazyka jako (historický) pramen.
[Minor Place Names on the Territory of Czech National Language as a (Historical) Source.]
Studia slavica. XVIII, č. 1 (2014), s. 133-139. ISSN 1803-5663
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: anoikonym * dialectology * onomastics * minor place names * vanished settlement * cattle * emigration * minning * processing of minerals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234511

0500840 - ÚJČ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Spinková, Stanislava
Provazce a odměrky.
[Names for measures of length and volume.]
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. v NLN, 2018 - (Kloferová, S.; Šipková, M.), s. 182-190. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * vocabulary * Czech * dialect dictionary * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293396

0461821 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Spinková, Stanislava
Substantivizovaná adjektiva v češtině - pokladní, plzeňské, kapesné, psovití, Komenský, řeka Teplá, obec Loučná nad Desnou.
[Substantivized Adjectives in Czech - pokladní, plzeňské, kapesné, psovití, Komenský, river Teplá, village Loučná nad Desnou.]
Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016 - (Rusinová, E.), s. 200-213. ISBN 978-80-210-8207-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /49./. Brno (CZ), 16.07.2016-13.08.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: adjectives * Czech for foreigners * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269005

0477222 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Spinková, Stanislava
Vrátný Černý na dovolené v Deštném: o substantivech s adjektivní formou.
[Vrátný Černý na dovolené v Deštném: about nouns with the adjective form.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 138-143. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: substantivized adjectives * Czech for foreigners * onomastics * family names * place names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277574