Malčík Petr

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 15

0440094 - UJC-A 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - UJC-A 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

0472946 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít (ed.) - Malčík, Petr (ed.)
Václav Machek. Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti.
[Václav Machek. Correspondence III and other hereditament documents.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 175 s. Studia etymologica Brunensia, 12/3. ISBN 978-80-7422-454-6
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Jihomoravský kraj(CZ) 034051/15/OKH
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Václav Machek * correspondence * etymology * history of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270138

0472775 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořák, J. (ed.) - Malčík, Petr (ed.)
Arnošt Lamprecht. Ke kořenům jazyků.
[Arnošt Lamprecht. To the Bases of Languages.]
Brno: Host, 2016. 188 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 5. ISBN 978-80-7577-031-8
Statutární město Brno(CZ) 7316090625
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Arnošt Lamprecht * linguistics * historical grammar * nostratic hypothesis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269996

0472777 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořák, J. (ed.) - Malčík, Petr (ed.)
Rudolf Šrámek. Labyrintem vlastních jmen a nářečí.
[Rudolf Šrámek. Through the labyrinth of proper names and dialects.]
Brno: Host, 2016. 212 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. ISBN 978-80-7577-065-3
Statutární město Brno(CZ) 7316090626
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Rudolf Šrámek * linguistics * onomastics * dialectology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270000

0473364 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Malčík, Petr
Bibliographia Lamprechtiana.
[Bibliography about Lamprecht.]
Ke kořenům jazyků. Brno: Host, 2016 - (Lamprecht, A.), s. 185-186. Studie osobností brněnské lingvistiky, 5. ISBN 978-80-7577-031-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Arnošt Lamprecht * linguistics * bibliography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270509

0473080 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Malčík, Petr
Bibliographia Lamprechtii.
[Bibliography of Lamprecht.]
Ke kořenům jazyků. Brno: Host, 2016 - (Lamprecht, A.), s. 169-183. Studie osobností brněnské lingvistiky, 5. ISBN 978-80-7577-031-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Arnošt Lamprecht * linguistics * bibliography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270244

0396073 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malčík, Petr
Dodatek k bibliografii Radoslava Večerky.
Linguistica Brunensia. Roč. 61, 1/2 (2013), s. 201-204 ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Radoslav Večerka * linguistics * bibliography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0223920

0439238 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Malčík, Petr
Dvě poznámky k deskripci pluralií tantum v českých gramatikách.
[Two Notes to Description of pluralia tantum in Czech Grammar Books.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 53-55. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * morphology * structuralism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242550

0473365 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Malčík, Petr
Explorátor kořenů jazyků.
[Explorator of the bases of languages.]
Ke kořenům jazyků. Brno: Host, 2016 - (Lamprecht, A.), s. 9-10. Studie osobností brněnské lingvistiky, 5. ISBN 978-80-7577-031-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Arnošt Lamprecht * linguistics * linguistic historiography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270510

0473484 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Malčík, Petr
František Trávníček a otázka československého jazyka.
[František Trávníček and issue of Czechoslovak language.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 518-520. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2013-23.04.2013]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: sociolinguistics * Czechoslovak language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270598

0396072 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malčík, Petr
Radoslav Večerka – osm6 desęt7 ti pęt6 lět7.
Linguistica Brunensia. Roč. 61, 1/2 (2013), s. 200-201 ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Radoslav Večerka * linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0223921

0487309 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malčík, Petr
Sedmé brněnské setkání etymologů.
Jazykovědné aktuality. Roč. 54, 3/4 (2017), s. 56-57 ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://jazykovednesdruzeni.cz/JA17_3_4.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281960

0464526 - UJC-A 2017 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Malčík, Petr
The Nest Dictionary of Polish Particles.
Slavia. Roč. 85, č. 2 (2016), s. 239-240 ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263403

0434170 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malčík, Petr - Šlosar, D.
Totalitní jazyk v československé publicistice na konci roku 1989.
[The totalitarian language in the Czechoslovak journalism at the end of 1989.]
Časopis Matice moravské. Roč. 133, č. 1 (2014), s. 135-143 ISSN 0323-052X
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: totalitarianism * Czech language * journalism * cliche * semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238299