Dvořáková Žaneta

Publikace ASEP

Další varianty jména: Procházková, Žaneta

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 1

0488583 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáková, Žaneta
Literární onomastika. Antroponyma.
[Literary Onomastics. Anthroponyms.]
Praha: FF UK, 2017. 291 s. Trivium. ISBN 978-80-7308-732-6
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: literary onomastics * proper name * anthroponym * onymic function * theory
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283156