Dvořáková Žaneta

Publikace ASEP

Další varianty jména: Procházková, Žaneta

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 6

0498949 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Lidová etymologie a „hanlivá“ příjmení.
[Folk etymology and „pejorative“ surnames.]
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 42-53. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: folk etymology * obscene * vulgar * pejorative family names * renaming
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291433

0488583 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáková, Žaneta
Literární onomastika. Antroponyma.
[Literary Onomastics. Anthroponyms.]
Praha: FF UK, 2017. 291 s. Trivium. ISBN 978-80-7308-732-6
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: literary onomastics * proper name * anthroponym * onymic function * theory
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283156

Citace, recenze▾
Citace:
Střelec, Karel. Stalingrad Pub or Hitler’s? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature. Acta onomastica. 2019, 60(1), 121-129. ISSN 1211-4413. [HODNOCENÍ]
Kolár, Robert. Antroponyma v Magorových labutích písních. Acta onomastica. 2019, 60(2), 233-239. ISSN 1211-4413. [HODNOCENÍ]
Místecký, Michal. Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech. Linguistica Brunensia. 2019, 67(1), 27-38. ISSN 1803-7410. DOI https://doi.org/10.5817/LB2019-1-3. Dostupné z: doi: https://doi.org/10.5817/LB2019-1-3. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141514/1_LinguisticaBrunensia_20-2019-1_5.pdf?sequence=1 [HODNOCENÍ]

Recenze:
David, Jaroslav. První česká soustavná práce o literární onomastice. Naše řeč. 2018, 101(4), 228-233. ISSN 0027-8203. [HODNOCENÍ]
Komárek, Karel. Recenze knihy. Acta onomastica. 2018, 59, 298-301. ISSN 1211-4413. [HODNOCENÍ]

0522217 - ÚJČ 2020 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Notes on functions of proper names in literature.
Onoma. -, Č. 53 (2018), s. 33-48. ISSN 0078-463X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: literary onomastics * functions * proper name
Obor OECD: Linguistics
https://onomajournal.org/wp-content/uploads/2020/02/Onoma-53-1.2.-Dvorakova-final.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306755

0499231 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Onomastické zprávy a poznámky (11 příspěvků).
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 331-338. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * proper names * onyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291489

0499237 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Soudní znalectví v roce 2017 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR.
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 338-339. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * expert opinion * proper name
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291467

0503237 - ÚJČ 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
„Copak musí jméno něco znamenat?“ ptala se nejistě Alenka. Aneb když postavy samy vykládají svá jména.
[„Must a name Mean Something?“ Alice asked doubtfully. Or When Characters Interpret their Names themselves.]
Litikon. Roč. 3, č. 2 (2018), s. 223-228. ISSN 2453-8507
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * proper names * literary onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295077