Dvořáková Žaneta

Publikace ASEP

Další varianty jména: Procházková, Žaneta

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0498949 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Lidová etymologie a „hanlivá“ příjmení.
[Folk etymology and „pejorative“ surnames.]
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 42-53. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: folk etymology * obscene * vulgar * pejorative family names * renaming
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291433

0488583 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáková, Žaneta
Literární onomastika. Antroponyma.
[Literary Onomastics. Anthroponyms.]
Praha: FF UK, 2017. 291 s. Trivium. ISBN 978-80-7308-732-6
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: literary onomastics * proper name * anthroponym * onymic function * theory
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283156

0499231 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Onomastické zprávy a poznámky (11 příspěvků).
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 331-338. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * proper names * onyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291489

0499237 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Soudní znalectví v roce 2017 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR.
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 338-339. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * expert opinion * proper name
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291467

0503237 - UJC-A 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
„Copak musí jméno něco znamenat?“ ptala se nejistě Alenka. Aneb když postavy samy vykládají svá jména.
[„Must a name Mean Something?“ Alice asked doubtfully. Or When Characters Interpret their Names themselves.]
Litikon. Roč. 3, č. 2 (2018), s. 223-228. ISSN 2453-8507
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * proper names * literary onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295077