Beneš Martin

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 16

0492717 - ÚJČ 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Adam, R. - Beneš, Martin - Bozděchová, I. - Martínek, F. - Prokšová, Hana - Synková, P.
Gramatické rozbory češtiny.
Praha: Karolinum, 2017. 238 s. ISBN 978-80246-3750-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * grammar * word formation * linguistic analysis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286343

0442135 - ÚJČ 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Adam, R. - Beneš, Martin - Bozděchová, I. - Jínová, P. - Martínek, F. - Prokšová, Hana - Saicová Římalová, L.
Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem).
[Introductory Linguistic Course: Lessons and Exercises (with Terminological Dictionary).]
Praha: Karolinum, 2014. ? ISBN 978-80-246-2633-8
Klíčová slova: morphematics * morphology * syntax * linguistic terminology * word formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245161

0440025 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Martin - Černá, Anna - Chromý, Jan - Konečná, Hana - Mžourková, Hana - Pravdová, Markéta - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Uhlířová, Ludmila
Akademická příručka českého jazyka.
[Academic Vade Mecum of the Czech Language.]
Praha: Academia, 2014. 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language norm * codification * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243153

Citace, recenze▾
Recenze:
RÖHRICH, Alex. Všechno, co jste chtěli vědět o češtině. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2014, s. 13. ISSN 1210-1168.

0483343 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Martin
Co dál s jazykovou kulturou? Několik poznámek ke kritériím jazykové správnosti.
[What is Next for Language Cultivation: A Few Remarks on the Criteria of Language Correctness.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 109-118. ISBN 978-80-7494-365-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language correctness * criteria of language correctness * language rules language norms * intersubjectivity * language cultivation * interaction
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278824

0473499 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Český zápis problematických pádů polských proprií s jednofunkčním písmenem i v koncové slabice.
[Czech spelling of problematic cases of Polish proper names containing the mono-functional letter i in the final syllable.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 3 (2015), s. 129-138. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: orthography * Czech orthography * Polish orthography * letter * digraph * mono-functional letter i * bi-functional letter i * Czech declension of Polish proper names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270614

0498948 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Enantiosémie z perspektivy lingvistických teorií intersubjektivity.
[Enantiosemy from the Perspective of Linguistic Theories of Intersubjectivity.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 9, zvláštní vydání (2018), s. 124-134. ISSN 1804-3240
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: enantiosemy * intersubjectivity * language acquisition * linguistic change * linguistic rule
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/103950/Martin_Benes_124-134.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291250

0489149 - ÚJČ 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Beneš, Martin - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Štěpánová, Veronika
Interaction between language users and a language consulting center: Challenges for language management theory research.
The Language Management Approach, A Focus on Research Methodology. Berlín: Peter Lang GmbH International Verlag der Wissenschaften, 2018 - (Fairbrother, L.; Nekvapil, J.; Sloboda, M.), s. 119-140. Prague Papers on Language, Society and Interaction, 5. ISBN 978-3-631-65042-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Language Management Theory * language consulting * micro management * macro management * pre-interaction management * post-interaction management * in-interaction management
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285601

0442133 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Jak (také) na psaní velkých písmen.
[How to (Also) Approach Capital Letters in Czech.]
Český jazyk a literatura. Roč. 64, č. 4 (2014), s. 162-169. ISSN 0009-0786
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech orthography * capitalization * the generic component of naming item * the proprial component of naming item * common name * proper name
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245157

0473297 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu.
[How and why to sociologize the approach to language cultivation.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 3 (2016), s. 227-242. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language cultivation * ontological socialism * intersubjectivity * common knowledge * language correctness * linguistic rule * usage * norm * codification * language change
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270451

0494031 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Kalamáry.
[On the Czech word Kalamáry.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 4 (2018), s. 238-243. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * calamari * morphology * grammatical gender * ambiguity of grammatical gender
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288897

0473511 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Máme se vzdát dichotomického pohledu na „jazyk“?
[Should We Abandon the Dichotomous Approach to Language?]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 6, č. 2 (2015), s. 181-191. ISSN 1804-3240
Evropské sociální fondy(CZ) CZ.1.07/2.2.00/28.0076
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dichotomical approach to language * Itkonen * language norms * language rules * ontological socialism * physicalism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270626

0487965 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beneš, Martin
Nesoulad pravidel a vět o pravidlech jako problém jazykové kultury.
[Mismatch between Rules and Rule-Sentences in the Context of Language Cultivation.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 275-287. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: codification * language cultivation * language rules * norm * philosophy of linguistics * rule-sentences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282656

0442137 - ÚJČ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Martin
Teorie přirozeného sémantického metajazyka (Doslov k českému vydání).
[Theory of Natural Semantic Metalanguage (Epilogue to the Czech Edition).]
Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky. Praha, Karolinum., (2014), s. 489-497
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: semantics * cognitive linguistics * Czech cognitive linguistics * Theory of Natural Semantic Metalanguage
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245159

0471454 - ÚJČ 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0471463 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svobodová, Ivana - Beneš, Martin - Černá, Anna - Kříž, Adam - Pravdová, Markéta - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila
Psaní velkých písmen v češtině.
[Capitalization rules in the Czech Lanuage.]
Praha: Academia, 2015. 350 s. Lingvistika, 9. ISBN 978-80-200-2513-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * capital letters * collective monograph
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269609

0461906 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Uličný, O. - Beneš, Martin - Bláha, O. - Bordag, D. - Bořkovcová, M. - Dittmann, R. - Hájková, E. - Kaderka, Petr - Křivan, J. - Lábus, V. - Macurová, A. - Martinec, I. - Mitter, P. - Pacovská, J. - Palková, Z. - Petkevič, V. - Prošek, Martin - Schneiderová, S. - Smejkalová, Kamila - Stranjik, H. - Škodová, S. - Štěpánková, Barbora - Vasiljev, I. - Vondráček, Miloslav - Ziková, Markéta
Preliminária k moderní mluvnici češtiny.
[Preliminaries to Modern Czech Grammar.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: modern Czech grammar * pragmatics * positive communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261477