Villnow Komárková Jana

Publikace ASEP

Další varianty jména: Komárková, Jana

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 9

0440094 - UJC-A 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - UJC-A 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

0394733 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Villnow Komárková, Jana
Germanismy v české textilní terminologii (etymologie a sémantika).
[Germanisms in Czech textile terminology (etymology and semantics).]
Slavia. Roč. 82, č. 1/2 (2013), s. 251-258 ISSN 0037-6736.
[Mezinárodní sjezd slavistů /15./. Minsk, 20.08.2013-27.08.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech textile terminology * Germanisms in Czech * etymology * language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222912

0440555 - UJC-A 2015 DE ger J - Článek v odborném periodiku
Villnow Komárková, Jana
Ilona Janyšková sexagenarie.
Wiener Slavistisches Jahrbuch. Roč. 2, září (2014), s. 324-326 ISSN 0084-0041
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Ilona Janyšková * bibliography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243652

0396076 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Villnow Komárková, Jana
Jubileum Ilony Janyškové (* 14. 11. 1954).
[The jubilee of Ilona Janyšková (* 14. 11. 1954).]
Linguistica Brunensia. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 93-102 ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Ilona Janyšková * bibliography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130147
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242956

0473057 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Villnow Komárková, Jana
K původu a vývoji českých výrazů vinohrad a vinice v areálovém kontextu.
[On the origin and development of the Czech expressions vinohrad and vinice in the areal context.]
Linguistica Brunensia. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 65-76 ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-01768P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * areal linguistics * viticulture terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136174
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270226

0439240 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Villnow Komárková, Jana
K původu názvů blučinských viničních tratí.
[On the origin of the names of Blucina´s vineyard sites.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 59-66. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-01768P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242552

0439532 - UJC-A 2015 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Villnow Komárková, Jana - Blažek, V.
Scytho-Slavica: Slaw. *šir7 und *širok7.
[Scytho-Slavica: Slaw. *šir7 and *širok7.]
Indogermanische Forschungen. Roč. 118, prosinec (2013), s. 245-258 ISSN 0019-7262
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Slavic * Iranian * Scythian * Sarmatian * borrowing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.050, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242791

0441434 - UJC-A 2015 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Villnow Komárková, Jana
Weinbau- und Winzerterminologie als Reflex der Sprachkontakte in der Habsburgermonarchie.
[Viticultural and vinicultural terminology as reflection of the language contacts in the Habsburg Monarchy.]
Deutsch und die Umgangssprachen in der Habsburgermonarchie. Wien: Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 2014 - (Cwanek-Florek, E.; Nöbauer, I.), s. 229-236. Symposien und Seminare, 11. ISBN 978-3-9503154-5-5.
[Deutsch und die Umgangssprachen in der Habsburgermonarchie. Wien (AT), 15.11.2012-16.11.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-01768P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244435