Villnow Komárková Jana

Publikace ASEP

Další varianty jména: Komárková, Jana

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 8

0440094 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

Citace, recenze▾
Citace:
PUKANEC-SCHURMANN-DIVÉKY, M. Folia Glagolitica Zempliniensia (Kyjevské listy a nárečie na užsko-zemplínskom pomedzí). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 139. ISBN 978-80-558-1308-0.
BICHLMEIER, H. Zum Ortsnamen Kaaden/Kadaň. Acta onomastica. 2017, roč. 58, -, s. 16-33 (cit. s. 19). ISSN 1211-4413.
PUKANEC, M. Stručný etymologický slovník slovenčiny a Winterovo pravidlo. Jazykovedný časopis. 2017, roč. 68, -, s. 89-96 (cit. s. 94). ISSN 0021-5597.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Zur slawischen etymologischen und historischen Lexikographie – oder: Slavica nunc legantur. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics, 2018, roč. 63, -, s. 29–64. ISSN 0023-4567.
BÍGL, Richard. Rozhlad: Serbski kulturny časopis, 2017, roč. 67, č. 7–8, s. 47–49. ISSN 0557-4250.

0500116 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
Brno: Tribun EU, 2018. 122 s. ISBN 978-80-263-1501-8
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292258

Citace, recenze▾
Citace:
KURKINA, L. K rekonstrukcii etimologičeskogo gnezda s osnovoj *telp-. Proceedings of the V. V. Vinogradov Russian Language Institute. XVIII. Etymology. 2018, s. 136. ISSN 2311-150X.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics. 2019, roč. 64, -, s. 71–90. ISSN 0023-4567.

0440555 - ÚJČ 2015 DE ger J - Článek v odborném periodiku
Villnow Komárková, Jana
Ilona Janyšková sexagenarie.
Wiener Slavistisches Jahrbuch. Roč. 2, září (2014), s. 324-326. ISSN 0084-0041
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Ilona Janyšková * bibliography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243652

0396076 - ÚJČ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Villnow Komárková, Jana
Jubileum Ilony Janyškové (* 14. 11. 1954).
[The jubilee of Ilona Janyšková (* 14. 11. 1954).]
Linguistica Brunensia. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 93-102. ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Ilona Janyšková * bibliography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130147
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242956

0473057 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Villnow Komárková, Jana
K původu a vývoji českých výrazů vinohrad a vinice v areálovém kontextu.
[On the origin and development of the Czech expressions vinohrad and vinice in the areal context.]
Linguistica Brunensia. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 65-76. ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-01768P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * areal linguistics * viticulture terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136174
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270226

0439240 - ÚJČ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Villnow Komárková, Jana
K původu názvů blučinských viničních tratí.
[On the origin of the names of Blucina´s vineyard sites.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 59-66. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-01768P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242552

0441434 - ÚJČ 2015 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Villnow Komárková, Jana
Weinbau- und Winzerterminologie als Reflex der Sprachkontakte in der Habsburgermonarchie.
[Viticultural and vinicultural terminology as reflection of the language contacts in the Habsburg Monarchy.]
Deutsch und die Umgangssprachen in der Habsburgermonarchie. Wien: Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 2014 - (Cwanek-Florek, E.; Nöbauer, I.), s. 229-236. Symposien und Seminare, 11. ISBN 978-3-9503154-5-5.
[Deutsch und die Umgangssprachen in der Habsburgermonarchie. Wien (AT), 15.11.2012-16.11.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-01768P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244435