Bičan Aleš

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 13

0426309 - UJC-A 2016 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bičan, Aleš
A Corpus-based analysis of the Czech syllable.
Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) 18. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2015 - (Gutiérrez Rubio, R.; Falkowska, M.; Kislova, E.; Stępień, M.), s. 26-36. Die Welt der Slaven, Sammelbände/Sborniki, 57. ISBN 978-3-447-10529-3.
[Polyslav /18./. Budapest (HU), 03.09.2014-05.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GP13-15361P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: corpus * syllable * phonotactics * word classes * part of speech * phonological word
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232012

0456294 - UJC-A 2016 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Bičan, Aleš
Distribution of vocalic quantity in Czech.
Grazer Linguistische Studien. Roč. 83, Frühjahr 2015 (2015), s. 133-138 ISSN 1015-0498.
[Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis - SinFonIJA /7./. Graz, 25.09.2014-27.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GP13-15361P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: phonotactics * syllable * consonant cluster * phonological corpus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256840

0440094 - UJC-A 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - UJC-A 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

0459033 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bičan, Aleš
Fonologický lexikální korpus češtiny a slabičná struktura českého slova.
[Phonological lexical corpus of Czech and the syllable structure of the Czech Word.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 7, 3/4 (2015), s. 45-59 ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GP13-15361P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: syllable * phonotactics * word * statistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259236

0439194 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Bičan, Aleš
K pojmu fonologické slovo v češtině.
[On the notion phonological word in Czech.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 13-23. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GP13-15361P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: phonological word * phonology * grammatical word
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242488

0453273 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bičan, Aleš
Kvantitativní analýza slabiky v českém lexikonu.
[Quantitative analysis of the syllable in the Czech lexicon.]
Linguistica Brunensia. Roč. 63, č. 2 (2015), s. 87-107 ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR GP13-15361P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: phonotactics * syllable * phonological corpus * lexical corpus * syllabic consonants * parts of speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hdl.handle.net/11222.digilib/134492
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254108

0453299 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bičan, Aleš
Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí.
[A quantitative phonotactic analysis of the names of Czech municipalities and their parts.]
Slovo a slovesnost. Roč. 76, č. 4 (2015), s. 243-264 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GP13-15361P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: oikonym * municipality * phonology * statistics * Czech phonotactics * phonological corpus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.679, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254135

0441429 - UJC-A 2015 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bičan, Aleš
On the Czech Nuclear /r/ and /l/.
New Insights into Slavic Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014 - (Witkoś, J.; Jaworski, S.), s. 21-34. Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik. Vol. 3. ISBN 978-3-631-64731-8.
[Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society /8./. Szczecin (PL), 26.10.2013-28.10.2013]
Grant CEP: GA ČR GP13-15361P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: phonotactics * sonant * syllabicity * syllable
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244433

0394715 - UJC-A 2014 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš
Phonotactics of Czech.
Frankfurt am Main: P. Lang Academic Research, 2013. 343 s. European university studies. Series 16, Slavonic languages and literatures, 81. ISBN 978-3-631-63136-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * phonotactics * syllable * combinations
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222901

Citace, recenze

Citace:
RASTALL, P. Small model languages as tools for reflection. Language under Discussion. 2013, roč. 1, č. 1, s. 3. ISSN 2329-583X. [HODNOCENÍ]
DICKINS, J. On the non-necessity of levels in phonology, grammar and "abstract semantics". Linguistica online. 2014, August 25, s. 5. ISSN 1801-5336. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/dickins/dic-002.pdf [HODNOCENÍ]
SKARNITZL, R. O slovním přízvuku na jednoslabičných předložkách v češtině. Naše řeč. 2014, roč. 97, č. 2, s. 79. ISSN 0027-8203. [HODNOCENÍ]

Recenze:
ŠEFČÍK, Ondřej. [Phonotactics of Czech]. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2, s. 126-129. ISSN 1803-7410. [HODNOCENÍ]

0423335 - UJC-A 2014 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bičan, Aleš
Possible and potential syllables in Czech.
Beiträge der Europäischen Slavistichen Lingvistik (POLYSLAV) 16. München: Otto Sagner, 2013 - (Ulrich, S.; Kislova, E.; Kubicka, E.), s. 19-25. Die Welt der Slaven, Sammelbände/Sborniki, 49. ISBN 978-3-86688-361-1.
[POLYSLAV /16./. Zürich (CH), 05.09.2012-07.09.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * syllable * phonotactics * combinations
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229436

0453304 - UJC-A 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bičan, Aleš
Word Phonology in Czech.
Czech Language News. Roč. 40, Spring 2014 (2014), s. 2-4 ISSN 1085-2950
Grant CEP: GA ČR GP13-15361P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: phonological word * phonological corpus * syllable
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://wredhor.pair.com/signatur/iatc/pdf/14spr.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254137

0453268 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bičanová, L. - Bičan, Aleš
Nástin typologie fonologických změn na úrovni slova.
[A sketch of a typology of phonological changes at the word level.]
Linguistica Brunensia. Roč. 63, č. 2 (2015), s. 7-25 ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR GP13-15361P
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Celtic * Sanskrit * Indo-Aryan * typology * sandhi * mutation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hdl.handle.net/11222.digilib/134487
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254107