Veselý Luboš

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0471761 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílková, Jana - Esvan, Francois - Klímová, Jana - Koutová, Marta - Nádeníček, Petr - Najbrtová, Kateřina - Novotná, Renata - Osolsobě, Klára - Šimandl, Josef - Štícha, František - Veselý, Luboš - Veselý, Vojtěch - Vondráček, Miloslav
Slovník afixů užívaných v češtině.
[Usage-based dictionary of Czech affixes.]
Praha: Univerzita Karlova Karolinum, 2016. 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affixes * suffixes * prefixes * circumfixes * affixoids * notion * function * corpus data
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269603

Citace, recenze▾
Recenze:
Bozděchová, Ivana. Recenze knihy. Časopis pro moderní filologii. 2017, 99(2), 304-307. ISSN 2336-6591. [HODNOCENÍ]
Bláha, Ondřej. Slovotvorné afixy v současné češtině. Naše řeč. 2018, 101(5), 286-289. ISSN 0027-8203. [HODNOCENÍ]

0473310 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Luboš
Dráždivé děti křičíce. Dva postřehy o přídavných jménech a přechodnících.
[Dráždivé děti křičíce. Two Remarks on Adjectives and Transgressives.]
Český jazyk a literatura. Roč. 67, č. 1 (2016), s. 29-34. ISSN 0009-0786
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19561S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: adjectives * verbs * transgressives
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270460

0440080 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Veselý, Luboš
Gramatické studie I. Příspěvky k české aspektologii.
[Grammatical studies I. Contributions to the Czech aspectology.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 110 s. ISBN 978-80-244-4280-8
Evropské sociální fondy(CZ) CZ.1.07/2.2.00/28.0076
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: verbal aspect * aspectual paradigm * perfectiveness * imperfectiveness * aspectual correlation * markedness * unmarkedness * biaspectuality * mutation * prefixation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243213

0473311 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Luboš
Matka a dítě byly unavené? Poznámka ke shodě přísudku s podmětem.
[Matka a dítě byly unavené? Remark on the Agreement between the Predicate and Subject.]
Český jazyk a literatura. Roč. 66, č. 4 (2016), s. 185-191. ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: agreement between the predicate and subject * Rules of Czech Orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270461

0493983 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Luboš
Poznámka k perifrastickému futuru u obouvidových sloves aneb Prezident bude abdikovat.
[A note on the periphrastic futurum of biaspectual verbs or Prezident bude abdikovat.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 4 (2018), s. 204-217. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19561S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: aspectual homonymy * biaspectual verbs * perfectivity * periphrastic futurum * verbal aspect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289059

Citace, recenze▾
Citace:
Adam, Robert. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2019. ISBN 9788024637594. [HODNOCENÍ]

0499295 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Luboš
Pro mně za mně, myslete si o mě… Příspěvek k otázce jazykové správnosti.
[Pro mně za mně, myslete si o mě… A Contribution to the Issue of the Linguistic Correctness.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 18 (2018), s. 63-70. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19561S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistic correctness * ortography * pronouns * homophony * analogy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291581

0496955 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Luboš
Slibuju, že už nechybuju? Je sloveso chybovat obouvidové?
[Slibuju, že už nechybuju? Is the verb chybovat biaspectual?]
Naše řeč. Roč. 101, č. 2 (2018), s. 65-80. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19561S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: biaspectual verbs * imperfectivity * markedness * perfectivity * unmarkedness * verbal aspect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289659