Veselý Luboš

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 6

0471761 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílková, Jana - Esvan, Francois - Klímová, Jana - Koutová, Marta - Nádeníček, Petr - Najbrtová, Kateřina - Novotná, Renata - Osolsobě, Klára - Šimandl, Josef - Štícha, František - Veselý, Luboš - Veselý, Vojtěch - Vondráček, Miloslav
Slovník afixů užívaných v češtině.
[Usage-based dictionary of Czech affixes.]
Praha: Univerzita Karlova Karolinum, 2016. 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affixes * suffixes * prefixes * circumfixes * affixoids * notion * function * corpus data
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269603

0473310 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Luboš
Dráždivé děti křičíce. Dva postřehy o přídavných jménech a přechodnících.
[Dráždivé děti křičíce. Two Remarks on Adjectives and Transgressives.]
Český jazyk a literatura. Roč. 67, č. 1 (2016), s. 29-34 ISSN 0009-0786
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19561S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: adjectives * verbs * transgressives
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270460

0440080 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Veselý, Luboš
Gramatické studie I. Příspěvky k české aspektologii.
[Grammatical studies I. Contributions to the Czech aspectology.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 110 s. ISBN 978-80-244-4280-8
Evropské sociální fondy(CZ) CZ.1.07/2.2.00/28.0076
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: verbal aspect * aspectual paradigm * perfectiveness * imperfectiveness * aspectual correlation * markedness * unmarkedness * biaspectuality * mutation * prefixation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243213

0440118 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Luboš
K otázce (ne)existence akuzativního se v současné češtině.
[Remarks on the (non)existence of word form se (pronoun in accusative case) in the contemporary Czech language.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 5, č. 4 (2013), s. 308-317 ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reflexive * word form se * accusative case * enclitics * pronoun
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243243

0473311 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Luboš
Matka a dítě byly unavené? Poznámka ke shodě přísudku s podmětem.
[Matka a dítě byly unavené? Remark on the Agreement between the Predicate and Subject.]
Český jazyk a literatura. Roč. 66, č. 4 (2016), s. 185-191 ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: agreement between the predicate and subject * Rules of Czech Orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270461

0423071 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselý, Luboš
Poznámky ke třem způsobům slovesného děje. (Slovesa okamžitá, kvantovací a omezovací).
[Notes on Three Aktionsart Verb Classes (Momentary, Quantifying and Limitative Verbs).]
Tygramatika. Praha: Dokořán, 2013 - (Faltýnek, D.; Gvoždiak, V.), s. 107-119. ISBN 978-80-7363-544-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2021
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: momentaryverbs * quantifying verbs * limitative verb * mutation * aspectual correlation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229151