Vondráček Miloslav

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 6

0471761 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílková, Jana - Esvan, Francois - Klímová, Jana - Koutová, Marta - Nádeníček, Petr - Najbrtová, Kateřina - Novotná, Renata - Osolsobě, Klára - Šimandl, Josef - Štícha, František - Veselý, Luboš - Veselý, Vojtěch - Vondráček, Miloslav
Slovník afixů užívaných v češtině.
[Usage-based dictionary of Czech affixes.]
Praha: Univerzita Karlova Karolinum, 2016. 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affixes * suffixes * prefixes * circumfixes * affixoids * notion * function * corpus data
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269603

0496952 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František - Kolářová, I. - Vondráček, Miloslav - Bozděchová, I. - Bílková, J. - Osolsobě, K. - Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Šimandl, Josef - Kopáčková, Lucie - Veselý, Vojtěch
Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov.
[Comprehensive Grammar of Czech. I. Morphology - Parts of Speech / Word-Formation.]
Praha: Academia, 2018. 1148 s. ISBN 978-80-200-2719-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * parts of speech * word-formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289655

0461906 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Uličný, O. - Beneš, Martin - Bláha, O. - Bordag, D. - Bořkovcová, M. - Dittmann, R. - Hájková, E. - Kaderka, Petr - Křivan, J. - Lábus, V. - Macurová, A. - Martinec, I. - Mitter, P. - Pacovská, J. - Palková, Z. - Petkevič, V. - Prošek, Martin - Schneiderová, S. - Smejkalová, Kamila - Stranjik, H. - Škodová, S. - Štěpánková, Barbora - Vasiljev, I. - Vondráček, Miloslav - Ziková, Markéta
Preliminária k moderní mluvnici češtiny.
[Preliminaries to Modern Czech Grammar.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: modern Czech grammar * pragmatics * positive communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261477

0507722 - UJC-A 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vondráček, Miloslav
Negace – aspekt slovotvorný.
[Negation - an aspect of word formation.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 544-548. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: negation * prefixation * word formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298904

0441737 - UJC-A 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Vondráček, Miloslav
Sémantika a pragmatika gramatického čísla; aspekt slovotvorný.
[Semantics and pragmatics of grammatical number: the word-formative aspect.]
Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - (Orgoňová, O.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 244-253. ISBN 978-80-223-3695-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * grammatical category * number * semantics * pragmatics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244688

0502353 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vondráček, Miloslav
Tvoření slov — poznámky ke korpusově podložené studii.
[Word formation - notes to corpus-based research.]
Nová čeština doma a ve světě. -, č. 1 (2018), s. 47-52. ISSN 1805-367X
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: corpora * wordformation * affixes * afixoides * preffixation * suffixation * cirkumffixation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://ncds.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/109/2018/11/Miloslav_Vondracek_47-52.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294534