Hanzová Barbora

Publikace ASEP

Další varianty jména: Řezníčková, Barbora

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 8

0449807 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0497431 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzová, Barbora
K právnímu lexiku starších zábavně-naučných příruček práva.
[To the legal terminology of the older fun-educational manuals of law.]
Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018 - (Knoll, V.), s. 87-96. ISBN 978-80-7380-711-5.
[Právo v běhu času. Plzeň (CZ), 25.05.2017-26.05.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * law * legal terminology * legal manuals * fun-educational manuals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291043

0454966 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzová, Barbora
Modul digitalizovaných mluvnic.
[Module of digitized grammars.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 103-107. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LC546
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: grammars of Czech * digital library
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255623

0454952 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzová, Barbora
Pojmenování andělských kůrů ve starší české literatuře.
[The naming of angelic choirs in Old Czech literature.]
Rara avis 12. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015 - (Kumorová, Z.; Gregorík, P.), s. 17-29. ISBN 978-80-8105-712-0.
[Na kus reči /12./. Trnava (SK), 22.04.2015]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: Angelic choirs * appellation * Old Czech * St. Gregory the Great
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255615

0473220 - ÚJČ 2017 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Hanzová, Barbora
Povaha a význam faktu v pozdně středověké literatuře.
[Nature and Meaning of the Fact in the Late Medieval Literature.]
Tváre (ne)reality v literatúre. Medzinárodný doktorandský nekonferenční zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica: Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016 - (Rožai, G.; Gábor, L.), s. 164-171. ISBN 978-80-557-1131-7
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: the fact * the meaning of the fact * Revelations of Saint Bridget of Sweden
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270378

0456685 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanzová, Barbora
Právní terminologie v tzv. pekelných románech.
[Legal terminology in Old Czech novels Belial and Solfernus.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 46-52. ISSN 1212-5326.
[Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází). Praha, 20.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Klíčová slova: Old Czech * legal term * legal terminology * word formation * Belial * Solfernus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://jazykovednesdruzeni.cz/JA15_12.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257178

0454963 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzová, Barbora
Příklad a podobenství ve sborníku Muzejním Tomáše ze Štítného.
[The parable and the example in a tract collection by Thomas of Štítné.]
Rara avis 11. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015 - (Hlincová, K.; Gregorík, P.), s. 72-85. ISBN 978-80-8105-645-1.
[Na kus reči /11./. Trnava (SK), 23.04.2014-24.04.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: artificial proof * tract * Old Czech literature * Thomas of Štítné
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255622

0439745 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzová, Barbora
Staročeský "příklad" – studie v podstatě lexikografická.
[Old Czech substantive "příklad" – lexicographical study.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 112-116. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * lexical meaning * example * exemplum
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243796