Voleková Kateřina

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 20

0426258 - UJC-A 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury.
[Anthology of the Older Czech Literature.]
2., doplněné. - Praha: Academia, 2013. 215 s. ISBN 978-80-86496-74-0; ISBN 978-80-86496-73-3
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-druhe-doplnene-vydani-1.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231987

0449807 - UJC-A 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0473021 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Voleková, Kateřina
Staročeské biblické prology: argumenta k listům sv. Pavla.
[The Old Czech Bible Prologues: the Argumenta of the Pauline Epistles.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 91-120 ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * Prologues * The Pauline Epistles
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270196

0473138 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

0441181 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Janosik-Bielski, Marek - Svobodová, Andrea - Voleková, Kateřina
Sbírka kázání založených na legendách.
[Collection of Sermons based on Legends.]
Praha: Academia, 2014. 157 s. ISBN 978-80-86496-82-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: edition * Old Czech * sermons
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/sbirka-kazani-zalozenych-na-legendach.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244242

0390504 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vajdlová, Miloslava - Voleková, Kateřina
Za pragmatikou do Toruně.
[For Pragmatics in Torun.]
Slovo a slovesnost. Roč. 73, č. 1 (2012), s. 76-78 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pragmatics * historical pragmatics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.233, rok: 2012
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219473

0444655 - UJC-A 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Voleková, Kateřina
Česká lexikografie 15. století.
[Czech Lexicography of the 15th Century.]
Praha: Academia, 2015. 418 s. ISBN 978-80-200-2486-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LM2010013
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexicography * Old Czech * vocabulary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247186

0390881 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Elektronický slovník staré češtiny.
[Old Czech Electronic Dictionary.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 275-278. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA MŠk(CZ) LC546
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: lexicography * Old Czech * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219755

0455435 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Voleková, Kateřina
K češtině středověkých lexikografických památek.
[On the Old Czech of Medieval Lexicography.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 41-45 ISSN 1212-5326.
[Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází). Praha, 20.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Klíčová slova: Old Czech * lexicography * vocabulary * loanword * calque
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://jazykovednesdruzeni.cz/JA15_12.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256040

0439273 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Ke staročeským lexémům natrhlý a natrhlina.
[On the Old Czech words natrhlý and natrhlina.]
Lingvistika Praha 2014. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014 - (Beneš, M.; Benešová, L.; Křivan, J.; Prokšová, H.; Smejkalová, K.; Zíková, M.) ISSN 1805-9988.
[Lingvistika Praha /2./. Praha (CZ), 10.4.2014-12.4.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * word formation * hapax legomenon
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik/2014/Volekova_LP2014.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242589

0439362 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
K pravopisu Tabulí Mikuláše z Drážďan v Göttingenském rukopisu.
[On the Orthography of the Tabulae of Nicolas of Dresden in the Göttingen Manuscript.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 462-467. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242694

0389959 - UJC-A 2013 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
K staročeským výrazům bú a blázn.
[On the Old Czech expressions bú and blázn.]
Varia 20. Zborník plných príspevkov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2012 - (Múcsková, G.), s. 646-653. ISBN 978-80-970561-3-1.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /20./. Častá-Papiernička (SK), 24.11.2010-26.11.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218811

0439358 - UJC-A 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
K vybraným jménům ryb v Klaretově Glosáři.
[On selected names of fish in Glossarius of Claretus.]
Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Bednaříková, B.; Hernandezová, P.), s. 10-17. ISBN 978-80-244-3960-0.
[Od slova k modelu jazyka. Setkání mladých lingvistů /13./. Olomouc (CZ), 07.05.2012-09.05.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexikology * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242696

0441847 - UJC-A 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Voleková, Kateřina
Postilla litteralis Mikuláše z Lyry ve Výkladu krumlovském.
[Postilla litteralis Nicholas of Lyra in the Výklad krumlovský.]
Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014 - (Halama, O.), s. 24-32. ISBN 978-80-7017-213-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Nicholas of Lyra * Bible * commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244795

0389106 - UJC-A 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Voleková, Kateřina
Quae in vocabulariis arte distinguuntur aneb Staročeské škandovati.
[Quae in vocabulariis arte distinguuntur or the Old Czech verb škandovati.]
Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012 - (Nejedlý, P.; Vajdlová, M.), s. 263-270. ISBN 978-80-86496-62-7
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LC546
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexicography * verbs
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218002

0455515 - UJC-A 2016 RIV DE cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Recepce staročeského biblického překladu v husitské době.
[Reception of the Old Czech Bible Translation in the Hussite period.]
Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschischte. München: Otto Sagner, 2015 - (Kusse, H.; Kosourová, H.), s. 43-49. ISBN 978-3-86688-542-4.
[Bohemicum Dresdense /7./. Dresden (DE), 25.10.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256089

0455519 - UJC-A 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Staročeské a polské glosy v Rostlináři mnichovském.
[Old Czech and Polish Glosses in the Rostlinář mnichovský.]
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 - (Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A.), s. 311-321. ISBN 978-83-231-3279-0.
[Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki. Toruň (PL), 05.09.2013-06.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * glosses * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256094

0455436 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Sýkora koňadra ve staré češtině.
[Great Tit in the Old Czech.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 609-614. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256041

0390036 - UJC-A 2013 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Výklad latinského slovesa veneo ve staročeském překladu Postilly litteralis Mikuláše Lyry.
[Interpretation of the Latin verb veneo in Old Czech translation of Postilla litteralis Nicolas Lyranus.]
Rara Avis 9. 1. diel - jazykoveda. Zborník z 9. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2012 - (Palecsková, D.; Kumorová, Z.; Gregorík, P.), s. 265-271. ISBN 978-80-8105-403-7.
[Na kus reči. 9. medzinárodná študentská a doktorandská vedecká konferencia. Trnava (SK), 25.04.2012-26.04.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Latin * Old Czech * Nicolas of Lyra * translation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218917

0389076 - UJC-A 2016 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Zum alttschechischen Adjektiv des Typs -ují.
[On the Old Czech Adjectives ending with -ují.]
Theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 253-261. Studia etymologica Brunensia, 15. ISBN 978-80-7422-185-9.
[Etymological symposium Brno 2011. Brno (CZ), 06.09.2011-08.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA MŠk(CZ) LC546
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Old Czech * adjective
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217999