Voleková Kateřina

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 20

0449807 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0473021 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Voleková, Kateřina
Staročeské biblické prology: argumenta k listům sv. Pavla.
[The Old Czech Bible Prologues: the Argumenta of the Pauline Epistles.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 91-120. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * Prologues * The Pauline Epistles
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270196

0473138 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

Citace, recenze▾
Citace:
Pjecha, Martin. Taborite Apocalyptic Violence and its Intellectual Inspirations (1410-1415). In: David, Z. V., Dekarli, M., Haberkern, P. N., Holeton, D. R., eds. The Bohemian Reformation and Religious Practice. Bohemian Reformation and Inquisition. Vol. 11. Praha: Filosofia, 2018, S. 76-97. ISBN 978-80-7007-551-7. [HODNOCENÍ]
Mazalová, Lucie. Non sedit super equum fervidum, sed super asinam. Concerning One of Jan Hus’s Antitheses in His Czech Postilla. In: David, Z. V., Dekarli, M., Haberkern, P. N., Holeton, D. R., eds. The Bohemian Reformation and Religious Practice. The Person and Work of Jan Hus. Vol. 11. Praha: Filosofia, 2018, S. 37-49. ISBN 978-80-7007-551-7. [HODNOCENÍ]

Recenze:
Boubín, Jaroslav. Recenze knihy. Český časopis historický. 2018, 116(1), 289-290. ISSN 0862-6111. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/2032342908?pq-origsite=gscholar [HODNOCENÍ]
Soukup, Pavel. Recenze knihy. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. 2018, 63(1/2), 54-56. ISSN 2570-6861. DOI 10.1515/amnpsc-2017-004. Dostupné z: doi: 10.1515/amnpsc-2017-004. Dostupné z: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/amnpsc.2017.63.issue-1-2/amnpsc-2017-0047/amnpsc-2017-0047.pdf [HODNOCENÍ]
Vašíčková, Michaela. Píše Michaela Vašíčková. E*forum pro (germano)bohemistiku. 2019, . E-ISSN 2533-6908. Dostupné z: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1601&menu=&sub=&str=aktualita.php [HODNOCENÍ]
Krmíčková, Helena. Recenze knihy. Studie o rukopisech. 2017, 47, 288-291. ISSN 0585-5691. [HODNOCENÍ]
Šmahel, František. Recenze knihy. Studia Mediaevalia Bohemica. 2016, 8(2), 335-337. ISSN 1804-0977. [HODNOCENÍ]

0501051 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea - Dragoun, Michal - Voleková, Kateřina - Lukšová, Zuzana
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu.
[A Commentary on the Gospel of Matthew by Nicholas of Lyra. Critical edition of the Old Czech translation.]
Praha: Scriptorium, 2018. 951 s. ISBN 978-80-88013-76-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Nicholas of Lyra * Critical Edition * Old Czech Language * Gospel of Matthew * Commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293408

Citace, recenze▾
Recenze:
Petr, Stanislav. Recenze knihy. Studie o rukopisech. 2019, 59(1), 85-89. ISSN 0585-5691. [HODNOCENÍ]

0489053 - ÚJČ 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hořejší, Michal - Voleková, Kateřina
Peripheral Old Czech names for Owls.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 165-174. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S; GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ornithonyms * onomatopoeia * word formation * language contact * owls * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283586

0441181 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Janosik-Bielski, Marek - Svobodová, Andrea - Voleková, Kateřina
Sbírka kázání založených na legendách.
[Collection of Sermons based on Legends.]
Praha: Academia, 2014. 157 s. ISBN 978-80-86496-82-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: edition * Old Czech * sermons
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/sbirka-kazani-zalozenych-na-legendach.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244242

0478268 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Andrea - Voleková, Kateřina
K nestandardním jazykovým jevům ve staročeských textech.
[To Non-standard Language Phenomena in Old Czech Texts.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 8, č. 3 (2016), s. 16-36. ISSN 1803-876X.
[Jazykovědný strukturalismus na počátku 21. století. Olomouc, 24.04.2014-24.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * historical dialectology * non-standard language phenomena * transcription * ortography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282527

0444655 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Voleková, Kateřina
Česká lexikografie 15. století.
[Czech Lexicography of the 15th Century.]
Praha: Academia, 2015. 418 s. ISBN 978-80-200-2486-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LM2010013
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexicography * Old Czech * vocabulary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247186

Citace, recenze▾
Citace:
Petr, Stanislav. Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina. ., Část první: Úvod - Katalog. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2016. ISBN 978-80-87782-60-6. [HODNOCENÍ]
Stehlíková, Dana. Od anděliky po zimostráz. Latinský Herbář Křišťana z Prachatic a počátky staročeských herbářů. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. ISBN 978-80-7325-441-4. [HODNOCENÍ]
Szelachowska-Winiarzowa, Ludwika. Piętnastowieczna nazwa królewskiego ptaka z herbu Polski. Studia Linguistica. 2017, č. 12, 278-287. ISSN 2083-1765. DOI 10.24917/20831765.12.27. Dostupné z: doi: 10.24917/20831765.12.27. Dostupné z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c4951b19-6de1-4133-8806-fbc5223dd5a6?q=bwmeta1.element.cejsh-fbc17ac9-3b35-4891-b2d2-45f915057012;28&qt=CHILDREN-STATELESS [HODNOCENÍ]
Kaczyńska, Barbara. Wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej. Studia Źródłoznawcze. 2019, 57, 47-97. ISSN 0081-7147. DOI 10.12775/SZ.2019.03. Dostupné z: doi: 10.12775/SZ.2019.03 [HODNOCENÍ]
Klapper, Magdalena, Kołodziej, Dorota, Jasińska, Katarzyna, Benati, Chiara, ed., Händl, Claudia, ed. From Glosses to Dictionaries: The Beginnings of Lexicography. ., Which Dictionary is Beautiful, Affluent and Concise at the Same Time? (In 15th-century Poland). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing,, 2019. ISBN 978-1-5275-3809-2. [HODNOCENÍ]

Recenze:
Šimečková, Marta. Recenze knihy. Listy filologické. 2017, 140(1/2), 302-304. ISSN 0024-4457. [HODNOCENÍ]
Sichálek, Jakub. Recenze knihy. Studia Mediaevalia Bohemica. 2016, 8(2), 329-330. ISSN 1804-0977. [HODNOCENÍ]

0455435 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Voleková, Kateřina
K češtině středověkých lexikografických památek.
[On the Old Czech of Medieval Lexicography.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 41-45. ISSN 1212-5326.
[Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází). Praha, 20.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Klíčová slova: Old Czech * lexicography * vocabulary * loanword * calque
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://jazykovednesdruzeni.cz/JA15_12.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256040

0439273 - ÚJČ 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Ke staročeským lexémům natrhlý a natrhlina.
[On the Old Czech words natrhlý and natrhlina.]
Lingvistika Praha 2014. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014 - (Beneš, M.; Benešová, L.; Křivan, J.; Prokšová, H.; Smejkalová, K.; Zíková, M.). ISSN 1805-9988.
[Lingvistika Praha /2./. Praha (CZ), 10.4.2014-12.4.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * word formation * hapax legomenon
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik/2014/Volekova_LP2014.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242589

0439362 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
K pravopisu Tabulí Mikuláše z Drážďan v Göttingenském rukopisu.
[On the Orthography of the Tabulae of Nicolas of Dresden in the Göttingen Manuscript.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 462-467. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242694

0487185 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře.
[The Hours of the Virgin in the Context of the Old Czech Translation of the Psalter.]
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 220-230. ISBN 978-80-86890-92-0.
[Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible translation * Psalter
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281919

0477302 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Voleková, Kateřina
Muzejní zlomek s opisem Evangelia sv. Matouše s homiliemi.
[The New Manuscript Fragment of the Evangelium sv. Matouše s homiliemi.]
Listy filologické. Roč. 140, 1/2 (2017), s. 247-257. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * translation * manuscript
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273686

0491221 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Neaktuálnost slovesného děje v latinsko-českých slovnících 15. století.
[Non-Actuality of the Verbal Action in the Latin–Czech Dictionaries from the 15th Century.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 73-82. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * verb * non-actuality * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285598

0441847 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Voleková, Kateřina
Postilla litteralis Mikuláše z Lyry ve Výkladu krumlovském.
[Postilla litteralis Nicholas of Lyra in the Výklad krumlovský.]
Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014 - (Halama, O.), s. 24-32. ISBN 978-80-7017-213-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Nicholas of Lyra * Bible * commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244795

0455515 - ÚJČ 2016 RIV DE cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Recepce staročeského biblického překladu v husitské době.
[Reception of the Old Czech Bible Translation in the Hussite period.]
Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschischte. München: Otto Sagner, 2015 - (Kusse, H.; Kosourová, H.), s. 43-49. ISBN 978-3-86688-542-4.
[Bohemicum Dresdense /7./. Dresden (DE), 25.10.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256089

0455519 - ÚJČ 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Staročeské a polské glosy v Rostlináři mnichovském.
[Old Czech and Polish Glosses in the Rostlinář mnichovský.]
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 - (Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A.), s. 311-321. ISBN 978-83-231-3279-0.
[Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki. Toruň (PL), 05.09.2013-06.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * glosses * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256094

0455436 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Sýkora koňadra ve staré češtině.
[Great Tit in the Old Czech.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 609-614. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256041

0505615 - ÚJČ 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Verba emungendi ve staročeských překladech bible.
[Verba emungendi in Old Czech Bible Translations.]
Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Stůjová, P.), s. 100-109. Sborníky. ISBN 978-80-244-5394-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc 2014 /15./. Olomouc (CZ), 12.05.2014-14.05.2014]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Latin * Bible * translation * verb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297165

0511358 - ÚJČ 2020 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Voleková, Kateřina
Znaménko rozlišovací a zdůrazňovací ve staročeských rukopisech.
[Diacritical signs and signs of non-semantic accentuation in Old Czech manuscripts.]
Slavia Occidentalis. Roč. 75, č. 1 (2018), s. 133-141. ISSN 0081-0002
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-00598S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: orthography * Old Czech * manuscript * diacritical sign
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301669