Voleková Kateřina

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 19

0449807 - UJC-A 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0473021 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Voleková, Kateřina
Staročeské biblické prology: argumenta k listům sv. Pavla.
[The Old Czech Bible Prologues: the Argumenta of the Pauline Epistles.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 91-120. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * Prologues * The Pauline Epistles
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270196

0473138 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

0501051 - UJC-A 2019 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea - Dragoun, Michal - Voleková, Kateřina - Lukšová, Zuzana
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu.
[A Commentary on the Gospel of Matthew by Nicholas of Lyra. Critical edition of the Old Czech translation.]
Praha: Scriptorium, 2018. 951 s. ISBN 978-80-88013-76-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Nicholas of Lyra * Critical Edition * Old Czech Language * Gospel of Matthew * Commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293408

0489053 - UJC-A 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hořejší, Michal - Voleková, Kateřina
Peripheral Old Czech names for Owls.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 165-174. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S; GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ornithonyms * onomatopoeia * word formation * language contact * owls * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283586

0441181 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Janosik-Bielski, Marek - Svobodová, Andrea - Voleková, Kateřina
Sbírka kázání založených na legendách.
[Collection of Sermons based on Legends.]
Praha: Academia, 2014. 157 s. ISBN 978-80-86496-82-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: edition * Old Czech * sermons
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/sbirka-kazani-zalozenych-na-legendach.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244242

0478268 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Andrea - Voleková, Kateřina
K nestandardním jazykovým jevům ve staročeských textech.
[To Non-standard Language Phenomena in Old Czech Texts.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 8, č. 3 (2016), s. 16-36. ISSN 1803-876X.
[Jazykovědný strukturalismus na počátku 21. století. Olomouc, 24.04.2014-24.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * historical dialectology * non-standard language phenomena * transcription * ortography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282527

0444655 - UJC-A 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Voleková, Kateřina
Česká lexikografie 15. století.
[Czech Lexicography of the 15th Century.]
Praha: Academia, 2015. 418 s. ISBN 978-80-200-2486-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LM2010013
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexicography * Old Czech * vocabulary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247186

0455435 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Voleková, Kateřina
K češtině středověkých lexikografických památek.
[On the Old Czech of Medieval Lexicography.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 41-45. ISSN 1212-5326.
[Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází). Praha, 20.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Klíčová slova: Old Czech * lexicography * vocabulary * loanword * calque
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://jazykovednesdruzeni.cz/JA15_12.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256040

0439273 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Ke staročeským lexémům natrhlý a natrhlina.
[On the Old Czech words natrhlý and natrhlina.]
Lingvistika Praha 2014. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014 - (Beneš, M.; Benešová, L.; Křivan, J.; Prokšová, H.; Smejkalová, K.; Zíková, M.). ISSN 1805-9988.
[Lingvistika Praha /2./. Praha (CZ), 10.4.2014-12.4.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * word formation * hapax legomenon
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik/2014/Volekova_LP2014.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242589

0439362 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
K pravopisu Tabulí Mikuláše z Drážďan v Göttingenském rukopisu.
[On the Orthography of the Tabulae of Nicolas of Dresden in the Göttingen Manuscript.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 462-467. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242694

0487185 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře.
[The Hours of the Virgin in the Context of the Old Czech Translation of the Psalter.]
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 220-230. ISBN 978-80-86890-92-0.
[Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible translation * Psalter
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281919

0477302 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Voleková, Kateřina
Muzejní zlomek s opisem Evangelia sv. Matouše s homiliemi.
[The New Manuscript Fragment of the Evangelium sv. Matouše s homiliemi.]
Listy filologické. Roč. 140, 1/2 (2017), s. 247-257. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * translation * manuscript
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273686

0491221 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Neaktuálnost slovesného děje v latinsko-českých slovnících 15. století.
[Non-Actuality of the Verbal Action in the Latin–Czech Dictionaries from the 15th Century.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 73-82. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * verb * non-actuality * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285598

0441847 - UJC-A 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Voleková, Kateřina
Postilla litteralis Mikuláše z Lyry ve Výkladu krumlovském.
[Postilla litteralis Nicholas of Lyra in the Výklad krumlovský.]
Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014 - (Halama, O.), s. 24-32. ISBN 978-80-7017-213-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Nicholas of Lyra * Bible * commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244795

0455515 - UJC-A 2016 RIV DE cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Recepce staročeského biblického překladu v husitské době.
[Reception of the Old Czech Bible Translation in the Hussite period.]
Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschischte. München: Otto Sagner, 2015 - (Kusse, H.; Kosourová, H.), s. 43-49. ISBN 978-3-86688-542-4.
[Bohemicum Dresdense /7./. Dresden (DE), 25.10.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256089

0455519 - UJC-A 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Staročeské a polské glosy v Rostlináři mnichovském.
[Old Czech and Polish Glosses in the Rostlinář mnichovský.]
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 - (Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A.), s. 311-321. ISBN 978-83-231-3279-0.
[Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki. Toruň (PL), 05.09.2013-06.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * glosses * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256094

0455436 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Sýkora koňadra ve staré češtině.
[Great Tit in the Old Czech.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 609-614. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256041

0505615 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voleková, Kateřina
Verba emungendi ve staročeských překladech bible.
[Verba emungendi in Old Czech Bible Translations.]
Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Stůjová, P.), s. 100-109. Sborníky. ISBN 978-80-244-5394-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc 2014 /15./. Olomouc (CZ), 12.05.2014-14.05.2014]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Latin * Bible * translation * verb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297165