z

Štěpánková Barbora

Publikace ASEP

Další varianty jména: Smrčková, Barbora

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 10

0465084 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čermáková, Alena - Čurdová, Veronika - Děngeová, Zuzana - Holcová, Martina - Kochová, Pavla - Kroupová, Magdalena - Lišková, Michaela - Machálková, Lucie - Martincová, Olga - Michalec, Vít - Mžourková, Hana - Neprašová, Renáta - Nová, Jana - Opavská, Zdeňka - Pernicová, Helena - Procházková, Barbora - Rejzek, Jiří - Světlá, Jindra - Štěpánková, Barbora - Veselý, Vojtěch
Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny.
[Chapters from the Dictionary-making Principles of the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. 239 s. ISBN 978-80-86496-89-4
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263936

0503191 - UJC-A 2019 RIV SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kroupová, Magdalena - Štěpánková, Barbora - Vodrážková, Veronika
The Sounds of a Dictionary: Description of Onomatopoeic Words in the Academic Dictionary of Contemporary Czech.
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2018 - (Čibej, J.; Gorjanc, V.; Kosem, I.; Krek, S.), s. 149-157. ISBN 978-961-06-0097-8.
[EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts /18./. Ljubljana (SI), 17.07.2018-21.07.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001781
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * definition * interjection * (lexical) meaning * monolingual dictionary * onomatopoia, verb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/118/211/2954-1?inline=1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295110

0439850 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štěpánková, Barbora
Aktualizátory ve výstavbě textu, zejména z pohledu aktuálního členění.
[Actualizers in Text Structure, especially with respect to Topic-Focus Articulation.]
Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2014. 149 s. Studies in computational and theoretical linguistics, 13. ISBN 978-80-904571-6-4
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: actualizer * emphasizing function * parts of speech * particle * presupposition trigger * rhematizer * scope * semantics * topic-focus articulation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243041

0492331 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpánková, Barbora
Elementárně o částicích.
Vesmír. Roč. 95, č. 12 (2016), s. 736. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: particles * meaning * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2016/cislo-12/elementarne-casticich.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286180

0441849 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánková, Barbora
Funkce aktualizačních částic.
[Functions of Emphasizing Particles.]
Lingvistika Praha 2014. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014 - (Beneš, M.; Benešová, L.; Křivan, J.; Prokšová, H.; Smejkalová, K.; Zíková, M.). ISSN 1805-9988.
[Lingvistika Praha /2./. Praha (CZ), 10.4.2014-12.4.2014]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: conjunction * emphasizing function * presupposition trigger * rhematizing particle * scope
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/196
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244797

0491187 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpánková, Barbora - Šindlerová, J.
Lingvistické opodstatnění konstruktivistické didaktiky při výuce slovních druhů.
[Linguistic reasons for choosing constructivist approach to teaching word class categorization.]
Didaktické studie. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 102-113. ISSN 1804-1221
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001781
Klíčová slova: constructivism * word classes * monolingual dictionary * codifica- tion
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/files/2018/04/DidStu2_17kn.bl_.TISK_.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285307

0492252 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpánková, Barbora
Spojky podle Péti Bajzy.
Vesmír. Roč. 96, č. 12 (2017), s. 736. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conjunctions * meaning * emphasizing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-12/spojky-podle-peti-bajzy.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286179

0485847 - UJC-A 2018 AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánková, Barbora
The Use of Language Corpora to Process Particles in a Monolingual Dictionary.
Proceeding of the Second Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities CRH-2. Wien: Gerastree, Dept. of Geoinformation, TU Wien, 2018 - (Frank, A.; Ivanovic, C.; Mambrini, F.; Passarotti, M.; Sporleder, C.), s. 207-216. ISBN 978-3-901716-43-0.
[Corpus-Based Research in the Humanities CRH-2. Vídeň (AT), 25.01.2018-26.01.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001781
Klíčová slova: monolingual dictionary * particles * corpora * lexicography * parts of speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.amazon.de/Proceedings-Workshop-Corpus-Based-Research-Humanities/dp/3901716432/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516192479&sr=8-1&keywords=crh2+proceedings
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281857

0461906 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Uličný, O. - Beneš, Martin - Bláha, O. - Bordag, D. - Bořkovcová, M. - Dittmann, R. - Hájková, E. - Kaderka, Petr - Křivan, J. - Lábus, V. - Macurová, A. - Martinec, I. - Mitter, P. - Pacovská, J. - Palková, Z. - Petkevič, V. - Prošek, Martin - Schneiderová, S. - Smejkalová, Kamila - Stranjik, H. - Škodová, S. - Štěpánková, Barbora - Vasiljev, I. - Vondráček, Miloslav - Ziková, Markéta
Preliminária k moderní mluvnici češtiny.
[Preliminaries to Modern Czech Grammar.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: modern Czech grammar * pragmatics * positive communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261477

0483517 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselý, Vojtěch - Štěpánková, Barbora
K významům a funkcím výrazu jediný.
[On the Meaning and Function of the Expression jediný (sole).]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 71-86. ISBN 978-80-7494-365-2
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: adjective * implication * negation * numeral * particle * presupposition * verbal attribute
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278807