Boček Vít

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 32

0387343 - UJC-A 2013 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 16. S6de - tr7t7. Doplňky k bibliografickému aparátu V.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 16. S6de - tr7t7.]
Brno: Tribun EU, 2012. 64 s. ISBN 978-80-263-0304-6
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216475

0440094 - UJC-A 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - UJC-A 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

0456847 - UJC-A 2016 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Again on the so-called etymological formulae.
Words and Dictionaries. Kraków: Jagiellonian University Press, 2015 - (Mańczak-Wohlfeld, E.; Podolak, B.), s. 69-79. ISBN 978-83-233-4027-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * etymological formulae * dictionaries * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.wuj.pl
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257308

0459036 - UJC-A 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Agathon Koníř.
[Agathon Koníř.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 7, 3/4 (2015), s. 111-114 ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Agathon Koníř
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259237

0387198 - UJC-A 2013 RIV RO cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít - Loudová, K.
Alois Koudelka (1861–1942) a rumunská literatura.
[Alois Koudelka (1861–1942) and Romanian literature.]
Romano-Bohemica. Journal for Central European Studies. Roč. 1, č. 1 (2012), s. 99-106 ISSN 2284-7014
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: František Koudelka * O. S. Vetti * Romanian literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216352

0387194 - UJC-A 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
A note on prehistoric language contact or What Slavic studies can learn from Uralic studies.
Theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 365-376. Studia etymologica Brunensia, 15. ISBN 978-80-7422-185-9.
[Etymological symposium Brno 2011. Brno (CZ), 06.09.2011-08.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346; GA ČR GPP406/11/P670
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: language contact * Slavic studies * Uralic studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216354

0423550 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Arnošt Gerad - doplňky k životu a dílu.
[Arnošt Gerad - addenda to his life and work.]
Opera Slavica. Roč. 23, č. 4 (2013), s. 34-42 ISSN 1211-7676
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Arnošt Gerad * modern Bulgarian * Old Church Slavonic * Czech structuralism * Judaism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229693

0425501 - UJC-A 2014 CZ eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Etymology and language contact studies: Same notes on mutual relationships.
Etymology: an old discipline in new contexts. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 13-21. Studia etymologica Brunensia, 16. ISBN 978-80-7422-263-4
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * language contact * loanwords
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231392

0387186 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
I. ideologická konference vysokoškolských vědeckých pracovníků v Brně a její místo v dějinách československé jazykovědy v 50. letech 20. století.
[The First Ideological Conference of Academic Workers in Brno and its place in the history of Czechoslovak linguistics in the fifties of the twentieth century.]
Dějiny věd a techniky. Roč. 45, č. 2 (2012), s. 88-104 ISSN 0300-4414
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: cosmopolitism * objectivism * marrism * historiography of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216358

0446428 - UJC-A 2016 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Ján Dekan k vývoji jazyků.
[Ján Dekan on the development of languages.]
Jazykovedný časopis. Roč. 66, č. 1 (2015), s. 5-16 ISSN 0021-5597
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Ján Dekan (1919-2007) * historiography of linguistics * language development * archaeology * history * Marrism * Stalin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248417

0381038 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
K původu českého slovesa loudati se.
[On the origin of the Czech verb loudati se.]
Naše řeč. Roč. 95, č. 3 (2012), s. 165-168 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0211598

0387705 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
K substituci románských geminát v praslovanštině.
[On the substitution of Romance geminates in Common Slavic.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 129-133. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346; GA ČR GPP406/11/P670
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Common Slavic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216672

0453263 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
O Českém etymologickém slovníku (a českých etymologických slovnících).
[On the Czech Etymological Dictionary (the Czech etymological dictionaries).]
Naše řeč. Roč. 98, č. 5 (2015), s. 252-262 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech language * etymological dictionaries * etymological lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254124

0447136 - UJC-A 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
On borrowability of interjections.
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 99-105. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: borrowing * interjections * language contact * etymology * scales of borrowability
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249063

0423344 - UJC-A 2014 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
On the etymology of Common Slavonic *žid7.
Knaanic language. Structure and historical background. Prague: Academia, 2013 - (Bláha, O.; Dittmann, R.; Uličná, L.), s. 51-65. Judaica, 9. ISBN 978-80-200-2295-0.
[Knaanic language. Structure and historical background. Praha (CZ), 25.10.2012-26.10.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Common Slavonic * Romance * Jew
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229441

0387184 - UJC-A 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
On the relationship between gemination and palatalization in Early Romance loanwords in Common Slavic.
Journal of Slavic Linguistics. Roč. 20, č. 2 (2012), s. 151-170 ISSN 1068-2090
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670; GA ČR GAP406/10/1346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: gemination * loanwords * Slavic * Romance
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216360

0462204 - UJC-A 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
On tools for the classification and evaluation of (Slavonic) etymological dictionaries.
Perspectives of Slavonic etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 19-31. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261693

0439231 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Poznámka k pojmu expanze v etymologické lexikografii.
[A note on the notion "expansion" in etymological lexicography.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 25-31. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymological dictionaries * loanwords * expansion * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242548

0387202 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Poznámky k aktuálnosti vydané korespondence Václava Machka.
Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brně. Roč. 45, č. 2 (2012), s. 65-67 ISSN 1211-3387
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Václav Machek * correspondence
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216351

0387189 - UJC-A 2013 RIV DE cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Praslovanské palatalizační procesy – změny vyvolané kontaktem?.
[Common Slavic palatalization processes – contact-induced changes?.]
Beiträge der Europäischen Slavistichen Lingvistik (POLYSLAV) 15. München: Otto Sagner, 2012 - (Kislova, E.), s. 20-26. Die Welt der Slaven, Sammelbände/Sborniki, 46. ISBN 978-3-86688-236-2.
[Polyslav 15. Praha (CZ), 07.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Common Slavic * palatalization * contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216356

0394716 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Praslovanština, jazykový kontakt a kontaktová lingvistika.
[Proto-Slavic, language contact and contact linguistics.]
Slavia. Roč. 82, č. 1/2 (2013), s. 15-34 ISSN 0037-6736.
[Mezinárodní sjezd slavistů /15./. Minsk, 20.08.2013-27.08.2013]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Proto-Slavic * language contact * language change * contact linguistics * Iranian
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222892

0423255 - UJC-A 2014 RIV DE cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Praslovanština: lingua franca anebo koiné?.
[Common Slavonic: a lingua franca or a koiné?.]
Beiträge der Europäischen Slavistichen Lingvistik (POLYSLAV) 16. München: Otto Sagner, 2013 - (Ulrich, S.; Kislova, E.; Kubicka, E.), s. 26-33. Die Welt der Slaven, Sammelbände/Sborniki, 49. ISBN 978-3-86688-361-1.
[POLYSLAV /16./. Zürich (CH), 05.09.2012-07.09.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Common Slavonic * lingua franca * koine * koineization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229327

0428570 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít
Praslovanština a jazykový kontakt.
[Proto-Slavic and language contact.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 432 s. Studia etymologica Brunensia, 17. ISBN 978-80-7422-272-6
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Proto-Slavic * language contact * historical linguistics * koiné
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233894

Citace, recenze

Citace:
CALDARELLI, R. On Latin-Protoslavic Language Contacts: Some Remarks on a Recent Paper by Salvatore Del Gaudio. Studi Slavistici. 2014, roč. 11, -, s. 171-181. ISSN 1824-761X. [HODNOCENÍ]
FURLAN, M. Plemenito delanje brnskih etimologov. Jezikoslovni zapiski. 2014, roč. 20, č. 1, s. 225-230. ISSN 0354-0448. [HODNOCENÍ]

0439184 - UJC-A 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít (ed.) - Vykypěl, Bohumil (ed.)
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám.
[Sophia Slavica. A Festschrift dedicated to Žofie Šarapatková in celebration of her 80th birthday.]
Brno: Tribun EU, 2014. 75 s. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Žofie Šarapatková * Old Church Slavonic * slavistics * Slavonic languages * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242510

0472946 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít (ed.) - Malčík, Petr (ed.)
Václav Machek. Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti.
[Václav Machek. Correspondence III and other hereditament documents.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 175 s. Studia etymologica Brunensia, 12/3. ISBN 978-80-7422-454-6
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Grant ostatní: Jihomoravský kraj(CZ) 034051/15/OKH
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Václav Machek * correspondence * etymology * history of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270138

0473483 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Znovu ke změně g > y > h ve slovanských jazycích.
[On the change g > y > h in Slavonic languages.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 211-219. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2013-23.04.2013]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Slavonic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270597

0388491 - UJC-A 2013 DE eng B - Monografie kniha jako celek
Leška, O. - Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Papers on Prague School linguistics.
München: LINCOM Europa, 2012. 148 s. LINCOM studies in theoretical linguistics, 48. ISBN 978-3-86288-311-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague School * linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217395

0377954 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Villnow Komárková, Jana - Boček, Vít
Etymologické symposion Brno 2011.
[Etymological Symposium Brno 2011.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 49, 1/2 (2012), s. 58-60 ISSN 1212-5326.
[Etymological symposium Brno 2011. Brno, 06.09.2011-08.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Etymological Symposium
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0209963

0425436 - UJC-A 2014 CZ eng, ger, rus B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Etymology: an old discipline in new contexts.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 99 s. Studia etymologica Brunensia, 16. ISBN 978-80-7422-263-4
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231306

0387364 - UJC-A 2013 CZ eng, cze, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Methods of etymological practice.
Praha: Lidové noviny, 2012. 117 s. Studia etymologica Brunensia, 14. ISBN 978-80-7422-184-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219314

0462200 - UJC-A 2017 RIV CZ eng, rus, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Perspectives of Slavonic etymology.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 120 s. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Slavic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261694