Boček Vít

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 25

0440094 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

Citace, recenze▾
Citace:
PUKANEC-SCHURMANN-DIVÉKY, M. Folia Glagolitica Zempliniensia (Kyjevské listy a nárečie na užsko-zemplínskom pomedzí). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 139. ISBN 978-80-558-1308-0.
BICHLMEIER, H. Zum Ortsnamen Kaaden/Kadaň. Acta onomastica. 2017, roč. 58, -, s. 16-33 (cit. s. 19). ISSN 1211-4413.
PUKANEC, M. Stručný etymologický slovník slovenčiny a Winterovo pravidlo. Jazykovedný časopis. 2017, roč. 68, -, s. 89-96 (cit. s. 94). ISSN 0021-5597.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Zur slawischen etymologischen und historischen Lexikographie – oder: Slavica nunc legantur. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics, 2018, roč. 63, -, s. 29–64. ISSN 0023-4567.
BÍGL, Richard. Rozhlad: Serbski kulturny časopis, 2017, roč. 67, č. 7–8, s. 47–49. ISSN 0557-4250.

0500116 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
Brno: Tribun EU, 2018. 122 s. ISBN 978-80-263-1501-8
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292258

Citace, recenze▾
Citace:
KURKINA, L. K rekonstrukcii etimologičeskogo gnezda s osnovoj *telp-. Proceedings of the V. V. Vinogradov Russian Language Institute. XVIII. Etymology. 2018, s. 136. ISSN 2311-150X.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics. 2019, roč. 64, -, s. 71–90. ISSN 0023-4567.

0456847 - ÚJČ 2016 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Again on the so-called etymological formulae.
Words and Dictionaries. Kraków: Jagiellonian University Press, 2015 - (Mańczak-Wohlfeld, E.; Podolak, B.), s. 69-79. ISBN 978-83-233-4027-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * etymological formulae * dictionaries * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.wuj.pl
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257308

0459036 - ÚJČ 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Agathon Koníř.
[Agathon Koníř.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 7, 3/4 (2015), s. 111-114. ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Agathon Koníř
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259237

0500367 - ÚJČ 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Czech and Slovak laskonka 'a kind of sweet dessert'.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 53-57. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech * Slovak * Early Romance * borrowing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292451

0476136 - ÚJČ 2018 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Church Slavonic v7skopysnoti and zaskopiv7/zaskopije.
Essays in the history of languages and linguistics. Kraków: Ksiegarnia Akademicka, 2017 - (Némeht, M.; Podolak, B.; Urban, M.), s. 135-140. ISBN 978-83-7638-861-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Church Slavonic * etymology * zaskopije
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272665

0446428 - ÚJČ 2016 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Ján Dekan k vývoji jazyků.
[Ján Dekan on the development of languages.]
Jazykovedný časopis. Roč. 66, č. 1 (2015), s. 5-16. ISSN 0021-5597
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Ján Dekan (1919-2007) * historiography of linguistics * language development * archaeology * history * Marrism * Stalin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248417

0501524 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Jan Gebauer, jazykový kontakt a několik starších názorů na německý vliv na češtinu v oblasti hláskosloví.
[Jan Gebauer, language contact, and some early views on the German influence on Czech on the phonological level.]
Linguistica Brunensia. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 47-59. ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language contact * historiography of linguistics * Czech language * German language * Jan Gebauer
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://hdl.handle.net/11222.digilib/138787
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293538

0500951 - ÚJČ 2019 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Language contact studies: the past, the present, and the future.
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica 17. - 18. 9. 2015. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018 - (Odaloš, P.), s. 75-82. Filozofická fakulta. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language contact studies * language contact * historiography of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292989

0453263 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
O Českém etymologickém slovníku (a českých etymologických slovnících).
[On the Czech Etymological Dictionary (the Czech etymological dictionaries).]
Naše řeč. Roč. 98, č. 5 (2015), s. 252-262. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech language * etymological dictionaries * etymological lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254124

0447136 - ÚJČ 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
On borrowability of interjections.
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 99-105. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: borrowing * interjections * language contact * etymology * scales of borrowability
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249063

Citace, recenze▾
Citace:
UNCETA GÓMEZ, L. Cuando las emociones irrumpen: análisis comparativo del empleo de las interjecciones en las comedias de Terencio y las tragedias de Séneca. Onomázein: revista de lingüística, filología y traducción. 2017, roč. 38, -, s. 107–146 (cit. s. 116). ISSN 0717-1285.
IVŠIĆ, D. Slovo. 2016, roč. 66, -, s. 241–247 (cit. s. 244). ISSN 0583-6255. Dostupné z: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=259656

0462204 - ÚJČ 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
On tools for the classification and evaluation of (Slavonic) etymological dictionaries.
Perspectives of Slavonic etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 19-31. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261693

0487449 - ÚJČ 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Poznámka k etymologii staroslověnského v7sod7 ´svaté přijímání´.
[A note on the etymology of Old Church Slavic v7sod7 ´Holy Communion, Eucharist´.]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 95-100. ISSN 0354-0448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * borrowing * Old Church Slavic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282109

0439231 - ÚJČ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Poznámka k pojmu expanze v etymologické lexikografii.
[A note on the notion "expansion" in etymological lexicography.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 25-31. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymological dictionaries * loanwords * expansion * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242548

0428570 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít
Praslovanština a jazykový kontakt.
[Proto-Slavic and language contact.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 432 s. Studia etymologica Brunensia, 17. ISBN 978-80-7422-272-6
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Proto-Slavic * language contact * historical linguistics * koiné
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233894

Citace, recenze▾
Citace:
CALDARELLI, R. On Latin-Protoslavic Language Contacts: Some Remarks on a Recent Paper by Salvatore Del Gaudio. Studi Slavistici. 2014, roč. 11, -, s. 171-181. ISSN 1824-761X.
FURLAN, M. Plemenito delanje brnskih etimologov. Jezikoslovni zapiski. 2014, roč. 20, č. 1, s. 225-230. ISSN 0354-0448.

0439184 - ÚJČ 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít (ed.) - Vykypěl, Bohumil (ed.)
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám.
[Sophia Slavica. A Festschrift dedicated to Žofie Šarapatková in celebration of her 80th birthday.]
Brno: Tribun EU, 2014. 75 s. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Žofie Šarapatková * Old Church Slavonic * slavistics * Slavonic languages * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242510

0500497 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Staroslověnské k7motra a české kmotra: moravismus/panonismus ve staroslověnštině, nebo paleoslovenismus v češtině?
[Old Church Slavonic k7motra and Czech kmotra: a Moravian/Pannonian word in Old Church Slavonic, or a Paleoslovenism in Czech?]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 81-85. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Czech * Early Romance * godmother * borrowings
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292557

0487542 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Sto let po Dawkinsovi: dvojí život „maloasijské řečtiny“.
[A hundred years after Dawkins: the double life of Asia Minor Greek.]
Neograeca Bohemica. Roč. 16, č. 1 (2016), s. 145-153. ISSN 1803-6414
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://www.academia.edu/31792130/Neograeca_Bohemica_16_2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282191

0500959 - ÚJČ 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) I: Material and existing theories.
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Roč. 135, č. 3 (2018), s. 161-170. ISSN 1897-1059
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Common Slavonic * ermine
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.ejournals.eu/pliki/art/12576/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292996

0500962 - ÚJČ 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) II: A new proposal.
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Roč. 135, č. 3 (2018), s. 171-176. ISSN 1897-1059
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Common Slavonic * ermine
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.ejournals.eu/pliki/art/12575/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292998

0472946 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít (ed.) - Malčík, Petr (ed.)
Václav Machek. Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti.
[Václav Machek. Correspondence III and other hereditament documents.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 175 s. Studia etymologica Brunensia, 12/3. ISBN 978-80-7422-454-6
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Jihomoravský kraj(CZ) 034051/15/OKH
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Václav Machek * correspondence * etymology * history of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270138

0473483 - ÚJČ 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Znovu ke změně g > y > h ve slovanských jazycích.
[On the change g > y > h in Slavonic languages.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 211-219. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2013-23.04.2013]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Slavonic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270597

0487194 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Havlová, Eva - Boček, Vít (ed.) - Šarapatková, Žofie (ed.)
Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích.
[Names for era and eternity in Indo-European languages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 148 s. Studia etymologica Brunensia, 21. ISBN 978-80-7422-609-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Indo-european languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281872

0462200 - ÚJČ 2017 RIV CZ eng, rus, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Perspectives of Slavonic etymology.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 120 s. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Slavic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261694