Boček Vít

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 24

0440094 - UJC-A 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - UJC-A 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

0456847 - UJC-A 2016 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Again on the so-called etymological formulae.
Words and Dictionaries. Kraków: Jagiellonian University Press, 2015 - (Mańczak-Wohlfeld, E.; Podolak, B.), s. 69-79. ISBN 978-83-233-4027-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * etymological formulae * dictionaries * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.wuj.pl
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257308

0459036 - UJC-A 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Agathon Koníř.
[Agathon Koníř.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 7, 3/4 (2015), s. 111-114 ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Agathon Koníř
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259237

0423550 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Arnošt Gerad - doplňky k životu a dílu.
[Arnošt Gerad - addenda to his life and work.]
Opera Slavica. Roč. 23, č. 4 (2013), s. 34-42 ISSN 1211-7676
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Arnošt Gerad * modern Bulgarian * Old Church Slavonic * Czech structuralism * Judaism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229693

0425501 - UJC-A 2014 CZ eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Etymology and language contact studies: Same notes on mutual relationships.
Etymology: an old discipline in new contexts. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 13-21. Studia etymologica Brunensia, 16. ISBN 978-80-7422-263-4
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * language contact * loanwords
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231392

0476136 - UJC-A 2018 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Church Slavonic v7skopysnoti and zaskopiv7/zaskopije.
Essays in the history of languages and linguistics. Kraków: Ksiegarnia Akademicka, 2017 - (Némeht, M.; Podolak, B.; Urban, M.), s. 135-140. ISBN 978-83-7638-861-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Church Slavonic * etymology * zaskopije
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272665

0446428 - UJC-A 2016 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Ján Dekan k vývoji jazyků.
[Ján Dekan on the development of languages.]
Jazykovedný časopis. Roč. 66, č. 1 (2015), s. 5-16 ISSN 0021-5597
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Ján Dekan (1919-2007) * historiography of linguistics * language development * archaeology * history * Marrism * Stalin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248417

0453263 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
O Českém etymologickém slovníku (a českých etymologických slovnících).
[On the Czech Etymological Dictionary (the Czech etymological dictionaries).]
Naše řeč. Roč. 98, č. 5 (2015), s. 252-262 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech language * etymological dictionaries * etymological lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254124

0447136 - UJC-A 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
On borrowability of interjections.
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 99-105. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: borrowing * interjections * language contact * etymology * scales of borrowability
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249063

0423344 - UJC-A 2014 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
On the etymology of Common Slavonic *žid7.
Knaanic language. Structure and historical background. Prague: Academia, 2013 - (Bláha, O.; Dittmann, R.; Uličná, L.), s. 51-65. Judaica, 9. ISBN 978-80-200-2295-0.
[Knaanic language. Structure and historical background. Praha (CZ), 25.10.2012-26.10.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Common Slavonic * Romance * Jew
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229441

0462204 - UJC-A 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
On tools for the classification and evaluation of (Slavonic) etymological dictionaries.
Perspectives of Slavonic etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 19-31. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261693

0487449 - UJC-A 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Poznámka k etymologii staroslověnského v7sod7 ´svaté přijímání´.
[A note on the etymology of Old Church Slavic v7sod7 ´Holy Communion, Eucharist´.]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 95-100 ISSN 0354-0448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * borrowing * Old Church Slavic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282109

0439231 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Poznámka k pojmu expanze v etymologické lexikografii.
[A note on the notion "expansion" in etymological lexicography.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 25-31. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymological dictionaries * loanwords * expansion * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242548

0394716 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Praslovanština, jazykový kontakt a kontaktová lingvistika.
[Proto-Slavic, language contact and contact linguistics.]
Slavia. Roč. 82, č. 1/2 (2013), s. 15-34 ISSN 0037-6736.
[Mezinárodní sjezd slavistů /15./. Minsk, 20.08.2013-27.08.2013]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Proto-Slavic * language contact * language change * contact linguistics * Iranian
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222892

0423255 - UJC-A 2014 RIV DE cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Praslovanština: lingua franca anebo koiné?.
[Common Slavonic: a lingua franca or a koiné?.]
Beiträge der Europäischen Slavistichen Lingvistik (POLYSLAV) 16. München: Otto Sagner, 2013 - (Ulrich, S.; Kislova, E.; Kubicka, E.), s. 26-33. Die Welt der Slaven, Sammelbände/Sborniki, 49. ISBN 978-3-86688-361-1.
[POLYSLAV /16./. Zürich (CH), 05.09.2012-07.09.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Common Slavonic * lingua franca * koine * koineization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229327

0428570 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít
Praslovanština a jazykový kontakt.
[Proto-Slavic and language contact.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 432 s. Studia etymologica Brunensia, 17. ISBN 978-80-7422-272-6
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Proto-Slavic * language contact * historical linguistics * koiné
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233894

Citace, recenze

Citace:
CALDARELLI, R. On Latin-Protoslavic Language Contacts: Some Remarks on a Recent Paper by Salvatore Del Gaudio. Studi Slavistici. 2014, roč. 11, -, s. 171-181. ISSN 1824-761X. [HODNOCENÍ]
FURLAN, M. Plemenito delanje brnskih etimologov. Jezikoslovni zapiski. 2014, roč. 20, č. 1, s. 225-230. ISSN 0354-0448. [HODNOCENÍ]

0439184 - UJC-A 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít (ed.) - Vykypěl, Bohumil (ed.)
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám.
[Sophia Slavica. A Festschrift dedicated to Žofie Šarapatková in celebration of her 80th birthday.]
Brno: Tribun EU, 2014. 75 s. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Žofie Šarapatková * Old Church Slavonic * slavistics * Slavonic languages * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242510

0487542 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Sto let po Dawkinsovi: dvojí život život „maloasijské řečtiny“.
[A hundred years after Dawkins: the double life of Asia Minor Greek.]
Neograeca Bohemica. Roč. 16, č. 1 (2016), s. 145-153 ISSN 1803-6414
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://www.academia.edu/31792130/Neograeca_Bohemica_16_2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282191

0472946 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít (ed.) - Malčík, Petr (ed.)
Václav Machek. Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti.
[Václav Machek. Correspondence III and other hereditament documents.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 175 s. Studia etymologica Brunensia, 12/3. ISBN 978-80-7422-454-6
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Jihomoravský kraj(CZ) 034051/15/OKH
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Václav Machek * correspondence * etymology * history of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270138

0473483 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Znovu ke změně g > y > h ve slovanských jazycích.
[On the change g > y > h in Slavonic languages.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 211-219. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2013-23.04.2013]
Grant CEP: GA ČR GPP406/11/P670
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Slavonic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270597

0487194 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Havlová, Eva - Boček, Vít (ed.) - Šarapatková, Žofie (ed.)
Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích.
[Names for era and eternity in Indo-European languages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 148 s. Studia etymologica Brunensia, 21. ISBN 978-80-7422-609-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Indo-european languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281872

0425436 - UJC-A 2014 CZ eng, ger, rus B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Etymology: an old discipline in new contexts.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 99 s. Studia etymologica Brunensia, 16. ISBN 978-80-7422-263-4
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231306

0462200 - UJC-A 2017 RIV CZ eng, rus, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Perspectives of Slavonic etymology.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 120 s. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Slavic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261694