Havlík Martin

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 13

0423086 - UJC-A 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čmejrková, Světla - Havlík, Martin - Hoffmannová, Jana - Müllerová, Olga - Zeman, J.
Styl mediálních dialogů.
[The Style of Media Dialogues.]
Praha: Academia, 2013. 314 s. Lingvistika, 5. ISBN 978-80-200-2267-7
Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style * media dialogues * stylistics * sociolinguistics * conversation analysis * spoken expression * Literary Czech * Colloquial Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229161

Citace, recenze
Recenze:
ORGOŇOVÁ, Oľga. Ocenitelný knižný príspevok k interaktívnej štylistike. Jazykovedný časopis. 2014, roč. 65, č. 1, s. 77-81. ISSN 1337-6853. [HODNOCENÍ]
VYBÍRAL, Petr. [Styl mediálních dialogů]. Jazykovědné aktuality. 2014, roč. 51, 1-2, s. 25-31. ISSN 1212-5326. [HODNOCENÍ]
KRČMOVÁ, Marie. Znovu o mediálním dialogu. Naše řeč. 2014, roč. 97, č. 3, s. 164-165. ISSN 0027-8203. [HODNOCENÍ]
KRAUS, Jiří. Čtivá publikace o jazyce a stylu mediálních dialogů. Studie z aplikované lingvistiky. 2014, roč. 5, č. 1, s. 123-125. ISSN 1804-3240. [HODNOCENÍ]

0439368 - UJC-A 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Duběda, T. - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Štěpánová, Veronika
Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: a Phonologist’s View.
Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University, 2014 - (Emonds, J.; Janebová, M.), s. 313-321. ISBN 978-80-244-4060-6.
[Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc (CZ), 06.06.2013-08.06.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: phonology * pronunciation * loanwords * proper names * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242720

0439365 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Duběda, T. - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Štěpánová, Veronika
Průzkum výslovnostního úzu u výpůjček a cizích vlastních jmen – metodologické otázky.
[Investigating pronunciation usage in loanwords and foreign proper names - metodological issues.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 51, 3/4 (2014), s. 125-141 ISSN 1212-5326
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords * proper names * usage * metodology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242719

0472162 - UJC-A 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Havlík, Martin
Can Czechs Read Polish Names? Problems with the Adaptation of Foreign Anthroponyms and Toponyms.
Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014. Glasgow: University of Glasgow, 2016 - (Hough, C.; Izdebska, D.), s. 41-50. ISBN 978-0-85261-947-6.
[International Congress of Onomastic Sciences /25./. Glasgow (GB), 25.08.2014-29.08.2014]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Polish names * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_vol_4.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269589

0453730 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Štěpánová, Veronika
Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase.
[Managing the pronunciation of non-integrated lexical items at Czech Radio.]
Slovo a slovesnost. Roč. 76, č. 2 (2015), s. 107-128 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords and foreign proper names * pre-broadcast management * Czech Radio
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.679, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254460

0472572 - UJC-A 2017 RIV HU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Havlík, Martin
Proč muži chodí po tréningu na pivo a ženy jezdí na tréninkový pobyt.
[Why men go for a beer after training and women go on a sports training session.]
Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016 - (Fedoszov, O.; Janiec-Nyitrai, A.; Muchová, Z.), s. 65-71. ISBN 978-963-409-088-5.
[Od počátků k současnosti (1955 – 2015). Budapešť (HU), 15.10.2015-17.10.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: loanwords * pronunciation * variation * gender
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270042

0467591 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Martin
Sociálně motivované variování výslovnosti cizích slov.
[Socially Motivated Variation in the Pronunciation of Loanwords.]
Časopis pro moderní filologii. Roč. 98, č. 2 (2016), s. 157-173 ISSN 0008-7386
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: loanwords * pronunciation * variationist sociolinguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269616

0488605 - UJC-A 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Martin - Wilson, J.
Sociolinguistic Variation in Loanword Pronunciation in Czech.
The Slavonic and East European Review. Roč. 95, č. 2 (2017), s. 181-220 ISSN 00376795
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords * sociolinguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283168

0467603 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Martin - Zaepernicková, E.
Vzájemné ovlivňování prozódie a syntaxe v překryvech replik.
[The interaction of prosody and syntax in overlaps.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 1 (2016), s. 33-44 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conversation analysis * overlaps * prosody * syntax
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269617

0488116 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Havlík, Martin
Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva.
[The problem of units in spoken discourse: between a turn and an utterance.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 433-441. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * sentence * utterance * turn * increments
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282898

0425114 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr - Sloboda, M. - Sherman, T. - Mrázková, Kamila - Dovalil, V. - Havlík, Martin
Sociolingvistické sympozium v Berlíně.
[Sociolinguistics Symposium in Berlin.]
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 3 (2013), s. 227-236 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: sociolinguistics * language and the city * super-diversity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231079

0472237 - UJC-A 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika - Duběda, T. - Havlík, Martin - Jílková, Lucie
K výzkumu výslovnosti přejatých slov.
[Investigating the Pronunciation of Loanwords.]
Skryté přednosti přejatých slov Ukryte zalety wyrazów obcych. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016 - (Svobodová, D.; Bańko, M.), s. 121-125. ISBN 978-80-7464-822-9.
[Skryté přednosti přejatých slov. internet (CZ), 07.05.2015-15.10.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: loanwords * phonology * pronunciation * Czech * sociolinguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
https://konference.osu.cz/approval/doc/e-sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269583

0488608 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Zaepernicková, E. - Havlík, Martin
Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích.
[Prosodic Aspects of Reported Speech in Conversational Storytellings.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 8, č. 2 (2017), s. 36-62 ISSN 1804-3240
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conversation analysis * persona * prosody * reported speech * sociophonetics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2017-2/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283170