Mrázková Kamila

Publikace ASEP

Další varianty jména: Karhanová, Kamila

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 17

0471025 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana - Homoláč, Jiří - Chvalovská, Eliška - Jílková, Lucie - Kaderka, Petr - Mareš, Petr - Mrázková, Kamila
Stylistika mluvené a psané češtiny.
[The Stylistics of Spoken and Written Czech.]
Praha: Academia, 2016. 510 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2566-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylistics * style * spoken Czech * written Czech * contemporary communication * communicative spheres * situations * goals * roles * norms * genres
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268499

Citace, recenze▾
Recenze:
Macurová, Alena. Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice. Slovo a slovesnost. 2017, 78(3), 226-236. ISSN 0037-7031. [HODNOCENÍ]
Gajda, Stanislaw. Stylistyka czeska i slowacka XXI wieku. Stylistyka. 2019, 28, 491-504. ISSN 1230-2287. [HODNOCENÍ]
Slančová, Daniela. Recenze na knihu. Jazykovedný časopis. 2017, 68(1), 97-100. ISSN 0021-5597. [HODNOCENÍ]
Izotov, Andrej Ivanovič. Recenze knihy. Slavjanovedenie. 2018, -(3), 111-112. ISSN 0869-544X. [HODNOCENÍ]
Krčmová, Marie. Recenze knihy. Stylistyka. 2017, 26, 359-365. ISSN 1230-2287. [HODNOCENÍ]
Schneiderová, Soňa. Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny. Naše řeč. 2017, 100(2), 93-98. ISSN 0027-8203. [HODNOCENÍ]
Malá, Markéta. Recenze ke knize. Časopis pro moderní filologii. 2017, 99(2), 296-299. ISSN 2336-6591. [HODNOCENÍ]
Adam, Robert. Jak dnes komunikujeme v jednotlivých oblastech sociálního života. Český jazyk a literatura. 2016/2017, 67(2), 103-104. ISSN 0009-0786. [HODNOCENÍ]
Čechová, Marie. Recenze knihy. Nová čeština doma a ve světě. 2016, č. 2, 10-13. ISSN 1805-367X. [HODNOCENÍ]
Lollok, Marek. Stylistika mluvené a psané češtiny. Bohemistyka. 2019, č. 4, 561-566. ISSN 1642-9893. DOI 10.14746/bo.2019.4.9. Dostupné z: doi: 10.14746/bo.2019.4.9 [HODNOCENÍ]
Chejnová, Pavla. Recenze knihy. Jazykovědné aktuality. 2016, 53(3),4, 113-115. ISSN 1212-5326. [HODNOCENÍ]

0440011 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homoláč, Jiří - Mrázková, Kamila
K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních.
[On the stylistic classification of linguistic (particularly lexical) items.]
Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 1 (2014), s. 3-38. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: usage labels * lexicography * monolingual dictionary * stylistics * communicative domain * Czech language situation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.375, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243151

Citace, recenze▾
Citace:
NEKVAPIL, J. a T. SHERMANN. Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky. Slovo a slovesnost. 2014, roč. 75, č. 4, s. 245-254. ISSN 0037-7031.

0460422 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homoláč, Jiří - Mrázková, Kamila - Veroňková, J.
Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě.
[Prothetic v- caught between rhetoric and statistics: On the article "The influence of intralinguistic factors on the usage of prothetic v- in the Prague vernacular".]
Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 2 (2016), s. 143-154. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: variationist sociolinguistics * prothetic v- * apparent time hypothesis * gender * Prague vernacular
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269619

0487205 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homoláč, Jiří - Mrázková, Kamila
Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí.
[Critical Discourse Analysis reintroduced into the Czech context.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 3 (2017), s. 237-253. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: critical discourse analysis * discourse-historical approach * discursive strategies * topos
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.226, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281896

0493168 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mrázková, Kamila - Homoláč, Jiří
Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny.
[Research on repair, especially self-repair, as an inspiration for the description of the syntax of spoken Czech.]
Slovo a slovesnost. Roč. 79, č. 2 (2018), s. 141-156. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: self-repair * repair * initiatior * projectivity * syntax of repair
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.412, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286771

0455521 - ÚJČ 2016 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Mrázková, Kamila
Jazyková a kulturní různorodost v současné české komerční reklamě.
[Linguistic and cultural heterogeneity in contemporary Czech commercial advertising.]
Stylistyka. Roč. 24, č. 1 (2015), s. 319-329. ISSN 1230-2287
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: advertising discourse * advertising style * multilingualism * loanwords * English as the language of globalization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256096

0509518 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mrázková, Kamila
Jazykový management na sociálních sítích: jazyk jako předmět diskuse a jako index sociální identity autora.
[Language management on social networks: Language as a topic being discussed and as an index of the author’s social identity.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 172-183. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language management * social media * Grammar Nazis * ortography * indexicality
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300261

0501055 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mrázková, Kamila
Mluvenost a psanost v syntaxi českých reklamních textů.
[Orality and literacy in the syntax of Czech advertising texts.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 261-269. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: discourse of advertising * syntax * communicative domain/sphere * conceptual/medial orality/literacy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293478

0501018 - ÚJČ 2019 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Mrázková, Kamila
Opisanije jazykovoj situacii kak otpravnaja točka stilističeskoj klasifikaciji jazykovych sredstv.
[A language situation‘s description as the point of departure for the stylistic classification of language items.]
Aktual´nyje etnojazykovyje i etnokul´turnyje problémy sovremennosti III. Moskva: Izdatel´skij Dom JaSK, 2017 - (Neščimenko, G.), s. 69-83. ISBN 978-5-9500226-7-8
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: usage labels * lexicography * stylistics * communicative domain * Czech language situation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293380

0441739 - ÚJČ 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Mrázková, Kamila
Reklamní komunikát jako předmět interpretace.
[Advertisements As Objects of Interpretation.]
Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - (Orgoňová, O.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 360-368. ISBN 978-80-223-3695-6
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: advertising discourse * advertising style * advertisement reception * interdiscursivity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244686

0488138 - ÚJČ 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mrázková, Kamila
Syntaktická charakteristika jednání obecních zastupitelstev (jako případ mluvené institucionální komunikace).
[Syntactic characteristics of local council meetings (as a case of spoken institutional communication).]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 471-479. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style of administrative communication * condensed syntactic constructions * spoken Czech * syntax of spoken language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282960

0441075 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mrázková, Kamila
Termín registr v soustavě pojmů sociolingvistiky a funkční stylistiky.
[The Concept of Register in the Conceptual Systems of Sociolinguistics and Functional Stylistics.]
Registre jazyka a jazykovedy 1. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2014 - (Kesselová, J.; Imrichová, M.; Ološtiak, M.), s. 102-108. ISBN 978-80-555-1111-5.
[Registre jazyka a jazykovedy. Prešov (SK), 16.09.2013-17.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: register * functional style * functional language * linguistic variation * Prague school functional stylistics * M. A. K. Halliday
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova3
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244106

0492030 - ÚJČ 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Mrázková, Kamila
The focus group discussion as a source of data for language management research. Discussing the use of non-standard language on television.
The Language Management Approach, A Focus on Research Methodology. Berlín: Peter Lang GmbH International Verlag der Wissenschaften, 2018 - (Fairbrother, L.; Nekvapil, J.; Sloboda, M.), s. 329-345. Prague Papers on Language, Society and Interaction, 5. ISBN 978-3-631-65042-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Language management * focus group * noting * language attitudes * Standard Czech * Common Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285629

0455520 - ÚJČ 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Mrázková, Kamila
The reader’s report in the pre-publication reviewing process as a genre in communication.
Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015 - (Duszak, A.; Kowalski, G.), s. 153-165. Studies in Language, Culture and Society, 6. ISBN 978-3-631-64625-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: academic discourse * genre * theory of communicative genres * reviewing proces * reader’s report
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256095

0488524 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mrázková, Kamila
Užívání pasivního participia v mluvené češtině: srovnání institucionální komunikace a běžného dorozumívání.
[The use of passive participles in spoken Czech: comparing institutional communication and everyday conversation.]
Časopis pro moderní filologii. Roč. 99, č. 2 (2017), s. 181-192. ISSN 0008-7386
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: passive voice * passive participle * resultative * spoken corpora * institutional communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/9/2017/06/Kamila_Mr%C3%A1zkov%C3%A1_181-192.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283116

0488177 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mrázková, Kamila
Výraz „nebo“ jako signál sebeopravy v mluvené češtině.
[Expression „nebo“ as a self-repair initiator in spoken Czech.]
Nová čeština doma a ve světě. -, č. 1 (2017), s. 45-56. ISSN 1805-367X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: repair * self-repair * Conversation Analysis * projection * syntactic projection * paratactic conjunction * language corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://ncds.ff.cuni.cz/cs/magazin/2017-1/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282961

0488038 - ÚJČ 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mrázková, Kamila
Způsoby signalizace a realizace sebeopravy v mluvené češtině.
[Ways of initiating and doing self-repair in spoken Czech.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 311-322. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: same-turn self-repair * repair sequence * spoken Czech * contextualization cues * Conversation Analysis * syntax of repair
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283014