Mžourková Hana

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0440025 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Martin - Černá, Anna - Chromý, Jan - Konečná, Hana - Mžourková, Hana - Pravdová, Markéta - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Uhlířová, Ludmila
Akademická příručka českého jazyka.
[Academic Vade Mecum of the Czech Language.]
Praha: Academia, 2014. 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language norm * codification * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243153

Citace, recenze▾
Recenze:
RÖHRICH, Alex. Všechno, co jste chtěli vědět o češtině. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2014, s. 13. ISSN 1210-1168.

0465084 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čermáková, Alena - Čurdová, Veronika - Děngeová, Zuzana - Holcová, Martina - Kochová, Pavla - Kroupová, Magdalena - Lišková, Michaela - Machálková, Lucie - Martincová, Olga - Michalec, Vít - Mžourková, Hana - Neprašová, Renáta - Nová, Jana - Opavská, Zdeňka - Pernicová, Helena - Procházková, Barbora - Rejzek, Jiří - Světlá, Jindra - Štěpánková, Barbora - Veselý, Vojtěch
Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny.
[Chapters from the Dictionary-making Principles of the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. 239 s. ISBN 978-80-86496-89-4
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263936

Citace, recenze▾
Recenze:
Vachková, Marie. Recenze knihy. Jazykovědné aktuality. 2016, 53(3/4), 121-125. ISSN 1212-5326. [HODNOCENÍ]
Škrabal, Michal. Recenze knihy. Studie z aplikované lingvistiky. 2018, 9(1), 111-122. ISSN 1804-3240. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/101846 [HODNOCENÍ]
Ivanová, Martina. Recenze knihy. Slovo a slovesnost. 2017, 78(2), 176-182. ISSN 0037-7031. [HODNOCENÍ]

0483519 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mžourková, Hana
K lexikografickému zpracování nedeiktických funkcí demonstrativa ten.
[Lexicographic processing of non-deictic functions of the demonstrative pronoun ten.]
Nová čeština doma a ve světě. -, Č. 2 (2017), s. 49-55. ISSN 1805-367X
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: demonstrative pronoun * reference * non-deictic function * lexeme * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://ncds.ff.cuni.cz/cs/magazin/2017-2/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278799

0504943 - ÚJČ 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mžourková, Hana
K výkladu významu neurčitých zájmen v českých a slovinských výkladových slovnících.
[Treatment of Meaning of Indefinite Pronouns in Czech and Slovenian Monolingual Dictionaries.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 343-349. ISBN 978-80-86420-65-3.
[Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dictionary * pronoun * indefinity * treatment of meaning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296503

0483547 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mžourková, Hana - Nová, Jana - Pernicová, Helena
Proměny lékařské terminologie v jednojazyčných výkladových slovnících.
[Changes in medical terminology in monolingual dictionaries.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 215-224. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: lexicography * terminology * medicine * monolingual dictionary * Academic Dictionary of Contemporary Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278989

0492333 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mžourková, Hana
Takový dobrák!
Vesmír. Roč. 95, č. 10 (2016), s. 604. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: demonstrative pronoun * lexicography * non-deictic function
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2016/cislo-10/takovy-dobrak.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286051

0483837 - ÚJČ 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Nová, Jana - Mžourková, Hana
Terminology and Labelling Words by Subject in Monolingual Dictionaries – What Do Domain Labels Say to Dictionary Users?
Jazykovedný časopis. Roč. 68, č. 2 (2017), s. 296-304. ISSN 0021-5597
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: terminology * terms * lexicography * monolingual dictionary * e-dictionary * domain labels * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2017/2/jc17-02.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279059