Prošek Martin

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0440025 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Martin - Černá, Anna - Chromý, Jan - Konečná, Hana - Mžourková, Hana - Pravdová, Markéta - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Uhlířová, Ludmila
Akademická příručka českého jazyka.
[Academic Vade Mecum of the Czech Language.]
Praha: Academia, 2014. 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language norm * codification * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243153

Citace, recenze
Recenze:
RÖHRICH, Alex. Všechno, co jste chtěli vědět o češtině. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2014, s. 13. ISSN 1210-1168. [HODNOCENÍ]

0425148 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Martin - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila
Kodifikace a její role v současné společnosti.
[Codification of the Language Norm and Its Role in Contemporary Society.]
Studie k Moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Uličný, O.; Schneiderová, S.), s. 15-24. ISBN 978-80-244-3535-0
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: codification * standard form of language * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231086

0440334 - UJC-A 2015 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr - Prošek, Martin
English in the Czech Republic: Linguists’ perspectives.
Sociolinguistica. -, č. 28 (2014), s. 173-198. ISSN 0933-1883
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language situation * English as a global language * attitudes towards English * national language institution * sociolinguistics * Czech Republic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243453

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0487202 - UJC-A 2018 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Prošek, Martin
4th International Language Management Symposium.
Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 3 (2016), s. 233-240. ISSN 0037-7031.
[international language management symposium]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language management theory * international language symposium * language management
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281881

0425163 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Prošek, Martin
Interpunkce jako případ syntaktického pravopisu.
[Punctuation as an Instance of Syntactic Orthography.]
Studie k Moderní mluvnici češtiny 5. K české fonetice a pravopisu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013 - (Uličný, O.; Prošek, M.), s. 158-168. ISBN 978-80-244-3526-8
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: punctuation * orthography * syntactic orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231074

0473425 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Prošek, Martin
Interpunkční čárka ve výkladech moderní mluvnice češtiny.
[The Comma Reference Section in Modern Grammar of Czech.]
Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Veda, 2013 - (Ondrejovič, S.), s. 241-247. ISBN 978-80-224-1334-3.
[Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Smolenice (SK), 21.09.2011-23.09.2011]
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: punctuation * comma * language reference * modern grammar of Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270578

0486673 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Prošek, Martin
Jazyková kultura - současný stav disciplíny.
[Theory of Language Cultivation - Current Situation.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 101-107. ISBN 978-80-7494-365-2
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: codification * concept of minimal intervention * language consulting * language cultivation * literary language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282523

0425153 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Prošek, Martin
Objektivní stylotvorné faktory.
[Objective Stylistic Factors.]
Studie k Moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Uličný, O.; Schneiderová, S.), s. 143-151. ISBN 978-80-244-3535-0
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: stylistic factors * individual features
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231067

0471463 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svobodová, Ivana - Beneš, Martin - Černá, Anna - Kříž, Adam - Pravdová, Markéta - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila
Psaní velkých písmen v češtině.
[Capitalization rules in the Czech Lanuage.]
Praha: Academia, 2015. 350 s. Lingvistika, 9. ISBN 978-80-200-2513-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * capital letters * collective monograph
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269609

0461906 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Uličný, O. - Beneš, Martin - Bláha, O. - Bordag, D. - Bořkovcová, M. - Dittmann, R. - Hájková, E. - Kaderka, Petr - Křivan, J. - Lábus, V. - Macurová, A. - Martinec, I. - Mitter, P. - Pacovská, J. - Palková, Z. - Petkevič, V. - Prošek, Martin - Schneiderová, S. - Smejkalová, Kamila - Stranjik, H. - Škodová, S. - Štěpánková, Barbora - Vasiljev, I. - Vondráček, Miloslav - Ziková, Markéta
Preliminária k moderní mluvnici češtiny.
[Preliminaries to Modern Czech Grammar.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: modern Czech grammar * pragmatics * positive communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261477