Jílková Lucie

Publikace ASEP

Další varianty jména: Hašová, Lucie

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 34

0439368 - ÚJČ 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Duběda, T. - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Štěpánová, Veronika
Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: a Phonologist’s View.
Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University, 2014 - (Emonds, J.; Janebová, M.), s. 313-321. ISBN 978-80-244-4060-6.
[Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc (CZ), 06.06.2013-08.06.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: phonology * pronunciation * loanwords * proper names * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242720

0439365 - ÚJČ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Duběda, T. - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Štěpánová, Veronika
Průzkum výslovnostního úzu u výpůjček a cizích vlastních jmen – metodologické otázky.
[Investigating pronunciation usage in loanwords and foreign proper names - metodological issues.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 51, 3/4 (2014), s. 125-141. ISSN 1212-5326
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords * proper names * usage * metodology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242719

0453730 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Štěpánová, Veronika
Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase.
[Managing the pronunciation of non-integrated lexical items at Czech Radio.]
Slovo a slovesnost. Roč. 76, č. 2 (2015), s. 107-128. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords and foreign proper names * pre-broadcast management * Czech Radio
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.679, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254460

0471025 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana - Homoláč, Jiří - Chvalovská, Eliška - Jílková, Lucie - Kaderka, Petr - Mareš, Petr - Mrázková, Kamila
Stylistika mluvené a psané češtiny.
[The Stylistics of Spoken and Written Czech.]
Praha: Academia, 2016. 510 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2566-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylistics * style * spoken Czech * written Czech * contemporary communication * communicative spheres * situations * goals * roles * norms * genres
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268499

Citace, recenze▾
Recenze:
Macurová, Alena. Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice. Slovo a slovesnost. 2017, 78(3), 226-236. ISSN 0037-7031. [HODNOCENÍ]
Gajda, Stanislaw. Stylistyka czeska i slowacka XXI wieku. Stylistyka. 2019, 28, 491-504. ISSN 1230-2287. [HODNOCENÍ]
Slančová, Daniela. Recenze na knihu. Jazykovedný časopis. 2017, 68(1), 97-100. ISSN 0021-5597. [HODNOCENÍ]
Izotov, Andrej Ivanovič. Recenze knihy. Slavjanovedenie. 2018, -(3), 111-112. ISSN 0869-544X. [HODNOCENÍ]
Krčmová, Marie. Recenze knihy. Stylistyka. 2017, 26, 359-365. ISSN 1230-2287. [HODNOCENÍ]
Schneiderová, Soňa. Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny. Naše řeč. 2017, 100(2), 93-98. ISSN 0027-8203. [HODNOCENÍ]
Malá, Markéta. Recenze ke knize. Časopis pro moderní filologii. 2017, 99(2), 296-299. ISSN 2336-6591. [HODNOCENÍ]
Adam, Robert. Jak dnes komunikujeme v jednotlivých oblastech sociálního života. Český jazyk a literatura. 2016/2017, 67(2), 103-104. ISSN 0009-0786. [HODNOCENÍ]
Čechová, Marie. Recenze knihy. Nová čeština doma a ve světě. 2016, č. 2, 10-13. ISSN 1805-367X. [HODNOCENÍ]
Lollok, Marek. Stylistika mluvené a psané češtiny. Bohemistyka. 2019, č. 4, 561-566. ISSN 1642-9893. DOI 10.14746/bo.2019.4.9. Dostupné z: doi: 10.14746/bo.2019.4.9 [HODNOCENÍ]
Chejnová, Pavla. Recenze knihy. Jazykovědné aktuality. 2016, 53(3),4, 113-115. ISSN 1212-5326. [HODNOCENÍ]

0440020 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Jílková, Lucie
Symetrie/asymetrie dialogu jako stylotvorný faktor.
[Symmetry/asymmetry of dialogues as a style-forming factor.]
Registre jazyka a jazykovedy 1. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2014 - (Kesselová, J.; Imrichová, M.; Ološtiak, M.), s. 80-87. ISBN 978-80-555-1111-5.
[Registre jazyka a jazykovedy. Prešov (SK), 16.09.2013-17.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style-forming factors * register * symmetrical/asymmetrical dialogues * symmetrical/asymmetrical dialogues
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova3
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244105

0488036 - ÚJČ 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Jílková, Lucie
Z výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl.
[From the research on spoken syntax: Some bits which should not go unnoticed.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 288-303. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech syntax * dialogue * WH-questions * questions of amazement * prosody * falling and rising intonation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282676

0454222 - ÚJČ 2016 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Jílková, Lucie
Cyganskij lager' v Letach v istoričeskich tekstach i v tekstach seti Internet.
[Lety concentration camp for Romani people in historiographical studies and in internet texts.]
Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti 2. Moskva: Rukopisnyje pamjatniki drevnej Rusi, 2015 - (Neščimenko, G.), s. 278-295. ISBN 978-5-9905759-8-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: the membership categorization analysis * internet discussions * Romanies * Lety concentration camp
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254931

0501076 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jílková, Lucie
Jak čeští mluvčí vyslovují maďarská vlastní jména? (výsledky první fáze výzkumu).
[How do Speakers of Czech Pronounce Hungarian Proper Names? (Preliminary Results of a Research).]
Česko-maďarské ob(z)ory: Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, 2018 - (Januška, J.), s. 190-198. ISBN 978-80-246-3355-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronuntiation * Hungarian proper names * adaptation principles of pronuntiation * test sentences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294612

0472566 - ÚJČ 2017 RIV HU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
K přizvukování poslední slabiky ve zkratkách (na základě terénního výzkumu v České televizi).
[On the Accentuation of the Final Syllable in Abbreviations (based on the field research realized in Česká televize – Czech TV).]
Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60 let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016 - (Fedoszov, O.; Janiec-Nyitrai, A.; Muchová, Z.), s. 127-132. ISBN 978-963-409-088-5.
[Od počátků k současnosti (1955 – 2015). Budapešť (HU), 15.10.2015-17.10.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: accentuation * Czech abbreviations * Czech Television * syllable-word
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270020

0472169 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
K přízvukování ve zkratkách (na základě dokladů z korpusu DIALOG, z terénního výzkumu v České televizi a z Databáze výslovnostního úzu cizích slov).
[On Stress Placement in Initialisms (Found in the DIALOG Corpora Data, Czech Television Broadcasting Field Researsch, and the Database of Loanword Pronuntiation Variants).]
Časopis pro moderní filologii. Roč. 98, č. 1 (2016), s. 23-44. ISSN 0008-7386
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * initials * stress * Czech Television * DIALOG corpora * Database of loanword pronunciation variants
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269585

0501071 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
K syntaxi soukromých dopisů: příklad slova no.
[On syntax of private letters: example of the Czech word no.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 183-190. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word no * spoken language * syntax * Private Correspondence Corpus * monological and dialogical meanings
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293480

0488139 - ÚJČ 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
K užívání slova tak (na materiálu současných soukromých dopisů).
[On the use of the word tak in private correspondence.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 494-500. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word tak * Corpus of private correspondence * syntax * functions and meaning of the word tak
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282758

0497056 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
K výslovnosti th ve slově smoothie.
[On the pronunciation of th in the word smoothie.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 2 (2018), s. 112-115. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronuciation * word smoothie in Czech * principles of phonological adaptation of loanwords and foreign proper names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289664

0475865 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jílková, Lucie
K výslovnosti vybraných maďarských jmen v Českém rozhlase.
[To the pronunciation of chosen Hungarian names in Czech Radio.]
Hungarobohemica Pragensia, studie k 60. narozeninám Evžena Gála, tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Univerzita Karlova, 2017 - (Januška, J.; Berkes, T.), s. 72-79. Varia, 60. ISBN 978-80-7308-715-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Hungarian * proper name * Czech Radio
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273381

0441682 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
K výslovnostnímu úzu výrazu management (nejen na základě dokladů z korpusu DIALOG).
[On the pronunciation usage of the word management (based not only on the examples from the DIALOG Corpus).]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 5, č. 9 (2014), s. 30-40. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * pronunciation usage * pronunciation of the word management * the DIALOG Corpus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244645

0501014 - ÚJČ 2019 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Jílková, Lucie
Lingvističeskij analiz teleperedač kak primer organizovannovo jazykovogo menedžmenta.
[A linguistic analysis of TV broadcasting as an instance of organized language management.]
Aktual´nyje etnojazykovyje i etnokul´turnyje problémy sovremennosti III. Moskva: Izdatel´skij Dom JaSK, 2017 - (Neščimenko, G.), s. 85-92. ISBN 978-5-9500226-7-8
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language management * Czech Television * television service
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293405

0440421 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jílková, Lucie
Nářeční prvky v časopiseckých interview.
[Dialect features in magazine interviews.]
Valašsko - historie a kultura. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia), 2014 - (Urbanová, S.), s. 244-252. ISBN 978-80-7464-499-3
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Wallachian dialect * communication * journal interview * diglossia * conversationalization of discourse
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243583

0487276 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Ne/přízvučné slovo tak ve dvou televizních talk show.
[Un/stressed word tak in two television talk shows.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 54, 3/4 (2017), s. 4-20. ISSN 1212-5326
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word tak * DIALOG corpus * word stress * television talk show
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281983

0483118 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Ne/přízvukování slov no a jo.
[(Not) stressing the words no and jo.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 177-185. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word no * Czech word jo * talk show * DIALOG corpus * word stress * word function/meaning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281583

0472148 - ÚJČ 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
Pronunciation of Hungarian Proper Names in Czech.
Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014. Glasgow: University of Glasgow, 2016 - (Hough, C.; Izdebska, D.), s. 60-68. ISBN 978-0-85261-947-6.
[International Congress of Onomastic Sciences /25./. Glasgow (GB), 25.08.2014-29.08.2014]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Hungarian anthroponyms and toponyms * principles of pronuntiation of loan words
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_v4_60.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269610

0497220 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Slovní spojení až tak v současné mluvené češtině.
[Czech expression až tak in contemporary spoken Czech.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 17 (2018), s. 23-40. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech expression až tak * DIALOG corpus * ORAL corpus * ORTOFON corpus * mass media dialogue * informal dialogue
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291174

0483113 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Jílková, Lucie
Slovo takže v současných epistolárních a mediálních textech: takže o čem ty volby jsou.
[Czech word „takže“ in contemporary private correspondence and media texts.]
Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 - (Hasil, J.), s. 83-92. ISBN 978-80-7308-730-2.
[Letní škola slovanských studií 60. Praha (CZ), 29.07.2016-26.08.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: private correspondence corpus * DIALOG corpus * Czech word takže * spoken mass media texts * correspondence texts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282520

0475776 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Tak v současných mediálních mluvených rozhovorech: ty zákony co se vztahujou teďkon na nás soukromníky tak to asi budu muset zavřít (1. část).
[The word tak in contemporary spoken mass media dialogues (Part 1).]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 14 (2016), s. 12-33. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word tak * DIALOG corpus * mass media dialogue * spoken language * meanings and functions of the Czech word tak
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272406

0475800 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Tak v současných mediálních mluvených rozhovorech: ty zákony co se vztahujou teďkon na nás soukromníky (2. část).
[The word tak in contemporary spoken mass media dialogues (Part 2).]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 15 (2017), s. 31-46. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word tak * DIALOG corpus * mass media dialogue * spoken language * meanings and functions of the Czech word tak
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272430

0509514 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
Variety češtiny v rozhlasovém dopravním zpravodajství.
[Varieties of Czech in traffic radio programme.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 80-88. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: traffic radio programme * language variety * Standard Czech * non-standard Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300249

0454216 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Vejdu do pokoje svých synů a ptám se šeptem "Spíš?": K možnostem výzkumu šeptání v běžné komunikaci.
[On whispering in everyday communication.]
Slovo a slovesnost. Roč. 76, č. 1 (2015), s. 39-58. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: whispering * communicative aim * systematic self-observation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.679, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254967

0454220 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Vy jste mi z té otázky utekl (analýza jednoho způsobu vymáhání odpovědi s využitím korpusových dokladů).
[You ran away from my question (An analysis of one way of demanding an answer exemplified through corpus data).]
Časopis pro moderní filologii. Roč. 97, č. 1 (2015), s. 31-11. ISSN 0008-7386
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: the expression vy mi utíkáte z otázky * the SYN2013PUB corpus * the DIALOG corpus, metaphor
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254968

0472145 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Výslovnost maďarských jmen u českých mluvčích: korespondence předchozí znalosti a realizované výslovnosti.
[Pronuntiation of Hungarian names by Czech Speakers: Correspondence of Previous Knowledge and Implemented Pronuntiation.]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 121-132. ISSN 1211-4413
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Hungarian names * implemented pronunciation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269593

0441683 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
Výslovnostně problematická či zajímavá cizí jména (z pohledu pracovníků Českého rozhlasu).
[Problematic or interesting pronunciation of foreign proper names (a Czech Radio employees' view).]
Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF Univerzita Karlova, 2014 - (Hasil, J.), s. 40-49. ISBN 978-80-7308-518-6.
[Letní škola slovanských studií /57./. Praha (CZ), 26.07.2013-23.08.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords * foreign proper names * semi-structured interviews * Czech Radio
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244731

0472200 - ÚJČ 2017 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Jílková, Lucie
Výslovnostně problematická nebo zajímavá cizí jména a přejatá slova (z pohledu pracovníků České televize).
[Problematic or interesting pronuntiation of foreign proper names (a Czech Television employees’ view).]
Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 77-92. ISBN 978-80-7308-656-5.
[Letní škola slovanských studií. Praha (CZ), 24.07.2015-21.08.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords * foreign proper names * semi-structured interviews * Czech Television
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269584

0472132 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Výzkum výslovnosti v České televizi: slovanská antroponyma.
[Research of Pronuntiation in Czech Television: Slavic Anthoponyms.]
Slavia. Roč. 85, č. 2 (2016), s. 217-223. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Slavic proper names * principles of phonological adaptation of loanwords * semi-structured interview * Czech Television
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269595

0488184 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Významy a funkce slova hele v korpusu DIALOG.
[Meanings and functions of the Czech word hele in DIALOG corpus.]
Nová čeština doma a ve světě. -, č. 1 (2017), s. 28-38. ISSN 1805-367X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word hele * media spoken texts * DIALOG Corpus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://ncds.ff.cuni.cz/cs/magazin/2017-1/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282897

0501072 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
Z výzkumu výslovnostního úzu: výslovnost vybraných francouzských jmen.
[Researching pronunciation practices: Pronunciation of selected French names.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 191-197. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * French proper names * výslovnostní úzus * adaptation principles of pronunciation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293479

0472237 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpánová, Veronika - Duběda, T. - Havlík, Martin - Jílková, Lucie
K výzkumu výslovnosti přejatých slov.
[Investigating the Pronunciation of Loanwords.]
Skryté přednosti přejatých slov Ukryte zalety wyrazów obcych. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016 - (Svobodová, D.; Bańko, M.), s. 121-125. ISBN 978-80-7464-822-9.
[Skryté přednosti přejatých slov. internet (CZ), 07.05.2015-15.10.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: loanwords * phonology * pronunciation * Czech * sociolinguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
https://konference.osu.cz/approval/doc/e-sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269583