Vykypěl Bohumil

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 35

0387343 - UJC-A 2013 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 16. S6de - tr7t7. Doplňky k bibliografickému aparátu V.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 16. S6de - tr7t7.]
Brno: Tribun EU, 2012. 64 s. ISBN 978-80-263-0304-6
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216475

0440094 - UJC-A 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - UJC-A 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

0439184 - UJC-A 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít (ed.) - Vykypěl, Bohumil (ed.)
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám.
[Sophia Slavica. A Festschrift dedicated to Žofie Šarapatková in celebration of her 80th birthday.]
Brno: Tribun EU, 2014. 75 s. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Žofie Šarapatková * Old Church Slavonic * slavistics * Slavonic languages * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242510

0388491 - UJC-A 2013 DE eng B - Monografie kniha jako celek
Leška, O. - Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Papers on Prague School linguistics.
München: LINCOM Europa, 2012. 148 s. LINCOM studies in theoretical linguistics, 48. ISBN 978-3-86288-311-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague School * linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217395

0447138 - UJC-A 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
(Old Church) Slavonic etymology and Indo-European studies.
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 443-448. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic * Old Czech * Indo-European
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249066

0389785 - UJC-A 2013 RIV SK ger J - Článek v odborném periodiku
Vykypěl, Bohumil
"Analytisches Vergleichen" keltischer und slavischer Sprachen: einige Fragmente.
["Analytical comparison" of Celtic and Slavonic languages: several fragments.]
Jazykovedný časopis. Roč. 63, č. 2 (2012), s. 91-107 ISSN 0021-5597
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218647

0395223 - UJC-A 2014 DE eng, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.)
Bohuslav Havránek: Contributions to his life and work.
München: Lincom Europa, 2013. 105 s. Travaux linguistiques de Brno, 10. ISBN 978-3-86288-452-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Prague School
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0223330

0425439 - UJC-A 2014 CZ eng M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
By way of introduction.
Etymology: an old discipline in new contexts. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 7-8. Studia etymologica Brunensia, 16. ISBN 978-80-7422-263-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231360

0388177 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vykypěl, Bohumil
Dvě drobnosti z dějin brněnské jazykovědy.
[Two details form the history of Brno linguistics.]
Linguistica Brunensia. Roč. 60, 1/2 (2012), s. 234-236 ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219022

0376360 - UJC-A 2013 RIV PL ger J - Článek v odborném periodiku
Vykypěl, Bohumil
Ein mögliches keltisches Lehnwort im Slavischen.
[A possible Celtic loanword in Slavic.]
Studia Etymologica Cracoviensia. Roč. 17, č. 1 (2012), s. 137-139 ISSN 1427-8219
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Celtic loanword * Slavonic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0208783

0425436 - UJC-A 2014 CZ eng, ger, rus B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Etymology: an old discipline in new contexts.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 99 s. Studia etymologica Brunensia, 16. ISBN 978-80-7422-263-4
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231306

0387723 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Gramatikalizace a etymologie.
[Grammaticalization and etymology.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 95-97. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216679

0425500 - UJC-A 2014 CZ eng M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Grammaticalization and etymology.
Etymology: an old discipline in new contexts. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 9-12. Studia etymologica Brunensia, 16. ISBN 978-80-7422-263-4
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231361

0395225 - UJC-A 2014 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Havránekian inspirations.
Bohuslav Havránek: Contributions to his life and work. München: Lincom Europa, 2013 - (Vykypěl, B.), s. 57-66. Travaux linguistiques de Brno, 10. ISBN 978-3-86288-452-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Prague School * historiography of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0223320

0388183 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vykypěl, Bohumil
Krátké vzpomenutí na Émila Benvenista.
Linguistica Brunensia. Roč. 60, 1/2 (2012), s. 275-276 ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Émil Benvenista (1902-1976)
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217013

0462203 - UJC-A 2017 CZ ger M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Marginalia etymologica slavica II.
Perspectives of Slavonic etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 83-88. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261696

0381027 - UJC-A 2013 RIV DE cze M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Marginalia etymologico-lexicographica.
[Marginalia etymologico-lexicographica.]
Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Bonn: Bonn University Press, 2012 - (Podtergera, I.), s. 99-113. ISBN 978-3-89971-972-7
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0211590

0387364 - UJC-A 2013 CZ eng, cze, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Methods of etymological practice.
Praha: Lidové noviny, 2012. 117 s. Studia etymologica Brunensia, 14. ISBN 978-80-7422-184-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219314

0379108 - UJC-A 2013 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Vykypěl, Bohumil
Miloš Dokulil in Kopenhagen.
[Miloš Dokulil in Copenhagen.]
Linguistica Pragensia. Roč. 22, č. 1 (2012), s. 40-41 ISSN 0862-8432
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Miloš Dokulil * linguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.071, rok: 2012
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0210374

0444831 - UJC-A 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma.
[German: etymological interpretation one ethnonyms.]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 210-213. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247298

0459297 - UJC-A 2017 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma.
Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016 - (Rusinová, E.), s. 254-257. ISBN 978-80-210-8207-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /49./. Brno (CZ), 16.07.2016-13.08.2016]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259519

0439645 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
O českých šlechtických titulech.
Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Rusinová, E.), s. 211-212. ISBN 978-80-210-6800-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /47./. Brno (CZ), 19.07.2014-16.08.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * nobility
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242862

0377861 - UJC-A 2013 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
O českých šlechtických titulech.
Přednášky a besedy ze XLV. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2012 - (Rusinová, E.), s. 261-262. ISBN 978-80-210-5871-2.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /45./. Brno (CZ), 21.07.2012-18.08.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * nobility
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0209898

0462200 - UJC-A 2017 RIV CZ eng, rus, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Perspectives of Slavonic etymology.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 120 s. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Slavic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261694

0459229 - UJC-A 2017 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil
Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte.
[Perspectives on the history of Czech and the Czech history.]
Muenchen: LINCOM, 2016. 236 s. LINCOM Studies in Slavic Linguistics (LSSlaL), 41. ISBN 978-3-86288-707-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259458

0444444 - UJC-A 2016 RIV DE eng, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil
Problems of Historical Linguistics.
Muenchen: LINCOM, 2015. 93 s. LINCOM Studies in Theoretical Linguistics, 54. ISBN 978-3-86288-616-6
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * morphology * Prague School
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246961

0388180 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vykypěl, Bohumil
Simeon Romportl (3. 2. 1931 - 17. 9. 2011).
Linguistica Brunensia. Roč. 60, 1/2 (2012), s. 242-243 ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217011

0393348 - UJC-A 2014 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil
Skizzen zur linguistischen Historiographie.
[Sketches on linguistic historiography.]
München: Lincom Europa, 2013. 181 s. Travaux linguistiques de Brno, 9. ISBN 978-3-86288-433-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222086

Citace, recenze

Citace:
ŠMEJKALOVÁ, M. Syntaktické dílo Vladimíra Šmilauera v kontextu vývoje české lingvistiky 20. století. Slovo a slovesnost. Praha, 2013, roč. 74, č. 2, s. 83-109 (cit. s. 86). ISSN 0037-7031. [HODNOCENÍ]
ŠMEJKALOVÁ, M. Havránek the didactician. In: Bohuslav Havránek: contributions to his life and work. 1. vyd. München: Lincom Europa, 2013, s. 74-105 (cit. s. 76). ISBN 978-3-86288-452-0. [HODNOCENÍ]
HAVRÁNKOVÁ, M. a V. PETKEVIČ Úvod. In: Pražská škola v korespondenci: dopisy z let 1924-1989. Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 31-46. ISBN 978-80-246-2742-7. [HODNOCENÍ]

0387228 - UJC-A 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Slavonic articles in areal context: a contribution to explicatiove contrastive linguistics.
Theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 377-384. Studia etymologica Brunensia, 15. ISBN 978-80-7422-185-9.
[Etymological symposium Brno 2011. Brno (CZ), 06.09.2011-08.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: article * Slavonic languages * areal linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216370

0439192 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Soupis prací Žofie Šarapatkové.
[Bibliography of Žofie Šarapatková.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 7-11. ISBN 978-80-263-0734-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Žofie Šarapatková
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242482

0439241 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Stručně k slovanskému nominativu plurálu zájmena druhé osoby.
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 67-69. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Slavonic languages * linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242553

0380074 - UJC-A 2013 DE eng, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.)
Vilém Mathesius – Contributions to his life and work.
[Vilém Mathesius – some remarks on his life and work.]
München: Lincom Europa, 2012. 88 s. Travaux linguistiques de Brno, 8. ISBN 978-3-86288-300-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Vilém Mathesius * linguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219021

0354975 - UJC-A 2013 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Vilém Mathesius – einige Bemerkungen zu seinem Leben und Werk.
[Vilém Mathesius – contributions to his life and work.]
Vilém Mathesius: Contributions to his life and work. München: Lincom Europa, 2012 - (Vykypěl, B.), s. 67-76. Travaux linguistiques de Brno, 8. ISBN 978-3-86288-300-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Vilém Mathesius * linguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0006286

0440939 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypělová, T. - Vykypěl, Bohumil
Dědictví Bratislavského lingvistického kroužku.
[The heritage of the Bratislava Linguistic Circle.]
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica 72. Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013 - (Múcsková, G.), s. 237-239. ISBN 978-80-223-3562-1.
[Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava (SK), 12.12.2012-14.12.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: structuralism * Prague School * linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244001