Vykypěl Bohumil

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 24

0440094 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

Citace, recenze▾
Citace:
PUKANEC-SCHURMANN-DIVÉKY, M. Folia Glagolitica Zempliniensia (Kyjevské listy a nárečie na užsko-zemplínskom pomedzí). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 139. ISBN 978-80-558-1308-0.
BICHLMEIER, H. Zum Ortsnamen Kaaden/Kadaň. Acta onomastica. 2017, roč. 58, -, s. 16-33 (cit. s. 19). ISSN 1211-4413.
PUKANEC, M. Stručný etymologický slovník slovenčiny a Winterovo pravidlo. Jazykovedný časopis. 2017, roč. 68, -, s. 89-96 (cit. s. 94). ISSN 0021-5597.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Zur slawischen etymologischen und historischen Lexikographie – oder: Slavica nunc legantur. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics, 2018, roč. 63, -, s. 29–64. ISSN 0023-4567.
BÍGL, Richard. Rozhlad: Serbski kulturny časopis, 2017, roč. 67, č. 7–8, s. 47–49. ISSN 0557-4250.

0500116 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
Brno: Tribun EU, 2018. 122 s. ISBN 978-80-263-1501-8
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292258

Citace, recenze▾
Citace:
KURKINA, L. K rekonstrukcii etimologičeskogo gnezda s osnovoj *telp-. Proceedings of the V. V. Vinogradov Russian Language Institute. XVIII. Etymology. 2018, s. 136. ISSN 2311-150X.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics. 2019, roč. 64, -, s. 71–90. ISSN 0023-4567.

0439184 - ÚJČ 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boček, Vít (ed.) - Vykypěl, Bohumil (ed.)
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám.
[Sophia Slavica. A Festschrift dedicated to Žofie Šarapatková in celebration of her 80th birthday.]
Brno: Tribun EU, 2014. 75 s. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Žofie Šarapatková * Old Church Slavonic * slavistics * Slavonic languages * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242510

0492207 - ÚČL 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Sládek, Ondřej - Jedličková, Alice - Merenus, Aleš - Fořt, Bohumil - Vykypěl, Bohumil - Drozd, D. - Teplan, D. - Podhajský, František A. - Hoffmannová, Jana - Koten, Jiří - Matonoha, Jan - Šebek, Josef - Tlustý, J. - Trávníček, Jiří - Vojvodík, J. - Jungmannová, Lenka - Havránková, Marie - Jankovič, Milan - Kříž, M. - Kubínová, Marie - Plecháč, Petr - Kokeš, R. D. - Kolár, Robert - Müller, Richard - Fedrová, Stanislava - Hoskovec, T. - Mikulášková, T. - Gvoždiak, Vít - Petkevič, V. - Trpka, Vladimír - Hrbata, Zdeněk
Slovník literárněvědného strukturalismu.
[A Dictionary of Structuralist Literary Theory and Criticism.]
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR: Brno: Host, 2018. 832 s. ISBN 978-80-88069-64-5; ISBN 978-80-7577-479-8
Grant CEP: GA ČR GA13-29985S
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Structuralism *Aesthetics * *Literary Theory *Semiotics *Literary Criticism * Aesthetics * Poetics * Literary Theory * Semiotics * Literary Criticism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285757

Citace, recenze▾
Citace:
Kanda, Roman. Od skepse k novým iniciativám: poznámky k české literární vědě po roce 2010. Czechlit. 2019, -(11. 9.). Dostupné z: https://www.czechlit.cz/cz/feature/od-skepse-k-novym-iniciativam-poznamky-k-ceske-literarni-vede-po-roce-2010/

Recenze:
Pčola, Marián. [Vznik štrukturalizmu…], Sládek, Ondřej a kol: Slovník literárněvědného strukturalismu. Litikon. 2019, 4(1), 315–319. ISSN 2453-8507.
Schmid, Herta. Dvakrát ke knize. Česká literatura. Přeložil Jan JIROUŠEK. 2019, 67(2), 224-229. ISSN 0009-0468.
Poláček, Jiří. Slovník literárněvědného strukturalismu. Bohemica litteraria. 2019, 22(1), 169-171. ISSN 1213-2144.

0447138 - ÚJČ 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
(Old Church) Slavonic etymology and Indo-European studies.
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 443-448. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic * Old Czech * Indo-European
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249066

0473768 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Bibliografie prací Ludmily Pacnerové.
[Bibliography of Ludmila Pacnerová.]
Slovník jazyka staroslověnského. Historie, osobnosti a perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016 - (Čajka, F.; Černý, M.), s. 380-394. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 45. ISBN 978-80-86420-56-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic dictionary * bibliography * Ludmila Pacnerová
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270906

0476170 - ÚJČ 2018 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu.
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusinová, E.), s. 324-327. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272700

0489971 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vykypěl, Bohumil
In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017).
Slovo a slovesnost. Roč. 79, č. 2 (2018), s. 167-168. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Mirek Čejka
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.412, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284263

0500370 - ÚJČ 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Marginalia etymologica Bohemica.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 455-458. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech * Slavonic languages * historical linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292453

0462203 - ÚJČ 2017 CZ ger M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Marginalia etymologica slavica II.
Perspectives of Slavonic etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 83-88. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261696

0444831 - ÚJČ 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma.
[German: etymological interpretation one ethnonyms.]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 210-213. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247298

0459297 - ÚJČ 2017 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma.
Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016 - (Rusinová, E.), s. 254-257. ISBN 978-80-210-8207-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /49./. Brno (CZ), 16.07.2016-13.08.2016]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259519

0439645 - ÚJČ 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
O českých šlechtických titulech.
Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Rusinová, E.), s. 211-212. ISBN 978-80-210-6800-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /47./. Brno (CZ), 19.07.2014-16.08.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * nobility
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242862

0462200 - ÚJČ 2017 RIV CZ eng, rus, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil (ed.) - Boček, Vít (ed.)
Perspectives of Slavonic etymology.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 120 s. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Slavic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261694

0459229 - ÚJČ 2017 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil
Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte.
[Perspectives on the history of Czech and the Czech history.]
Muenchen: LINCOM, 2016. 236 s. LINCOM Studies in Slavic Linguistics (LSSlaL), 41. ISBN 978-3-86288-707-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259458

Citace, recenze▾
Citace:
BRANKAČKEC, K. Valenční vazby ekvivalentů německého (sich) an etw. gewöhnen v korpusech DIAKORP, HOTKO a DOTKO (ČNK). Prace Filologiczne. 2017, roč. 120, -, s. 105-127 (cit. s. 124). ISSN 0138-0567.
BRANKAČKEC, K. – MARTÍNEK, F. – FUTTERA, L. Jazykový purismus v Čechách a v Lužici v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století. Naše řeč. 2017, roč. 100, č. 4, s. 243-257 (cit. s. 245). ISSN 0027-8203.
DITTMANN, R. Jakobsonova první poválečná návštěva Československa roku 1957 ve světle archivů StB. Bohemica Olomucensia. 2017, roč. 9, č. 2, s. 9-54 (cit. s. 14). ISSN 0231-634X.
SICHÁLEK, J. European Background: Czech Translations. In: Solopova, E., ed. The Wycliffite Bible: Origin, History and Interpretation. Leiden - Boston: Brill, 2017, s. 66. ISBN: 978-90-04-32565-4.

Recenze:
NUORLUOTO, Juhani. A new generation of historical linguists from Brno: Three different profiles. Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures. 2016, roč. 57, -, s. 86-91 (90–91). ISSN: 2001-7395. Dostupné z: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1056122&dswid=-9001

0500505 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Poznámky k Eduardu Winterovi.
[Notes on Eduard Winter.]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 213-246. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Eduard Winter
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292568

0472757 - ÚJČ 2017 RIV CZ eng, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil
Problems of etymology.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 81 s. Studia etymologica Brunensia, 20. ISBN 978-80-7422-555-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269986

Citace, recenze▾
Recenze:
Mahira. [Problems of Etymology]. Dostupné z: https://www.goodreads.com/review/show/2815972860

0444444 - ÚJČ 2016 RIV DE eng, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil
Problems of Historical Linguistics.
Muenchen: LINCOM, 2015. 93 s. LINCOM Studies in Theoretical Linguistics, 54. ISBN 978-3-86288-616-6
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * morphology * Prague School
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246961

0439192 - ÚJČ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Soupis prací Žofie Šarapatkové.
[Bibliography of Žofie Šarapatková.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 7-11. ISBN 978-80-263-0734-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Žofie Šarapatková
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242482

0500491 - ÚJČ 2019 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Starší čeština v zrcadle jazykového kontaktu.
Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 317-322. ISBN 978-80-210-8962-4.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292552

0487454 - ÚJČ 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Vykypěl, Bohumil
Stručná poznámka k staročeským slabičným likvidám.
[A brief note on Old Czech syllabic liquids.]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 361-363. ISSN 0354-0448
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * phonology * graphemics * liquids * language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282110

0439241 - ÚJČ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Stručně k slovanskému nominativu plurálu zájmena druhé osoby.
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 67-69. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Slavonic languages * linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242553

0473769 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Vykypěl, Bohumil
Žofie Šarapatková.
Slovník jazyka staroslověnského. Historie, osobnosti a perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016 - (Čajka, F.; Černý, M.), s. 395-406. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 45. ISBN 978-80-86420-56-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic dictionary * bibliography * Žofie Šarapatková
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270907