Vajdlová Miloslava

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0448314 - UJC-A 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M. - Lehečka, Boris - Nejedlý, Petr - Šimek, Štěpán - Vajdlová, Miloslava
Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i.
[Publicly accessible electronic resources to the study of the historical Czech in The Department of Language Development of The Institute of the Czech Language AS CR, v. v. i.]
Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 52-59. ISBN 978-80-904571-9-5.
[Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). Praha (CZ), 24.09.2015]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028; GA ČR(CZ) GA15-00987S
Klíčová slova: Older Czech language * internet site Vokabulář webový * database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250146

0454797 - UJC-A 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nejedlý, Petr - Vajdlová, Miloslava
On the semantic shift 'blow' – 'needless or frivolous talk'.
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 287-292. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Czech * semantic development * semantic shift
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255442

0455790 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vajdlová, Miloslava
Cestopis Martina Kabátníka Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491 – 1492 – rukopis versus starý tisk.
[The travel book by Martin Kabátník Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491 – 1492 – the manuscript versus the old print.]
Rara avis 11. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015 - (Hlincová, K.; Gregorík, P.), s. 346-362. ISBN 978-80-8105-645-1.
[Na kus reči /11./. Trnava (SK), 23.04.2014-24.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: book of travels * Martin Kabátník * Old Czech * handwriting * old print
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256427

0484682 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vajdlová, Miloslava
Jakostní a modifikační adjektiva ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína.
[Qualitative and modifying adjectives in the dictionaries of Danile Adam of Veleslavín.]
Listy filologické. Roč. 140, 1/2 (2017), s. 173-200 ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: qualitative adjectives * modifying adjectives * word-formation * Czech vocabulary * development of language * the Dictionaries of Daniel Adam of Veleslavín * Humanism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279827

0426766 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vajdlová, Miloslava
Ke konkurenci předpon s-, z-, vz- nejen ve staré a střední češtině.
[On the competition between the prefixes s-, z-, vz- (not only) in Old and Middle Czech.]
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 4 (2013), s. 269-278 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR GAP406/10/1165
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: prefixes s-, z-, vz- * development of language * Old Czech * Middle Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232404

0474669 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Vajdlová, Miloslava
Kučera, dlouhé bidlo, mdlého zraku i nosál aneb K názvům osob podle vzhledu v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína a ke vztahům mezi nimi.
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 42-47. ISBN 978-80-7422-563-5
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: the Dictionaries of Daniel Adam of Veleslavín * Czech vocabulary * development of language * word-formation * common nouns denoting persons * synonymy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271668

0426768 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vajdlová, Miloslava
Lexém dietě ve staré češtině.
[Lexeme dietě in Old Czech.]
Usta ad Albim Bohemica. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 19-25 ISSN 1802-825X
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexeme dietě (Cz) * Old Czech * semantic analysis * meanings
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.pf.ujep.cz/files/KBO/USTA/Usta_2013-2.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232406

0455789 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vajdlová, Miloslava
Od duchovního společenství k ozdobě: Lexémy tovaryšstvie a tovaryšstvo ve staré češtině.
[From spiritual community to ornament: Lexemes tovaryšstvie and tovaryšstvo in the Old Czech.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 4 (2015), s. 206-211 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: development of language * lexemes tovaryšstvie * tovaryšstvo (Cz) * Old Czech * semantic shift
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256412

0472270 - UJC-A 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vajdlová, Miloslava
Přípony - ovní, -ovný ve vývojovém pohledu.
[Diachronic view of the Suffixes - ovní a - ovný.]
Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 49-57. ISBN 978-80-261-0452-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: suffixes -ovní, - ovný * word-formation * development of language * Old Czech * Middle Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269577

0488044 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vajdlová, Miloslava
Vývoj rodové příslušnosti deverbativ na -ež.
[The development of gender affiliation of deverbatives ending on -ež.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 8, č. 2 (2016), s. 18-33 ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language development * diachrony * Old Czech * Middle Czech * gender affiliation * word-formation * suffix * deverbatives
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282679

0455791 - UJC-A 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vajdlová, Miloslava
Význam lexikální jednotky v historické perspektivě.
[Meaning of lexical units in historical perspective.]
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 - (Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A.), s. 297-310. ISBN 978-83-231-3279-0.
[Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki. Toruň (PL), 05.09.2013-06.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: development of language * meaning of lexical units * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256413