Štícha František

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 16

0471761 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílková, Jana - Esvan, Francois - Klímová, Jana - Koutová, Marta - Nádeníček, Petr - Najbrtová, Kateřina - Novotná, Renata - Osolsobě, Klára - Šimandl, Josef - Štícha, František - Veselý, Luboš - Veselý, Vojtěch - Vondráček, Miloslav
Slovník afixů užívaných v češtině.
[Usage-based dictionary of Czech affixes.]
Praha: Univerzita Karlova Karolinum, 2016. 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affixes * suffixes * prefixes * circumfixes * affixoids * notion * function * corpus data
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269603

0455058 - UJC-A 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František
Česko-německá srovnávací gramatika.
[Contrastive Grammar of Czech and German.]
2. oprav. a dopl. - Praha: Academia, 2015. 920 s. ISBN 978-80-200-2378-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * contrastive * corpus research * Czech * German
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255707

0471921 - UJC-A 2017 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
Die deutschen Ausdrücke irgendein und irgendwann und ihre tschechischen Äquivalente.
[The german words irgendein and irgendwann and their Czech counterparts.]
Linguistica Pragensia. Roč. 26, č. 1 (2016), s. 19-34. ISSN 0862-8432
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: indefinite * pronoun * corpus * contrastive * German * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269598

0472264 - UJC-A 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Štícha, František
Kam dospěl výzkum translace vazeb s infinitivem po 42 letech?
[Where is the research in the transformation of the subordinate infinitive into a that-clause after 42 years?]
Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 24-32. ISBN 978-80-261-0452-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: infinite * that-clause * transformation * corpus linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269578

0502259 - UJC-A 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
K pojmu slovotvorné solitérnosti.
[On the notion of word-formation solitariness.]
Jazykovedný časopis. Roč. 69, č. 3 (2018), s. 581-588. ISSN 0021-5597
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word-formation * solitariness * word-formation type
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294528

0475745 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
K synonymii primárních a sekundárních imperfektiv.
[On synonymy of primary and secondary imperfective verbs in Czech.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 14 (2016), s. 54-66. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19561S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: aspect * primary and secondary imperfective verbs * prefixes * synonymy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272377

0455107 - UJC-A 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Štícha, František
K umělosti literárního jazyka: nad jazykem próz Václava Böhmscheho.
[On the artificiality of literary language: on the language of fiction by Václav Böhmsche.]
Žena, růže, píseň, řeč. Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Šmejkalová, M.; Kvíčalová, M.; Vybíral, P.), s. 85-90. ISBN 978-80-7290-831-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language of fiction * literary language * artificiality of language * word-formation * word-order * prefixation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255744

0441712 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
Nad literární češtinou Jakuba Arbesa.
[On the literary Czech of Jakub Arbes.]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 5, č. 9 (2014), s. 66-80. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language evolution * Jakub Arbes * morphology * lexicon * word order * archaism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244724

0498775 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
Několik poznámek k synonymii a frekvenci příčinných spojek.
[Some notes on the synonymy and frequency of causal conjunctions.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 17 (2018), s. 57-65. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: causal conjunctions * synonymy * idiolectical use * style
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291151

0476720 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
O jazyce próz Jaroslava Hutky.
[On the language of the fiction and other proses of Jaroslav Hutka.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 80-92. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hutka * fiction * imagination * non-usual words * individual word-formation * passive * causative * ellipsis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273305

0471789 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
Opakování a elipsa reflexivního morfému se v koordinovaném spojení zvratných slov.
[Repetiton and omission of the reflexive morphem se in coordination of reflexive verbs.]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 7, č. 13 (2016), s. 61-83. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ellipsis * repetition * reflexive verbs * reflexive morpheme * coordination
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269601

0456283 - UJC-A 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
Perspektivy korpusové lingvistiky: deskripce, nebo explanace?
[The Future of Corpus Luinguistics: Description, or Explanation?]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 12 (2015), s. 75-82. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: description * explanation * corpus linguistics * empirical evidence
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257491

0476592 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štícha, František
Predikační, nebo predikativní? O konkurenci adjektiv zakončených na - ační a -ativní v úzu současné standardní psané češtiny.
[Predikační, or predikativní?: On the competition of adjectives ending on -ační and -ativní in contemporary standard written Czech.]
Člověk a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda, 2015 - (Šimková, M.), s. 521-528. ISBN 978-80-224-1181-3.
[Člověk a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Smolenice (SK), 20.01.2010-22.01.2010]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: adjective * word-formation * endings * formal competition * corpus analysis * quantitative relations * strict rule
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273068

0492794 - UJC-A 2019 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
Über die Sprache Heinrich Bölls (Heinrich Böll zum 100. Geburtstag).
[On the language of Heinrich Böll.]
Linguistica Pragensia. Roč. 28, č. 1 (2018), s. 86-107. ISSN 0862-8432
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Heinrich Böll * language of fiction * neologisms * repetition * metaphor
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://linguisticapragensia.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/12/2018/07/Frantisek_Sticha_86-107.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286181

0496952 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František - Kolářová, I. - Vondráček, Miloslav - Bozděchová, I. - Bílková, J. - Osolsobě, K. - Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Šimandl, Josef - Kopáčková, Lucie - Veselý, Vojtěch
Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov.
[Comprehensive Grammar of Czech. I. Morphology - Parts of Speech / Word-Formation.]
Praha: Academia, 2018. 1148 s. ISBN 978-80-200-2719-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * parts of speech * word-formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289655

0455085 - UJC-A 2016 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štícha, František
Wie identifiziert man das lexikalisch unausgedrückte Objekt im Satz?
[How is the lexically unexpressed object identified within a sentence?]
Valenz im Fokus: grammatische und lexikografische Studien. Festschrift für Jacqueline Kubczak. Mannheim: Inst. für Deutsche Soraqche, 2015 - (Domínguez Vázquez, M.; Eichinger, L.), s. 211-223. ISBN 978-3-937241-49-4.
[Valenz im Fokus. Mannheim (DE), 12.07.2013]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ellipsis * object * unexpressed * contrastive grammar * Czech * German * French
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hypermedia.ids-mannheim.de/evalbu/festschrift/sticha.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255730